• Mayıs 15, 2010

Yapay zeka

Yapay zeka

Yapay zeka, insanlar tarafından yapıldığında zeka olarak adlandırılan işlemlerin, makineler tarafından yapılmasıdır. Fakat bu tanımlama zekanın tam olarak ne olduğu bilinmediği için çok yetersiz kalmaktadır. Yapay zeka alanında araştırma yapan bilim adamları zekayı çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Bunlardan Douglas Lenat ve Edward Feıgenbaum zekayı; “çözüm alanı büyük bir düşünme alanında, hızla çözüme gidebilme kabiliyeti” olarak tanımlamaktadır. Feıgenbaum ise zekayı, “belli bir işi yapabilmek için gerekli bilgileri birleştirme yeteneği” olarak tanımlamıştır. Elaime Rıch’e göre ise yapay zeka, “bilgisayarların insanlar gibi anında düşünmeyi nasıl yapabildiğinin araştırması” şeklinde ifade etmiştir. Yapay zekanın amacı, insan zekası gerektiren işleri makinelere yaptırmaktır. Kısaca bilgisayarları akıllı yapma bilimidir.

İnsanlık tarihinde çok eski bir yere sahip olan yapay zeka, bilgisayarların icat edilmesi ile birlikte daha fazla önem kazanmıştır. Bilgisayarlar her ne kadar algoritmik bir yapıya sahip olsa da bilim adamlarının yapay zeka alanındaki çalışmalarında, ilham kaynağı olmuştur. Bilim adamları bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte bu cihazlara birçok insansı özelliği kazandırabileceklerini fark etmiştir. İnsansı özelliklere sahip bir makinenin, insanlara her alanda yardımcı olabileceğini düşünen bilim adamları, bu alanda birçok araştırma yapmıştır.

Yapay Zeka ile Doğal Zekanın Karşılaştırılması

Yapay zeka ile doğal zeka arasındaki farkları ayırt edebilmek ve yapay zekanın potansiyel değerini anlayabilmek için bazı alanlarda karşılaştırılma yapılmıştır.

• Yapay Zeka Unutmaz: Doğal zeka zaman içerisinde bilgileri ve yaşanan olayları unutabilir. Buna karşılık yapay zeka, bilgisayar sistemleri ve programları değişmediği sürece kaybolması ve unutması söz konusu değildir.

• Yapay Zeka Kopyalanabilir: Doğal zekada bilgilerin ve tecrübelerin bir kişiden diğerine aktarılması uzun süre alır. Bilgiler aktarılsa bile tam anlamıyla diğer kişiye transfer edilemez. Yapay zekada ise bilgiler başka bir alana kolayca kopyalanabilir ve kullanım alanı genişletilebilir.

• Yapay Zeka Daha Ucuzdur: İnsanların eğitilmesi hem çok zaman alır hem de eğitim süreci uzun olduğu için pahalıdır. Yapay zekaya sahip bilgisayar sistemlerinin alınması ve kullanılması, insanların eğitilmesinden çok daha ucuza mal olur.

• Yapay Zekada Tutarsızlık Yoktur: Doğal zeka, olaylar karşısında kararsızlık ve değişkenlik gösterebilir. Bu durum insanın tabiatından kaynaklanır. Fakat yapay zeka sistemleri programlanmış bir yapıya sahip olduğu için olaylar karşısında tutarlılık gösterir.

• Yapay Zeka Belgelenebilir: Bilgisayarlar tarafından verilen kararlar sistemden kolayca takip edilip, belgelenebilir. Doğal zekada böyle durum söz konusu değildir.

Bütün bunlara karşın doğal zekanın da yapay zekadan üstün olduğu yanları vardır, bunlar;

• Doğal Zeka Yaratıcıdır: Doğal zekada bilgiyi kazanma ve yorumlama yeteneği vardır. Yapay zekada ise bilgi sistemin içine yerleştirilmektedir.

• Doğal Zeka Duyuları İle Öğrendiği Bilgi ve Deneyimleri Kullanabilir ve Bunlardan Fayda Sağlar: Buna karşılık yapay zeka sistemleri önceden belirlenmiş girdiler ile çalışır.

• Doğal Zeka Düşünebilme ve Muhakeme Yapabilme Yeteneğine Sahiptir: Bu doğal zekayı yapay zekadan ayıran en önemli özelliktir. Doğal zeka problemleri çözmek için geniş bilgi ve tecrübelerini kullanabilme yeteneğine sahiptir. Yapay Zeka sistemleri ise kendileri için geliştirilen dar çözüm yöntemlerini kullanmaya mahkumdur.

Bilgisayarlar, olaylar ve süreçler hakkında bilgi toplayabilir, bu bilgileri insanlardan daha etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmektedir. Bunun için yapay zeka teknolojisi doğru alanlarda kullanıldığı sürece toplumun refah seviyesinin artmasını sağlayacaktır.