• Kasım 5, 2016

Mutlu İletişim Olumlu Bağlılık

Mutlu İletişim Olumlu Bağlılık

akinsoft_mutlu_iletisim_3 Kurumların faaliyetlerini sistematik bir biçimde planlayıp, sürdürebilmeleri ve başarılı bir sonuca ulaştırmalarında kurum içi iletişim son derece önemli bir yer tutar. Günümüzde var olan çalışma ortamında insanlar, iletişim ağları ile organize olmaktadır. Çalışanların etkin iletişim ile birey ya da gruplar halinde organize olması; temel hedefe ulaşması ve dış hedef kitle üzerinde oluşturdukları imaj gücünü ortaya koymaktadır.
Kurum içi iletişim konusunda belirlenmiş hedef grupları vardır. Bunlardan biri kurum içi hedef grubu yani kurum çalışanları iken, bir diğeri ise dış hedef grubu yani kurum çevresidir. Kurumların gerçekleştirdiği faaliyetlerde başarıya ulaşması ve dış hedef kitle üzerinde pozitif bir imaj sağlaması; çalışanlar arasındaki beşeri ilişkilerin pozitif yönde ilerlemesiyle ve motivasyonlarının maksimum düzeyde tutulmasıyla da alakalıdır. Etkin bir kurum içi iletişim, başarılı bir yönetim ve örgüt sistemi açısından kritik bir yere sahiptir. Örgütün içinde veya dışında oluşan gelişmeler iletişim sayesinde kolay takip edilebilir, kısa sürede uyum sağlanabilir veya olumsuz durumlar minimum zararla ortadan kaldırılabilir.
Aslında kurum içi iletişim kavramı ilk olarak; 1940’lı yıllarda “Çalışanları Eğlendirme” olarak karşımıza çıkmıştır. Bu kavram, 1950’lerde “Çalışanları Bilgilendirme”, 1960’larda “Çalışanları İkna Etme”, 1970 ve 1980’lerde “Açık İletişim”, 1990’larda “Çalışan Memnuniyeti” olarak bazı değişiklikler göstermiştir. 2000’li yıllarda ise internetin hayatımıza girmesiyle şirket içi ağ dediğimiz, çalışanların paylaşımda bulunabilecekleri, aktif katılım gösterebilecekleri, öneride bulunabilecekleri bir ortam oluşmuştur. Bugün geldiğimiz noktada ise şirketler artık iç iletişim birimleri oluşturarak çalışmalarını bu yönde yapılandırmaya başladı.
Kurum içi iletişimin temelinde; kurumsal felsefenin ve kurum vizyonunun çalışanlara iletilmesi vardır. Böylelikle personelin kurumun hedefleriyle ve kurumla bütünleşmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca çalışanlara yönelik kurulan bu iletişim, kurumsal davranış açısından bir temel oluşturacaktır. Çalışanlara iletilen bilgiler ne kadar olumlu, ikna edici ve makul olursa onların kurum ile bütünleşmeleri ve dolayısıyla verimlilikleri o kadar artacaktır.
Kurum içinde yer alan departmanların bir araya gelerek sürdürdüğü faaliyetlerde iletişim kopukluklarından doğan bölünmeler sıklıkla rastlanılan durumlardan biridir. Kurum içinde doğru kurulamayan iletişim, ortak bir karara varamayan ve sağlıklı bilgi paylaşımı gerçekleştiremeyen çalışanlar yaratır. Bu da üretim süreçlerinin sekteye uğramasına ve başarısız sonuçlara neden olabilir. Bu noktada Halkla İlişkiler ya da Kurumsal İletişim olarak da adlandırılan departmanın kurum çalışanları arasında oluşturduğu doğru iletişim döngüsü, kurum içi yönetsel çalışmaların yapı taşlarındandır. Çalışanların motivasyonunu arttırmaya odaklı faaliyetler benimseyen Halkla İlişkiler, kişinin kurum içinde ve kurum çevresinde pozitif ve uyumlu ilişkiler kurmasını, kişinin kendini değerli hissetmesini ve kuruma olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.
