ALGI YÖNETİMİ CİDDİ BİR İŞTİR!

1
2113

algi1
Algı yönetimi insanoğlunun duygularını kontrol altına almayı hedeflemektedir. Çünkü insan, içinde bulunduğu çevreyi akıldan önce duyguları aracılığıyla tanımaya çalışır. Algının başlangıcı duygudur. 

Algı yönetimi; algının bir şekilde yönetilmesi, yönlendirilmesi ya da hedef kitlenin görüşlerini etkileme aktivitesi olarak tanımlanmaktadır. Belirli kitleleri kendi çıkarlarına doğru harekete geçirmeye çalışmaktır. Bazen bir pazarlama aracı bazense siyasal bir nitelik kazanan algı yönetimi aynı zamanda iletişimsel bir yönetme biçimidir. Yani iletişimde algı kavramı bir araç niteliği taşımaktadır. Bu yönetme işiyle birlikte özellikle kurumsal kimlik güçlenir ve geniş kitlelere yayılır. Bu güçlenme ile kurumsal kimliğinizin değeri rakipleriniz karşısında artar ve sizi bir adım öne taşır.
Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler ve hayatımıza kazandırdıkları iletişimimizi ve algımızı en derinden etkileyen unsurların başında gelir. Teknolojik gelişmelerle bilgi anlamında oldukça farklı, hızlı ve çoğul kanallardan akış sağlanması dolayısıyla insan algısında değişikliklere ve bu değişikliklerle beraber onları yönetmeye başlar. Teknolojinin sürekli değişimi algı yönetimi adına daha geniş imkanlara sahip olmayı da beraberinde getirir. İletilecek mesajın özelliği kullanılan iletişim kanalının da doğru seçilmesini gerektirmektedir. Algı yönetimi bir diğer anlamda yabancı insanların da tutumlarını ve tarafsız düşünmelerini aynı zamanda yeteneklerini etkilemek için girişilen her türlü eylemi kapsar ve kamu diplomasisi, psikolojik operasyonlar, aldatma ve gizli eylem faaliyetlerinden oluşur. Algı yönetimi özellikle halkla ilişkiler, reklamcılık ve teknoloji alanında ileri düzeyde işlenmektedir. Çünkü hedef kitleye bu yollarla ulaşma ve onların duygularına, güdülerine müdahale etme olasılığı daha yüksektir. Son yıllarda özellikle sosyal medyada algı yönetimi çok büyük gelişim göstermiştir. Algı yönetimi birebir ya da uzaktan iletişim ile insanların bilinçlerini kontrol ederek kendi istedikleri doğrultuda yönlendirmeye çalışmaktadır. Çünkü algı yönetimi ile birlikte insan bilinci ele geçirilirse iletişim ve pazarlama rahatlıkla yapılabilir. Bu açıdan algı yönetiminin hem ticari ve sektörel hem de bireysel açıdan kişiye oldukça faydası dokunmaktadır. Algı yönetimiyle, hedefe ulaşmak için önce tohumları azar azar ekmek gerekiyor. Ardından olgunlaşmasını bekleyerek emeklerinin karşılığı yani tohumun meyvesi mutlaka alınacaktır.
Algı yönetimi insanoğlunun duygularını kontrol altına almayı hedeflemektedir. Çünkü insan, içinde bulunduğu çevreyi akıldan önce duyguları aracılığıyla tanımaya çalışır. Algının başlangıcı duygudur. Duygularımızla anlamlandırdığımız her şey beynimize mantık ve matematiksel olgulardan daha çabuk yerleşir ve daha zor silinir. Mesela yeni bir işe başlarken işin kurumsal kimliği ya da getirisinden çok orda çalışan insanların ya da kurumu tanıyanların, kurum hakkında yaptıkları duygusal yorumlar kişiyi etkileyen en önemli faktördür. Olayın mantığını ya da matematiğini bir kenara bırakmak gerekir ki algı yönetimi tamamen duygusal bir iştir. Algı yönetiminde beynimizin sağ lobundaki duygusal zekamızın yönetildiği alana yönelik mesaj düzenlemeleri yapılır. Beynimizin sağ lobu sanatsal faaliyetlerin planlandığı, biraz daha dağınık, savurgan hatta çalışmayı çok sevmeyen duygularımıza hitap eden taraftır. Bu yüzdendir ki
algı yönetiminin hedefi beynimizin bu duygusal kısmıdır. Algı yöneticileri biz insanları ikna etmek için beynimizin sanatçı ruhlu, hayal gücü yüksek ve birazda tembel bölümüne hitap eden mesajlar oluşturur. Bu sayede yarattığımız duygu veya algı beynimizde çok uzun süre kalıcı hale gelmiş olur.
