Reklamcılık bilinçli veya bilinçsiz şekilde aslında yüzyıllardır kullandığımız bir sosyal bilimdir. İnsanlar, binlerce yıl önce dahi kendilerini karşı cinse ispat edip, beğendirmek için en büyük avı vurup meydanlarda gezinerek bilinç- siz bir reklam kampanyası yürüttüler. Adam geldi, en büyük avı vurdu, kadını günün şartlarına göre etkiledi ve birlikte oldular. Çok basit; hedef kitle belli, pazarlama yapmak isteyen taraf belli ve feedback var eee daha ne olsun. O zamandan bu zamana avlanma alanları- mız, algılama şekillerimiz, taleplerimiz ve evet şu an sizin de aklınıza gelen bir yığın davranışımız değişiklik gösterdi. Peki bu değişim, ürünümüzü pazarlama alanlarımıza nasıl konsept değişiklikler getirdi? Bu kez çok geriye gitmeden biraz yerel reklamcılık anlayışımıza de- ğinelim. Bundan tahmini 10 sene önce televizyonlarda gördüğümüz, o bize muhteşem gelen reklamları izliyorduk. Sokağa çıktığımızda duvar üzerlerinde afişler, billboardlar, açık hava reklamları, poster reklamlar ve daha neler neler. Sonra bir baktık elimizde bir cihaz likelar, trend topicler, durum paylaşımları, anlık snapler, kalpler, beğeniler sonra ayy kaç beğeni aldım, kaç yorum aldım, takipçim beni unfollow yapmış mı vs.

Ve artık televizyonlarda on yıl önceki o reklamları göremiyoruz. Dışarıda billboardlara çok sık rastlamıyoruz. Niye görmüyoruz? Ellerimizde farklı markaların efsane cihazlarını taşıyoruz, onlarla yemek yiyoruz, onlarla tatile gidiyoruz. Milattan önce avıyla meydanda gezerek kendini gösteren insan; işte o insan şimdi sosyal medyada, internet üzerinde blok sayfalarında, internet ansiklopedilerinde gezerek neyi, ne şekilde, kime, nasıl pazarlamak istiyorsa pat diye karşısına çıkarıyor. Ama bu kez sistemler o zamanki kadar basit değil. Dijital dünya hayatımıza farklı noktalarda birçok odak getirdi. Bunlardan bir tanesi de mutlaka tüketim anlayışımız. Dijital reklamcılık, ürün ve hizmetlerin internet üzerinden tüm insanlara aktarılmasını sağlayan bir reklam terimidir. İnternet teknolojilerinin büyük bir geli- şim içinde olması, reklamcılık hizmetlerini de internet tabanına kaydırdı. Gıda, tekstil, otomotiv, eğlence ve daha birçok farklı alandaki hizmet ve ürünler internet tabanından reklam yapılarak, binlerce kişiye ulaştırılıyor. Bu açıdan dijital reklamcılığın gerek insanlar gerekse de markalar açısından önemi arttı. Artık birkaç parmak hareketi ile araba bile satın alabiliyorsunuz. Veya yemeğinizi evinize getirtebiliyorsunuz. Kıyafetleri seçip hopp 2 günde dolabı- nıza yerleştiriyorsunuz. Peki, hayatı bu kadar kolaylaştıran dijital gelişmelerde, dijital pazarın ve reklamcılığın artı yönleri neler? Dijital reklamcılık artık mar kalar için alternatif bir pazarlama yolu olmaktan tamamen çıktı. Artık dijital reklamcılığı pazarlama konusunda tamamen odak noktasında görüyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de, tüm analiz ve değerlendirmelerin daha açık ve daha net olabilmesidir.

İnternet üzerinden verdiğiniz reklamlarda hangi sitenin sizinle daha fazla etkileşim kurduğunu tespit edebilir ve en uygun kanalları belirlersiniz. Oysa panolar, bro- şürler ya da televizyon reklamlarında bu tarz bir etkileşim ağı oluşturmanız söz konusu değildir. Dijital kanallardaki reklam maliyetleri, reklamın içeriğine ve türüne göre değişiklik gösterir. Ancak hangi tür reklam verirseniz verin, maliyeti diğer reklam çeşitlerinden fazla olmaz. Dijital reklamcılık, televizyon ve radyo gibi reklam araçlarından çok daha düşük bir maliyete sahiptir. Verilen bir reklama her insan eşit ölçüde ilgi duymaz. Bu anlamda ihtiyaçlar göz önünde olduğu için, toplum içerisinden belli bir kesim reklamınıza ilgi duyacaktır. Dijital reklamcılıkla, verdiğiniz reklama ulaşan kişileri cinsiyet, bölge, eğitim gibi çeşitli alanlarda gruplama imkânı vardır. Bu durum size müşterileriniz konusunda hedef belirleme imkâ- nı sağlar. Bu sayede sizin için en doğru müşterinin kim olduğunu tespit edebilir ve reklamları buna göre düzenleyebilirsiniz. İnteraktif olarak nefes almaya başladığımız dünyada bundan sonrasında internet üzerinden kampanya, reklam, sosyal sorumluluk aktivasyonlarına sıkça rastlayacağız. Avantajları ve dezavantajları olarak baktığımızda dijital reklamcılık iki tarafı da içinde bulunduruyor. Markaların rekabet oranını 2 kat arttırarak kampanya üretim sıklığını tetikliyor. Müşteri odaklı baktığımızda her an istediğimiz herhangi bir talebimize direkt odaklı seçenekler bulurken aynı zamanda çeşitlilikten kaynaklı arz-talep dengesini tam oturtamayabiliyoruz. İhtiyacımız olmayan şatafatlı ürünleri satın alıp sonrasında ne gerek vardı dediğimiz hepimizin olmuştur. Dijital markaların, e-ticaret sitelerinin pazarlamanın internet üzerinden gelişmesine bağlı olarak yeni meslek sektörleri, yeni girişim olanakları da doğmuştur. Fakat bir gerçek var ki insanlar teknolojinin hızına yetişmek için hem fiziksel hem de psikolojik çok fazla çaba harcıyor. Ve bu çaba markalara olumlu şekilde yansıyor, markalar kendi dijital reklam çalışmaları ile tüketici kitlesini epeyce genişletiyor. Dijital pazarlama markaların yararlanabileceği sonsuz denizde, yüzmeyi bilen tüketiciler için günümüzde en faydalı reklam mecrası.