• Temmuz 20, 2022

Avrupa Konseyi MiCA adlı kripto para düzenlemesinde anlaşmaya vardı

Avrupa Konseyi MiCA adlı kripto para düzenlemesinde anlaşmaya vardı

Avrupa kripto varlıkları düzenlemesi (MiCA) üzerinde anlaşmaya varıldı. Anlaşma kripto varlıklar ile kripto varlık ihraççıları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını ilk kez düzenleyici bir çerçeve altına getiriyor.

Yıl sonunda yürürlüğe girecek çerçeve özellikle dolar, euro gibi itibari paralara endeksli (stable) para birimlerini kapsıyor. Avrupa Bankacılık Düzenleme Kurulu bu para birimlerinin karşılığını denetleyecek ve gerekli gördüğü durumlarda işlem kısıtlaması getirebilecek.

Konsey başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu, desteksiz kripto varlıkları ihraç edenleri, “istikrarlı madeni para” olarak adlandırılanları ve ayrıca kripto paranın işlem gördüğü ticaret mekanları ile cüzdanları kapsayan kripto varlıkları (MiCA) teklifinde piyasalar hakkında geçici bir anlaşmaya vardı.

Yatırımcıları koruyacak bu düzenleyici çerçeve finansal istikrarı korurken, inovasyona izin verecek ve kripto varlık sektörünün çekiciliğini artıracaktır. Bu, bazı üye devletlerin kripto varlıklar için halihazırda ulusal mevzuata sahip olduğu, ancak şimdiye kadar AB düzeyinde belirli bir düzenleyici çerçeve olmadığı için Avrupa Birliği’nde daha fazla netlik sağlayacaktır.

Fransa Ekonomi, Maliye, Sanayi ve Dijital Egemenlik Bakanı Bruno Le Maire konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu hızla gelişen sektördeki son gelişmeler, AB çapında bir düzenlemeye olan acil ihtiyacı doğruladı. MiCA, AB’nin çekiciliğini korumak için inovasyon dostu olurken, bu varlıklara yatırım yapan Avrupalıları daha iyi koruyacak ve kripto varlıklarının kötüye kullanılmasını önleyecektir. Bu dönüm noktası düzenleme, kripto vahşi batısına bir son verecek ve AB’nin dijital konular için standart belirleyici rolünü teyit edecek.” İfadelerinde bulundu.

Kripto varlıklarla ilgili risklerin düzenlenmesi

MiCA, tüketicileri kripto varlıklarına yapılan yatırımla ilgili bazı risklere karşı koruyacak ve dolandırıcılık planlarından kaçınmalarına yardımcı olacak. Halihazırda tüketicilerin, özellikle işlemler AB dışında gerçekleştiriliyorsa, koruma veya tazmin konusunda çok sınırlı hakları var.

Yeni kurallarla, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, tüketicilerin cüzdanlarını korumak için güçlü gereksinimlere uymak ve yatırımcıların kripto varlıklarını kaybetmeleri durumunda sorumlu olmak zorunda kalacak. MiCA ayrıca, özellikle piyasa manipülasyonu ve içeriden öğrenenlerin ticareti için, herhangi bir işlem veya hizmet türüyle ilgili her türlü piyasa suistimalini de kapsayacak.

Kripto varlık pazarındaki aktörlerin çevresel ve iklim ayak izleri hakkında bilgi beyan etmeleri istenecek.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), başlıca olumsuz çevresel ve iklimle ilgili etkilerle ilgili bilgilerin içeriği, metodolojileri ve sunumu hakkında taslak düzenleyici teknik standartlar geliştirecek. Avrupa Komisyonu, iki yıl içinde kripto varlıkların çevresel etkisi ve iş kanıtı da dahil olmak üzere fikir birliği mekanizmaları için zorunlu minimum sürdürülebilirlik standartlarının getirilmesi hakkında bir rapor sunmak zorunda kalacak.

Artık kripto varlıkları da kapsayacak olan kara para aklamayla mücadele (AML) ile ilgili güncellenmiş mevzuatla herhangi bir çakışmayı önlemek için MiCA, 29 Haziran’da kararlaştırılan yeni güncellenen fon transferi kurallarında belirtilen kara para aklamayla mücadele hükümlerini yinelemez. Ancak MiCA, Avrupa Bankacılık Otoritesinin (EBA) uyumlu olmayan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının halka açık bir kaydını tutmakla görevlendirilmesini şart koşuyor.