akinsoft_mutlu_iletisim_2Aileleriyle geçirdikleri zamandan fazlasını iş arkadaşlarıyla geçiren çalışanların gerek kendi aralarında gerekse yöneticileriyle kurdukları olumlu iletişim, onları memnun edecek ve motivasyonlarının artmasını sağlayacaktır. Böylece personellerin birbirine olan bağlılık düzeyi artacak ve bu bağlılık işbirliği ve koordinasyon süreçlerine de olumlu yansıyacaktır.
Kurumun iletişim yapısını, sürecini ve niteliğini belirleme yetkisi yönetime aittir. Son zamanlarda yöneticiler; kurum hizmetlerinin etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi ve kurum imajının üst düzeye çıkarılabilmesi açısından etkili bir kurum içi iletişim sisteminin kurulması adına çağın gerektirdiği önlemleri almakta özen göstermektedirler. Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte kurum içi iletişim kanalları çeşitlilik göstermektedir. Yüz yüze görüşme, açık ofis sistemi ve telefon araçları ile iletişim sağlamanın dışında e-posta ve anlık mesajlaşma gibi teknikler kurumlarda etkin olarak kullanılmaktadır. Fakat konuşulan, görüşülen ve paylaşılan çoğu bilgilerin veya kararların havada kalmaması adına birçok kurum, kurum içi görüşmelerin yazışma tekniği ile yapılmasını uygun görmektedir.
akinsoft_mutlu_iletisim_4AKINSOFT olarak biz, kurum içi iletişimin önemine inanan bir şirket olarak konuyla alakalı çağın gerektirdiği şekilde ilerlemekte ve kendimizi geliştirmekteyiz. Her ay düzenlediğimiz Halkla İlişkiler toplantılarında çalışan motivasyonunu arttırmak için farklı fikirler üretmekte, personellerin hep birlikte katılıp eğlenebilecekleri, takım ruhu oluşturan organizasyonlar planlayarak daha farklı neler yapabileceğimizi tartışmaktayız. Düzenlediğimiz “Söz Sizde” seminerleriyle AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN’ın, yıl içinde birkaç kez şirket çalışanlarıyla bir araya gelip çalışanların istek-önerilerini, hedeflerini ve şirketle ilgili stratejilerini ilk ağızdan duymasını sağlamaktayız. Böylece çalışanların şirketi benimsemesi, düşüncelerine verilen önemi görmeleri ve şirkete olan bağlılıklarının artması amaçlamaktayız. Yemek, gezi ya da oyun gibi sosyal aktivitelerde şirket çalışanlarını iş dışında bir araya getirerek kendi aralarında kurdukları iletişimi kuvvetlendirmek için çalışmaktayız. 3 aylık periyodlarda çıkardığımız İnovax Dergisi’yle, sosyal medya hesaplarımızla, web sitelerimizle ve youtube kanallarımızla çalışanların şirket hakkında bütün haberlere, şirketin başarılarına ve yürütmekte olduğu projelere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca haftanın belirli günlerinde çalışanlara yönelik şirket içinde; kuaför, mevsimine göre meyvelerin bulunduğu enerji istasyonu, fast food öğünü, 5 çayı ikramları gibi olumlu bağlılık yaratacak ve personeli özel hissettirecek hizmetler gerçekleştirilmektedir.
Tüm bu hizmetleri, belli bir amaç altında toplanmış bu insanların çalıştıkları alanda mutlu olması için planlamaktayız. Çünkü bize göre bir insan çalıştığı ortamda mutlu ise kendisini asla çalışıyor gibi hissetmez ve başarılı olur.
İyi bir performans için, olumlu iletişim, güzel anlar ve mutluluk gerekir.
AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN’ın da dediği gibi ‘’En büyük başarı mutlu olabilmektir.’’

AKINSOFT Halkla İlişkiler