• Mayıs 16, 2009

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business İle İşletmeler Artık Daha Verimli

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business İle İşletmeler Artık Daha Verimli

Küreselleşen rekabet ortamında, teknolojinin hız kazanmasıyla beraber, ülkeler arasındaki sınırlar da ortadan kalkmaya başlamıştır. Artık ticaretin ülkeler arasında yapılmasıyla  beraber işletmeler için rekabet, sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyuta geçmiştir. Dolayısıyla işletmeler arası rekabet, çok daha zorlu bir hal almıştır.

Küresel pazarda yerini almak isteyen firmalar başarılı olmak için, küresel rekabet stratejilerinin yanı sıra, sürekli bir yenilik ve gelişim içinde olmak durumunda kalmışlardır. Küresel rekabet kavramının anlaşılabilmesi ve bu alanda başarının sağlanabilmesi için işletmelerin içinde bulundukları sanayi kolunun da ileriye dönük fırsat ve tehditlerin belirlenmeye çalışılması önem taşımaktadır. İşte bu noktada, firmaların teknolojik fırsatlardan yararlanması kaçınılmazdır. Çünkü her geçen gün gelişen teknoloji, işletmelere şirket içi verilerini ve eylemlerini takip etmelerini bir tuşla kontrol edebilecek kadar kolay olanaklar sunmaktadır.

Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişikliklere paralel olarak yazılım firmaları da sürekli gelişmektedir. Özellikle işletmelerin küresel pazarda “ben de varım” diyebilmeleri için işletmelerine uygun programlara sıkça ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kapsamda, AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business programı, işletmelere büyük kolaylık sağlıyor.

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business İle İşletmeler Artık Daha Verimli

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business, temelde üretim ve finans sistemi ile tam entegre çalışacak tümleşik bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımdır. AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business işletmelerin malzeme yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması, kapasite ihtiyaç planlaması, maliyet muhasebesi, genel muhasebe, üretim kontrol ve kalite kontrol sistemlerinin yanında planlama, bütçe, bakım, personel (insan kaynakları) ve ön muhasebe modüllerini de kapsamaktadır.

Yaygın erişilebilirliği ve kolay kullanımı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren, işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business, sunduğu etkin kaynak kullanımı sayesinde işletmelerin maliyetlerini düşürüp onlara iş gücü ve zaman avantajı kazandırarak, yatırımlarının kısa sürede verimliliğe dönüşmesini sağlıyor.

ERP çözüm ailesinin üyesi olan WOLVOX, işletmelerin hızlı, tam entegre, ekonomik, görsel ve işlevsel uyarlamalar gerçekleştirebilmesine olanak tanımaktadır. Uyarlama araçları ve profesyonel raporlama standartları ile analitik düşünce ve verimlilik teması gibi özel çözümleri bulunan WOLVOX, ayrıca firmaların iş yapma tarzlarına en uygun yöntemi bulmalarına da olanak sağlıyor.

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business çözümü ile projelerde uyarlama süreci daha esnek ve planlanabilir hale getirilerek süre ve maliyet tahmini riski ortadan kaldırılıyor. Esnek yapısı ve kolay kullanım özellikleri ile WOLVOX, kullanıcılara iş süreçlerini alıştıkları şekilde takip ederek hataları minimize edebilecekleri bir çalışma ortamı sunuyor. Özellikle CRM tabanlı çalışan firmalar, ticari ilişkileri ile ilgili her türlü evrak ve bilgi akışını WOLVOX üzerinden elektronik ortamda çift yönlü ve güvenli olarak gerçekleştirebilmektedirler.

İç ihtiyaçları bildiği kadar dış pazarı ve iş süreçlerini de çok iyi araştıran bir firma olarak AKINSOFT; global ekonomin dinamiklerine uygun ileri teknoloji gerektiren çözümler sunma politikasını bu ürünü ile ön plana çıkarmaktadır. Özellikle üretici firmaların iş süreçlerinde en çok ihtiyacı olan konuları baz alarak ürettiği WOLVOX programıyla AKINSOFT, işletmeler için büyük kolaylık sunmaktadır.

Bu kapsamda müşterilerinin bütün ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefleyen firma, kaliteli programlarının yanı sıra, profesyonel kadrosuyla müşterilerine satış sonrasında da destek vererek müşteri memnuniyetini sağlamakta ve hizmet kalitesini arttırmaktadır.

Kurulduğu tarihten bu yana, dünya markası olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen AKINSOFT, bugün 10 ülkede 2000’i aşkın Çözüm Ortağıyla tüm insanlığa hizmet vermektedir.

 

1 Comments

  • Wolvox her sektörün sorununu çözmeye aday bir yazılım. Ar-Ge’si ile takdire şayan. Teşekkürler Akınsoft

Comments are closed.