• Kasım 5, 2016

Mega Construct Metal S.R.L ‘da AKINSOFT Ayrıcalığını Hissediyor Mega Construct Metal S.R.L feels the privilege of using AKINSOFT software

Mega Construct Metal S.R.L ‘da AKINSOFT Ayrıcalığını Hissediyor Mega Construct Metal S.R.L feels the privilege of using AKINSOFT software

“Programı yeni tercih edecek işletmeler öncelikle şunu bilmeliler ki AKINSOFT programları fiyat/kalite marjında ulaşabilecekleri en iyi yazılımlardan. İş süreçlerini planlayıp, programa doğru bir şekilde aktardıkları zaman, her adımı kontrol altına alabilirler. Program çok detaylı düşünüldüğü için birçok sektörde rahatlıkla kullanılabilir. Yazılım olarak hatasız diyebilirim.”

megadoor1
İşletmeniz hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Mega Çelik Kapı olarak 30 yıllık bir üretim tecrübemiz var. Kuruluş yerimiz olan Kayseri’den sonra Avrupa pazarına daha hakim olabilmek ve ihracatımızı arttırabilmek için 2001’de Romanya’da, ikinci fabrikamızı üretime geçirdik. 15 sene içerisinde Romanya pazarında lider konuma yükseldik ve şu an Avusturya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerin de dahil olduğu birçok Avrupa ülkesine ürünlerimizi satıyoruz.

Could you inform us about your company?
We as Mega Construct Metal S.R.L have 30 years experience. We established our company in Kayseri and then we opened our 2nd factory and started to produce in Romania on 2001 to dominate Europe market and increase our exportation. In 15 years, we became a leader in Romania market and sell our products to many Europe countries like Austria, Belgium and France.

AKINSOFT ile nasıl tanıştınız?
Bu gelişme sürecinde ve içinde bulunduğumuz dönemde, üretimin teknolojiyle paralel gelişmesi kaçınılmaz. Üretim araçları ile beraber insan ve kaynak yönetiminde de teknolojiyi yakalayıp üretime adapte etmeniz gerekiyor. AKINSOFT ile tanışmamız yine böyle bir arayışın sonunda oldu. Daha önceden kullandığımız ve artık ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayamayan, birbirinden bağımsız çalışan, birkaç yazılım yerine her şeyi tek bir program altında toplayabileceğimiz bir ERP yazılımı olan AKINSOFT Wolvox’u, detaylı bir arama ve deneme sürecinden sonra kullanmaya karar verdik.

How did you meet AKINSOFT?
In developing process, it is impossible that production and technology do not develop collaterally. We should catch and integrate technology in human and source management with production tools. We have met AKINSOFT at the end of this kind of search. We decided to use AKINSOFT Wolvox instead of a software that we use before and can’t provide our needs anymore, after a detailed search and trial period. Now, we can handle our each operation in one software.

megadoor2Ne kadar zamandır AKINSOFT Programını kullanıyorsunuz?
Yaklaşık 2,5 yıldır AKINSOFT’u kullanıyoruz.

How long have you been using AKINSOFT software?
We have been using AKINSOFT software for 2,5 years.

AKINSOFT’la iş hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Size sağladığı en büyük artısı nedir?
AKINSOFT ile beraber iş süreçlerinde kayda değer gelişmeler yaptık. Çok daha sistematik, hızlı ve verimli bir yapıya kavuştuk.

What kind of changes in your company with AKINSOFT did you have? What is the biggest advantage?
We recorded significant developments in our business processes. We have a structure that is systematic, fast and productive now.