Ana şirketi, kara para aklama faaliyetleri açısından yüksek risk altında olduğu düşünülen AB üçüncü ülkeler listesinde ve ayrıca vergi amaçlı iş birliği yapmayan yargı bölgeleri listesinde yer alan ülkelerde bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, AB AML çerçevesine uygun olarak gelişmiş kontroller uygulamak için gerekli. Hissedarlara ve CASP’lerin yönetimine, özellikle bunların yerelleştirilmesine ilişkin olarak daha katı gereklilikler de uygulanabilir.

Tüketicileri korumak için sözde “stabil paralar” için geçerli olan güçlü bir çerçeve

Sözde “stabilcoin” piyasalarındaki son olaylar, düzenlemenin yokluğunda sahiplerin maruz kaldığı risklerin yanı sıra diğer kripto varlıklar üzerindeki etkilerini bir kez daha gösterdi.

Aslında MiCA, stabilcoin ihraççılarından 1/1 oranında ve kısmen mevduat şeklinde yeterince likit bir rezerv oluşturmasını talep ederek tüketicileri koruyacak. Her sözde “stablecoin” sahibine, ihraççı tarafından herhangi bir zamanda ve ücretsiz olarak bir talep sunulacak ve rezervin işleyişini düzenleyen kurallar da yeterli bir minimum likidite sağlayacaktır. Ayrıca, tüm sözde “stablecoinler”, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) tarafından denetlenecek ve ihraççının AB’de bulunması herhangi bir ihraç için ön koşul olacak.

Yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracı olarak Avrupa dışı bir para birimine dayalı varlık referanslı belirteçlerin (ART’ler) geliştirilmesi, parasal egemenliği korumak için sınırlandırılacak. ART ihraççılarının, varlık referanslı tokenlerin halka yönelik tekliflerinin uygun şekilde denetlenmesini ve izlenmesini sağlamak için AB’de kayıtlı bir ofise sahip olmaları gerekecek.

Bu çerçevenin, beklenen yasal kesinliği sağlayacağı ve Avrupa Birliği’nde yeniliğin gelişmesine izin vereceği değerlendiriliyor.

Kripto varlık servis sağlayıcıları ve farklı kripto varlıkları için AB çapında kurallar

Varılan anlaşmaya göre, kripto varlık servis sağlayıcılarının (CASP’ler) AB içinde faaliyet gösterebilmesi için bir yetkilendirmeye ihtiyacı olacak. Ulusal makamların izinleri üç aylık bir zaman dilimi içinde vermeleri gerekecek. En büyük CASP’lerle ilgili olarak, ulusal makamlar ilgili bilgileri düzenli olarak Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesine (ESMA) iletecek.

Sanat, müzik ve video gibi gerçek nesneleri temsil eden dijital varlıklar, değiştirilemez tokenler (NFT’ler), mevcut kripto varlık kategorilerine girmeleri dışında kapsam dışında tutulacak. 18 ay içinde Avrupa Komisyonu, NFT’ler için bir rejim oluşturmak ve bu tür yeni pazarın ortaya çıkan risklerini ele almak için kapsamlı bir değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde spesifik, orantılı ve yatay bir yasama önerisi hazırlamakla görevlendirilecek.

Geçici anlaşma, resmi kabul prosedüründen geçmeden önce Konsey ve Avrupa Parlamentosu’nun onayına tabidir.

Arka plan

Avrupa Komisyonu, 24 Eylül 2020’de MiCA önerisiyle öne çıktı. Bu, teknolojik gelişmeyi teşvik eden ve finansal istikrar ve tüketicinin korunmasını sağlayan bir Avrupa yaklaşımı geliştirmeyi amaçlayan daha büyük dijital finans paketinin bir parçasıdır. Paket, MiCA teklifine ek olarak, bir dijital finans stratejisi, CASP’leri de kapsayacak bir Dijital Operasyonel Esneklik Yasası (DORA) ve toptan kullanımlar için dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) pilot rejimine ilişkin bir teklif içeriyor.

Bu paket, mevcut yasal çerçevenin yeni dijital finansal araçların kullanımına engel teşkil etmemesini sağlayarak mevcut AB mevzuatındaki bir boşluğu dolduruyor ve aynı zamanda bu tür yeni teknolojilerin ve ürünlerin mali düzenleme kapsamına girmesini ve AB’de faaliyet gösteren firmaların operasyonel risk yönetimi düzenlemelerini içeriyor. Bu nedenle paket, uygun düzeyde tüketici ve yatırımcı koruması sağlarken yeniliği ve yeni finansal teknolojilerin kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Konsey, 24 Kasım 2021’de MiCA ile ilgili müzakere yetkisini kabul etti. Eş yasa koyucular arasındaki üçlemeler 31 Mart 2022’de başladı ve yeni varılan geçici anlaşmayla sona erdi.