AKINSOFT Genel Merkez AKINSOFT 16 Mayıs 2009 (0) (2309)

Departmanlarımız

Muhasebe Departmanı

Muhasebe departmanı AKINSOFT’un  mali işleriyle ilgilenen, mali işlerini takip eden departmandır. Yaptığı işlemleri şöyle sıralayabiliriz;

– Alınan ürün siparişlerinin faturalandırılması,
– Siparişlerle ilgili faturaların tahsilinin takibi,
– Faturaların ilgili kişi veya kişilere ulaştırılmasının takibi,
– Alınan-verilen tüm avansların, oluşan ve mali hareketlerin tek düzende takip edilmesi,
– İlgili aylara ait yasal beyannamelerin hazırlanması ve vergi dairesine bildirilmesi,
– Muhasebe hizmetlerine ilişkin yasal defter, kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi,
– Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞ- KUR bildirgelerini hazırlaması ve verilmesi,
– Firmanın finansal durumunu kontrol etmek ve muhasebe raporlarının oluşturulması,
– Tüm gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütülmesi,
– Yapılan harcama ve giderlerin ödenmesi işlemleri ve takibi.

Lisans

Lisans belgesini düzenleme, lisans kayıtlarını girme ve lisans sorunlarının çözülmesinde görev alır. AKINSOFT Lisans Departmanı son kullanıcılara müşteri memnuniyeti anketi düzenler.  Aktif müşterilerin en uygun lisans modelini almaları konusunda yönlendirmeler yapar ve en uygun fiyatları sunarak upgrade işlemlerini gerçekleştirir.

Dış Ticaret DepartmanıDış Ticaret Departmanı

Dış Ticaret Departmanı AKINSOFT’un, yurt dışındaki  bayi koordinasyonunu sağlar. Departman AKINSOFT’un, Türkiye dışındaki tüm ülkelerde, çözüm ortağı olabilecek firmalarla irtibata geçilmesi ve  yönetilmesi, bu çözüm ortaklarımızın kendi aralarındaki koordinasyonlarının sağlanmasıyla ilgilenir. Ayrıca, AKINSOFT firmasının dünyada tanınabilirliğini sağlamak ve  yazılımlarımızın pazar payını arttırmak için faaliyetler düzenler.

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

Ürün yelpazesinin kalitesini artırmak için bütün çalışmaların yönetimi, kontrolü ve güçlendirilmesinde görev alır. Program sürümleri çıkmadan önce yazılım ürününün tüm testleri Kalite Kontrol tarafından yapılır ve programlar Kalite Kontrol’ün onayından geçtikten sonra çıkarılır.


İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

AKINSOFT İnsan Kaynakları Departmanı, insan kaynakları süreçlerinden seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, kariyer planlama, eğitim ve ücret yönetimi fonksiyonlarını yürütür. Ayrıca şirket içerisindeki işleyişi düzenler, yeni departman oluşumu, eğitim çalışmaları yaparak şirketteki çalışma ortamını en iyi seviyeye getirmeye çalışır.

ERP Sistem Departmanı

ERP Sistem Departmanı WOLVOX ERP E-Business serisinde MRP, CRM, HRM, DPR, SCM modüllerinin araştırılması ve geliştirme aşamasını yürütür. ERP Sistem Departmanının görevleri; ürünün pazarda araştırılması ve pazara sunumu, satışı ve firma için fizibilite çalışmasını yapmak, satış sonrası entegrasyon&destek vermek, iş ile ilgili geliştirme projelerini yürütmek, WOLVOX ERP E-Business ile ilgili seminer ve eğitim organizasyonları düzenlemek, WOLVOX ERP E-Business marka çalışmalarını planlayıp, düzenlemektir.

Ar-Ge Departmanı

Ar-Ge Departmanı

Yazılım geliştirme sürecinde mevcut uygulama için piyasa gereklerine yönelerek, ihtiyaç doğrultusunda gerekli alt yapıyı dökümante olarak sağlar. Mevcut yazılımlar üzerinde yenilikler yapar, yeni modüllerin eklenmesi için araştırmalar yapar, karşılaşılan sorunların çözümü için çalışır, bayiler ve son kullanıcılar ile bire bir iletişime geçerek, programlarla ilgili taleplerini alır ve onların yapılıp, yapılamayacağı konusunda değerlendirme ve yapılanma süreçlerini belirler.