algi2Çocukluk anılarımızı ele alalım. Hiçbirimizin aklına matematik dersinde formülleri ezberlerken neler düşündüğü ya da hangi duygular içerisinde o formülleri ezberlemeye çalıştığımız gelmez. Fakat ilk kez bir arkadaşımızla tartıştığımızdaki öfkeyi ya da ilk kez aşık olduğumuzda neler hissettiğimizi dün gibi hatırlarız. İnsan algısını kontrol edebilmek tamamen aklın dışındadır. İrade gücünü ele geçirmek için önce duygular kontrol altına alınmalıdır.
Algı yönetimi, tarihte ilk olarak siyasi platformda politikacılar tarafından halkın sempatisini kazanmak ve onları ikna etmek amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Alınan olumlu dönüşler sonucunda siyasetin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yakın geçmişten örnek verecek olursak Amerika’nın Irak’ı işgal etmesinden önce işgali meşru kılmak için Amerikalı halka Irak’ın elinde kitle imha silahları bulunduğunu ve duruma gerekli müdahale yapılmazsa silahların masum insanlar üzerinde kullanılacağı algısı yaratılmıştır. Amerika yapacağı işgali halkına ve dünyaya ahlaki ve hukuki açıdan, gerekli ve olumlu göstermeyi başarmıştır. İşgal sonuçlanıp Amerika’nın Irak’a girmesi ardından da kimyasal kitle imha silahlarının nerede olduğu kimsenin aklına gelmemiştir. Algı yönetiminin doğru proje ve kanallarla yapıldığında ne denli başarılı olabildiği böylelikle tüm dünya tarafından görülmüştür. Sonrasında algı yönetimi başka alanlara da kaydırılmış, birçok ticari kuruluşun, topluluk ya da bireylerin kamuya ulaşmak için kullandığı yegane araç haline gelmiştir.
Algı yönetimi kısa vadeli ve oldukça çabuk sonuç veren bir çalışma değildir. Uzun bir döneme yayılması gereken ve epeyce çaba gerektiren bir çalışmadır. Anında sonuç almak için yapılan kısa vadeli çalışmalar algı yönetiminde amaca ulaşmaya zarar verebilir ve hedeflenenin aksine bir algı oluşturabilir. Oluşturulmak istenen algı duygulara yönelik bir algı olmalıdır. İkna etmek için hedef kitlenin mantığına seslenmek algı yönetiminin başarısız olmasına sebep olabilir.
Satın almaya karar verdiğimizde ihtiyacımız olan ürünün markaları haricinde standartları açısından aralarında hiçbir fark yoktur. Asıl fark markanın insan üzerinde yarattığı algı ve bizim o markayı duyduğumuzda hatırlayabildiğimiz ya da o ürünün bizde yarattığı duygu değişimidir.
Algı yönetiminin etik olup olmadığı durumu günümüzde hala tartışılan bir konu olmakla beraber algı yönetimi hedef kitlenin ikna edilmesine ve rızasının alınmaya yönelik olması konuyu legal kılmaktadır. Algı yönetiminin insanları yanıltıcı, aldatıcı mesajları içermesi güçtür. Çünkü algı yönetiminde bulunan yanıltıcı ve aldatıcı mesajlar kısa zamanda gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Böylece hedef kitlenin algısını değiştirmeye çalıştığı kurumdan uzaklaşmasına neden olur. Algı yönetimi hem uzun süre devam eden ve gerçeklerle hedef kitlenin ilgisini çekebilecek güçte olan bir çalışmadır, hem de etkisini uzun süre korur. Algı yönetimi ile hedef kitlenin rızası alındığında artık yaratılan etki ya da duygu onu hisseden hedef kitleye ait olur.
AKINSOFT Halkla İlişkiler Departmanı olarak biz ilerleyen teknoloji ve yaygın sosyal ağ kullanımıyla beraber algı yönetimini hem etik hem de hukuki açıdan toplum kurallarını yok saymaksızın reklamlarımızda kullanıyoruz. Kurulduğumuz gün belirlediğimiz vizyonlarımız ve zaman içerisinde hedeflerimize bir bir ulaşmamız kamuoyunda tarafımıza olan güveni artırdı. Bu güvenle birlikte gerçekçi reklam anlayışıyla üretimlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Hedef kitlemizin algı yönetimini sağlarken aslında alt yapısı sağlam, hakkındaki bilgilerin gerçeği yansıttığı bir kurumsal imaj oluşturduk ve her geçen gün imajımızı sağlamlaştırarak yüksek teknoloji alanında ilklere imza atan AKINSOFT’u algılarda hakettiği konuma ulaştırmayı amaçlamaktayız.

AKINSOFT
Halkla İlişkiler Departmanı

1 YORUM

  1. Boya ustaları ekibi olarak algı yönetimi üzerine olan yazınızı çok beğendik.Siz AKINSOFT ailesine başarılarınızın daim olması dileklerimizle..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here