• Temmuz 27, 2022

Plastik yiyen bakteri su kaynaklarını koruyabilir

Plastik yiyen bakteri su kaynaklarını koruyabilir

Yeni keşfedilen ve plastik yiyen bakteri su kaynaklarını koruyabilir. İşte doğanın plastik atıklara yanıtı.

Cambridge Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, 29 Avrupa gölünde doğal olarak büyüyen plastik yiyen bakteri türünün varlığını tespit etti. Bakterilerin düşmüş bitki parçaları ve ölü hayvanlar gibi organik maddeler üzerinde iyi geliştiği biliniyor.

Araştırmacılar tarafından keşfedilen plastikle beslenen mikroplar, su kütlelerine atılan plastik poşetlerin kalıntıları üzerinde daha iyi ve daha hızlı büyüyor. 

Plastik kirliliği her geçen gün artıyor. Bu sebeple artık okyanuslarda balıktan daha fazla plastik var. Yapılan değerlendirmelere göre, her yıl sadece su yollarımızda yüzen plastik atıklar yüzünden suda yaşayan bir milyondan fazla hayvan ölüyor ve kirlilik sadece okyanuslarla sınırlı değil.

Dikkat çeken yeni bir araştırma, plastik atıkların içme suyumuzun önemli bir kaynağı olan tatlı su göllerindeki su kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ortaya koyuyor.

Bu kirli göllerden zehirli mikroplastikler, içtiğimiz su ve yiyeceklere giriyor. İnsanlık, plastik kirliliğinden kurtulmamıza yardımcı olabilecek bir çözüme çok ihtiyaç duyuyor ve bu zorlu zamanlarda, plastik yiyen bakteri keşfi bir umut ışığı gibi görünüyor.

Cambridge araştırmacıları, bu bakterilerin su kütlelerindeki plastik kirliliği doğal olarak ortadan kaldırma gücüne sahip olduğunu iddia ediyor. Tek yapmamız gereken onları plastik dolu sucul ortamlara tanıtmak. 

Bu bakteriler her şeyden çok plastik tüketir

Nehirler, göller ve okyanuslardaki yüksek düzeydeki plastik kirliliği, muhtemelen bazı mikropların beslenme alışkanlıklarında ciddi bir değişiklik getiriyor.

Araştırmacılar, bakterilerin gıda için plastiği parçalamayı göllerdeki diğer karmaşık organik maddeleri tüketmekten daha kolay bulduğunu düşünüyor. Bakterilerin plastik atıklarla beslenirken normal doğal atıklardan daha hızlı büyümesinin nedeni bu olabilir.

Bilim insanları çalışmaları sırasında, bakterilerin göllerde hazır bulunan doğal maddeleri (bitki yaprakları gibi) yeme seçeneğine sahip olsalar bile, plastik atıkların parçalanmasından elde edilen karbon bileşiklerini yemeyi tercih ettiklerini fark etti.

Bir gölün karbon seviyelerinde (büyük miktarda plastik atık nedeniyle oluşan) yüzde 4’lük bir artış, bakteri popülasyonunda yüzde 200’lük bir artışa yol açtı. Ayrıca, düzenli olarak plastik tüketen bakteriler, diğer karmaşık organik madde türlerini parçalayacak kadar güçlü hale geldi.

Cambridge Üniversitesi Ekosistemler ve Küresel Değişim Grubu Başkanı Dr. Andrew Tanentzap, bu değişiklikleri, “Plastik kirliliği, bakterilerin iştahını açıyor gibi. Bakteriler plastiği gıda olarak kullanıyor çünkü parçalanması kolay.” Diyerek açıklıyor.

Araştırmacılar, daha fazla bakteri türünün bulunduğu göllerde yeme alışkanlıklarındaki değişikliklerin daha belirgin olduğunu gözlemledi. Bu nedenle, daha fazla bakteri türü çeşitliliğine sahip göllerde plastik atıkların parçalanması daha hızlı ve daha iyi oldu.

Profesör Tanentzap, “Bu, plastik kirliliğinin göllerdeki tüm besin ağını uyardığını gösteriyor çünkü daha fazla bakteri ördek ve balık gibi daha büyük organizmalar için daha fazla yiyecek anlamına geliyor” dedi.

Bilim insanları göl bakterilerinin plastik saplantısını nasıl doğruladı?

Araştırmacılar, plastikle kirlenmiş suda bakterilerin daha iyi büyümesiyle ilgili bulgularını doğrulamak için ilginç bir deney yaptı. Plastik poşetler satın aldılar ve karbon bileşiklerini boşaltmaya başlayana kadar suda beklettiler. Plastikten türetilen karbon komplekslerini içeren suyu topladılar. 

Daha sonra 29 gölün her birinden ayrı cam şişelere su örnekleri (bazı bakterilerle) aldılar. Bir sonraki adımda araştırmacılar, cam şişelerin yarısına az miktarda damıtılmış su eklediler ve kalan göl suyu örneklerine eşit miktarda plastik torba suyu karıştırdılar. 72 saat içinde bakteri popülasyonu iki katına çıktı ve plastik atık ile bakteri büyümesi arasındaki ilişkiyi kanıtladı.  

Yakın tarihli bir başka araştırmada, Queensland Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi de polistiren yiyen solucanlar keşfetti. Şimdi ise tartışılan göl bakterileri formunda, plastik atık sorunumuza umut verici bir çözüm daha bulduk.

Su kütlelerimizde plastik yiyen bakterilerin büyümesini teşvik ederek, plastiği su ortamlarımızdan kaldırmak mümkün olabilir. Bu harika bir haber olsa da bilim insanları bu tür keşiflerin daha fazla plastik atık üretmek için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Bunun nedeni, tartışılan plastik atık çözümünü dünya çapında bir ölçekte uygulamak için daha fazla araştırma, zaman ve çaba gerekmesi.

Bu arada, su kütlelerimize daha fazla plastik atık eklemeye devam etmemiz halinde bu durum oksijen seviyelerini daha da azaltabilir, türlerin biyolojik çeşitliliğine (bakteri çeşitliliği dahil) zarar verebilir ve çevremize daha fazla toksik kimyasal madde sokabilir. Bu tür değişiklikler bizi telafi imkanının olmadığı bir duruma götürebilir. 

Çalışma Nature Communications dergisinde yayınlandı.