• Ağustos 1, 2022

Küresel Müzik Kasası nedir?

Küresel Müzik Kasası nedir?

Geleneksel değerlerimizi nesilden nesile aktarmamızı sağlayan “müzik” küresel müzik kasası ile sonsuza kadar saklanabilecek. Peki ama nasıl?

Müzik, bir sanat olarak ele alındığında zevke ve estetik kaygılara hitap eder. Ancak içerdiği farklı anlamlar aynı zamanda bir toplumun kültürünü ve tutumlarını da ele verir. Böylelikle müzik, sosyal kimliklerin yansıdığı sosyolojik bir unsur ve dolayısıyla bir araç olarak karşımıza çıkar.

İşte bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve sonsuza kadar saklamak küresel müzik kasası ile mümkün hale gelecek.

Küresel Müzik Kasası (Global Music Vault) nedir?

Ultra hızlı lazer optik ve makine teknolojisindeki son keşiflerle verileri camda depolamak için kullanma fikri ilk olarak Microsoft “Project Silica” ile başladı. Project Silica, bu alanda öncü olarak ilk defa optik ve depolamayı birleştirerek yeni bir depolama sistemi oluşturmayı başardı.

Microsoft’un Cambridge İngiltere’deki araştırma ekibi, dünyaya erimiş silika cam kullanarak olağanüstü depolama kapasitesi sağlamak için ultra hızlı lazer optikleri ve makine öğreniminde çığır açan çözümler üretiyor. Camın çok eylemsiz bir malzeme olması nedeniyle, silika cam tabla elektromanyetik darbelere (EMP) ve en zorlu çevre koşullarına tamamen dayanıklıdır.

Camda yazılı veriler bozulmadan fırınlanabilir, kaynatılabilir, temizlenebilir, su basılabilir, EMP’ye tabi tutulabilir ve diğer yollarla kurcalanmaya çalışılabilir.

Microsoft, camda veri depolama teknolojisini en anlaşılabilir haliyle: “Project Silica, göz ameliyatlarında kullanılan lazerlere benzer bir ışınla 3 boyutlu veri dizilerini yakarak cama entegre ediyor. Veri dizileri diğer ortamların bir veya sıfırlarının aksine çoklu veri bitleri barındırıyor ve 74 katmana kadar oluşturabiliyor. Verileri okumak için cama ışık yansıtılıyor ve mikroskop benzeri okuyucular ile yansımalar analiz ediliyor. Böylece her veri biti doğrulanıyor.” şeklinde ifade ediyor.

Elire Group, Küresel Müzik Kasası için Microsoft ile iletişime geçerek bu projede köprü görevi üstlendi.

Müzik, ortaya konuş süreci ele alındığında bireysel bir eylem gibi görünürken, sosyalleşme süreçleri ile ilişkide bulunması sebebiyle toplum ile oldukça iç içedir. Toplumu şekillendiren, kültürlerin oluşmasına katkıda bulunan ve dünyanın her noktasından insanı bir araya getirme gücüne sahip olan müzik, şu an kullanılan teknolojilerle bile tam anlamıyla korunamamaktadır.

Küresel Müzik Kasası (Global Music Vault), tam da bu düşünceyle oluşturuldu ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan müzik endüstrisine bir çağrıda bulundu. Tüm uluslardan sanatçılara, liderlere, şirketlere, organizasyonlara, derneklere yöneltilen bu çağrı; müzikal ifadeleri muhafaza eden bir sığınakta müzik kapsülleri ile teknolojiden bağımsız bir depolama alanı oluşturmaya davet ediyor.

Küresel Müzik Kasası Projesi, 2021 yılında dünya çapında her ülke ve bölgeden müzikal ifadeleri bir araya getirmek ve onları koruyabilmek için ortaya kondu. Tüm bu imkanlardan eşit yararlanılabilmesi adına IMC (International Music Counsil), Elire Group ve Arctic World Archive (AWA) kurucu ortaklar arasında yer alıyor.

Müziğin geleceği koruma altında

Global Music Vault, Norveç’in çok kuzeyindeki Svalbard’daki Global Seed Vault (Doomsday Vault) ile aynı kutup dağının derinliklerinde yer alıyor. Bunun yanı sıra Svalbard, 42 ülke tarafından askerden arındırılmış bölge ilan edildi.

Dijitalleşen dünyada çevrim içi ortamlarda saklamaya çalıştığımız veriler yine teknolojinin sınırlarından kaynaklanan risklere maruz kaldığı için Global Music Voult, bu konuda atılmış büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Doğal ve insan kaynaklı felaketlere karşı oldukça güvenli bir yer olan Svalbard; bu verileri yüzyıllar boyu saklayarak uzak geleceğe aktarabilecek.

Norveç’te bulunan bu tesis, aynı zamanda Küresel Tohum Kasası ile aynı dağa açılan bir soğuk hava deposunun parçası. Teknik olarak Elire Group’un denetlediği müzik kasası, bulut sunuculara karşı müziğin ve diğer verilerin geleceğini korumak adına önemli bir gelişme.

Sonuç itibari ile bulut sadece bir grup sunucudur ve sunucular rutin olarak bozulan sabit disklerle dolu. Bu nedenle dijital çürümeye karşı kendini koruyabilecek ve daha az maliyetle onlarca petebayt (bir petabayt 1000 terabayt ve bir terabayt 1000 gigabayt) müzik depolayabilecek.

Dünya mirasını korumak, geleceğe yatırım yapmak, müziğin herkes için erişilebilir olması dışında nötr bir iklime sahip olan Arctic World Archive‘de bulunan Global Music Vault, dünyanın en yeşil veri merkezlerinden biri olduğu ve çok az elektrik girişi gerektirdiği için ihtiyaç duyduğu enerjiyi, yakındaki düşük etkili hidroelektrik enerjisinden üreterek ekolojik sisteme de katkıda bulunuyor.