• Aralık 6, 2021

Yapay Zekayı Daha İnsan Merkezli Hale Getirmenin Üç Yolu

Yapay Zekayı Daha İnsan Merkezli Hale Getirmenin Üç Yolu

İnsan merkezli yapay zeka, temel modellerin insan duygularını, dilini ve davranışını anlama temelinde inşa edilmesi gerektiği fikrini destekler. Bunu başarmak için, çıktılarını ortak kullanıcıya daha etkin bir şekilde uyarlamak için olağan kapsamlı veri kümelerini insan bilimi ile eşleştirir. Bu tekniği üç farklı alanda uygulamak mümkün: bilinçli karar verme, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik, geniş bir kitleye hitap etmemizi sağlayan müşteriye özel reklamlar.

Bilgilendirilmiş Karar Verme

İnsan merkezli yapay zeka, şirketler için değerli ve bilinçli bir karar verme aracı olduğunu kanıtlayabilir. Son birkaç yıl içinde, yapay zeka modellerinin yeteneklerinde büyük gelişmeler oldu ve birçok şirket, insanların daha önce ele aldığı şirket kiralama, kredi dağıtımı ve tıbbi tedaviler gibi karar verme algoritmaları için bunu kullanmaya başladı. Bununla birlikte, bu makinelerin çoğuyla ilgili sorun, her insan kararının yalnızca mantığa dayalı olduğunu varsaymalarıdır. Gerçekte, ortalama insan kararlarını niteliksel olarak ideal çözümü hemen seçmek yerine kendi içsel hikaye anlatımına ve duygularına dayandırır. Teknoloji, etrafımızdaki dünyaya bazen mantıksız ve duygu temelli tepki verme biçimlerimizi açıklayamazsa, etkili bir şekilde çalışamaz.

Güvenilirlik ve Ölçeklenebilirlik

Yapay zekanın günlük hayatımızda giderek artan kullanımıyla birlikte, birçok kişi bu makinelere gerçekten ne kadar güvenebileceğimizi ve onlara güvenebileceğimizi düşünüyor. Başlangıçta etkileyici görünseler de, hiçbir AI her seferinde gerçekten mükemmel işlevsellik ile çalışamaz ki şimdiye kadar tartışmasız en gelişmiş AI modeli olan GPT-3’te olduğu gibi. Her algoritma mükemmel bir şekilde yürütülse bile, teknolojiye sürekli güvenmek, bir şeyler ters gittiğinde insanların durumları kendi başlarına ele alma yeteneklerinde bir düşüşe neden olacaktır. Modellerin sahip olabileceği kusurların yanı sıra, uç vakaları yakalamak için insan girdisine sahip olarak, genel verimliliklerini ve güvenilirliklerini artırıyoruz. İnsan girdisi, aynı zamanda, AI’nın genellikle dikkate almadığı, niteliksel olması gerekmeyen, aynı zamanda etik olan sorunları bulmaya da yardımcı olur. Sonuç olarak,

Daha Başarılı Ürün

Şirketler, davranış bilimini geliştirme sürecine dahil ederek, tüketicilerin belirli çıktılara nasıl ve neden duygusal olarak tepki verebileceklerini hesaba katarak ürünlerini daha etkili hale getirebilirler ki bu nitel verilerin göstermediği bir şeydir. İnsan müdahalesi ayrıca geliştirmeden üretime geçişin sorunsuz geçmesini sağlar. Ek olarak, denetimli öğrenmenin kullanımı birçok makinenin insan muhakemesini taklit etmesine izin vermiş olsa da insan müdahalesinin gerekli olacağı bir durum olan sağduyu ve bağlamsal içerik kapasitesinden hala yoksundurlar. Teknolojinin tüketiciler üzerindeki psikolojik etkilerini anlamak da önemlidir. Örneğin, birçok sosyal medya platformu insan merkezli yapay zeka kullanılmadan oluşturuldu.

Yapay zeka, teknolojik ilerleme alanında muazzam bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlamış olsa da hala bazı dezavantajları olduğu açıktır. İnsan merkezli yapay zeka, hem teknolojinin olağanüstü potansiyelini bilemek hem de insan doğasını ve çevremizdeki dünyayla etkileşim şeklimizi hesaba katmak için çok önemlidir. Sonuç olarak, hayatımızı daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için yapay zekayı kullanmaya devam ederken, gerektiğinde insan müdahalesiyle eşleştirmeye dikkat etmeliyiz.