Programı yeni tercih edecek işletmelere ne önerirsiniz?
Programı yeni tercih edecek işletmeler öncelikle şunu bilmeliler ki AKINSOFT programları fiyat/kalite marjında ulaşabilecekleri en iyi yazılımlardan. İş süreçlerini planlayıp, programa doğru bir şekilde aktardıkları zaman, her adımı kontrol altına alabilirler. Program çok detaylı düşünüldüğü için birçok sektörde rahatlıkla kullanılabilir. Yazılım olarak hatasız diyebilirim. Sizi strese sokacak donmalar, takılmalar veya hatalar yok. 2,5 senelik dönemde karşılaştığımız tek hata da çok hızlı bir şekilde çözüldü. Program sürekli güncel ve aylık updatelerle sürekli geliştiriliyor. Bunlar bir yazılımdan beklenebilecek en temel konular ve AKINSOFT bu konuda çok başarılı. En önemli şeylerden birisi de satış sonrası hizmet. Ben bir kullanıcı olarak öncelikle AKINSOFT’u bu konuda tebrik ediyorum. Programı aldığımız ilk günden bugüne kadar, her sorumuzda, hızlı cevaplar aldık. Konuştuğumuz herkes, her zaman çok ilgili davrandı ve bize yardımcı oldu. Öncelikle AKINSOFT Dış Ticaret Uzmanı Merve ÖZENÇ GÜZEL ve onun aracılığıyla kurulumdan bugüne kadar bize yardımcı olan AKINSOFT çalışanlarına teşekkür ediyorum.

What do you suggest to the enterprises that prefer the software for the first time?
The enterprises that prefer the software for the first time should now that AKINSOFT software solutions are the best on the basis of price and quality. When they plan business processes and transfer them into the software properly, they can control each step. Because of the software was created with overthinking, it can be used in every sector easily. I can say that it is impeccable. There is no freezes or errors. An error which we encountered once in 2,5 years was solved swiftly. The software is always updated and developed continuously. These are the main subjects that are expected from a software and AKINSOFT is succesfull at this point. One of the important things is service after sales. As a customer, I congratulate you. From the day when we bought the software, we got really quick answers for our each question. Each person who we talked, behaved very well and helped us. First of all, I want to thank AKINSOFT Foreign Trade Expert Merve ÖZENÇ GÜZEL and AKINSOFT personnels who helped us via her from the installation to today.

Program kullanmaya başladıktan sonra iş süreçlerinizde ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?
AKINSOFT Wolvox’u kullanmaya başladıktan sonra; sipariş girişinden takibine, stok takibine, üretim ve ürün takibine, genel muhasebeye, müşteri memnuniyeti takibine ve daha birçok konuda fabrika yönetimi için gerekli tüm kalemlerde çok daha sistematik ve hızlı bir yapıya kavuştuk. Aynı şekilde programın sunduğu ve özelleştirilebilen raporlar sayesinde elimizdeki kaynakların takibi ve teminini optimize ettik. Bu arada da geçtiğimiz ay bizi ziyaret eden, bilgi ve fikirleri ile bize MRP kurulumunda yardımcı olan AKINSOFT Ar-Ge Sorumlusu Oktay SARAY ve AKINSOFT Ticari Yazılımlar Koordinatörü İsmail ÇETİNOK’a özellikle teşekkür ediyorum.

What kind of changes in your business processes did you have after starting to use AKINSOFT software?
After using AKINSOFT Wolvox, we become able to track orders, stocks, production and product, accounting, customer satisfaction and many kind of operations that are needed for factory management. Now, we have more systematic and fact structure. Additionally, we optimized source tracking and supplying, thanks to customized reports that are presented from software. By the way, I thank epsecially AKINSOFT R&D Supervisor Oktay SARAY and AKINSOFT Commercial Software Coordinator İsmail ÇETİNOK who visited our company to make installation of MRP software for their information sharing and helping.

AKINSOFT için neler söyleyebilirsiniz?
AKINSOFT yazılım konusunda Türkiye’nin yüz aklarından biri olduğunu yaptığı işlerle ve yatırımlarla kanıtlıyor zaten. Enerjik, güler yüzlü ve çalışkan bir ekiple müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışıyor ve başarıyor.
Kendimizi sadece bir müşteri olarak değil AKINSOFT’un oluşturduğu bu güzel ailenin de bir parçası olarak görmek bizi de mutlu ediyor. Yeni kurulan AKINSOFT Robotik Fabrikasını da büyük bir merak ve hevesle takip ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

What can you say for AKINSOFT?
AKINSOFT has already been proving that it is one of the pride of Turkey with their works and investments that they have done. They try to present the best support and service with energic, good-humored and hardworking team and they achieve it.
We are happy to see us as a part of this beautiful AKINSOFT family, not a customer. I follow the new AKINSOFT Robotics Factory curiously and wish you a continued success.

Ahmet Anıl ASLANTAŞ
Mega Construct Metal S.R.L
Romanya