Programlama Departmanı

Programlama Departmanı

AKINSOFT Programlama Departmanı, yazılımların üretildiği yerdir, başka bir ifadeyle AKINSOFT’un bel kemiğidir. İhtiyaca göre yeni program çalışmaları yapar veya mevcut AKINSOFT programlarını geliştirme işlemleri ile ilgilenir.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Hizmetleri

Son kullanıcıların AKINSOFT programlarında karşılaştıkları sorunları çözmek için yardımcı olur. Telefon, MSN ve e-posta kanalları üzerinden destek vererek, müşteri ve bayilerin maksimum verim elde etmesi ve AKINSOFT programlarının daha kolay kullanılabilmesi için yönlendirmeler yapar. Ayrıca gerekli durumlarda da son kullanıcının isteklerini diğer departmanlara ileterek hizmetin daha iyi olmasına katkı sağlar.

Bayi Departmanı

Çözüm Ortağı olabilecek firmaların bulunması, evrak kontrolleri, işleyişte yaşadıkları sorunlarla ilgilenilmesi, iptali gibi çözüm ortaklarının tüm işlemlerini koordine eden departmandır.

AKINSOFT’UN ATAN KALBİ;
BAYİ DEPARTMANI

Bayi Departmanı

Türkiye’de 81 ilde 2000’e yakın Çözüm Ortağına mesafe gözetmeksizin her an yanlarında oldukları hissini veren, yüksek motivasyon ve enerjilerini her daim üst düzeyde tutmasını bilen ve bu enerjilerini Çözüm Ortaklarına teknoloji yardımıyla aktaran AKINSOFT Bayi Departmanı, genç ve dinamik 9 kişiden oluşan bir beyin takımıdır.

AKINSOFT’un dışarıya açılan penceresi Bayi Departmanının sorumluluk sahası güzel yurdumuzun her köşesini; Edirne’den Kars’a Sinop’tan Hatay’a tüm il ve ilçeleri kapsamaktadır.

Bayi Departmanının belli başlı görevleri arasında;

* Çözüm Ortağı olabilecek firmaların bulunması ve değerlendirilmesi,
* Bayilik için gerekli olan evrakların temini ve kontrolü,
* Çözüm Ortakları hiyerarşi sıralamasına uygun olarak müşteri siparişlerinin Genel Merkeze iletilmesi,
* Bayilik aktivasyon ve iptali,
* Performanslarına yönelik satış stratejileri geliştirmek,
* ‘Yazılımlarımızı kullanmayan işletme kalmasın’ ilkesi ile aktif pazarlama, satış, destek ve eğitim kanallarının yönetimi,
* Çözüm Ortaklarına yönelik bayi moral, motivasyon gezi ve seyahatlerin düzenlenmesi,
* Bayilere seminer düzenlenmesi, eğitim verilmesi,
* Çözüm Ortaklarına yönelik fuarlar, tanıtım ve reklam çalışmaları
* AKINSOFT Programlarının yasa dışı kullanımın önüne geçilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve sağlanması,
* Bonus Dönem sonunda ödül ve organizasyon çalışmalarının hazırlığı gibi çözüm ortaklarının tüm işlemlerini profesyonel bir şekilde koordine eden AKINSOFT Bayi Departmanı Türkiye’nin En Geniş Bilişim Ailesinin oluşmasında baş rol oynamaktadır.

HukukHukuk

AKINSOFT’un, TTK (Türk Ticaret Kanuna) göre faliyetlerini bağlayıcı yasa çerçevesi içerisinde yürüten ve yöneten departmandır.

Halkla İlişkiler ve Reklam Departmanı

Halkla İlişkiler ve Reklam Departmanı

AKINSOFT’un marka bilinirliğini arttırmak için yaptığı tanıtımların, reklam çalışmalarının yanı sıra, basında  yer alan AKINSOFT çalışmalarının takibini gerçekleştirir. Ayrıca seminerleri, tanıtımları, organizasyonları, açılışları koordine eder. Kurum içinde ve kurum dışında AKINSOFT’un en iyi şekilde temsil edilmesi için yeni projeler oluşturarak şirketin gelişimine katkıda bulunur. AKINSOFT ismini dünyaya duyurmaktan sorumludur. Markanın adresi AKINSOFT Reklam ve Halkla İlişkiler Departmanı.

Web Departmanı

Web Departmanı

Web ve İnternet Hizmetleri, AKINSOFT kurumsal web sitelerinin ve G-Tasarım çatısı altında son kullanıcı web sitelerinin tasarım işlerini yürüten departmandır. Ayrıca reklam ve imaj tasarımları, tüm program ve AKINSOFT sitelerinin takibini yaparak sanal ortamda en iyi hizmetin sunulmasını sağlar. Domain  name kayıt ve hosting işlemlerini de gerçekleştiren departman, AKINSOFT’un sanal aleme açılan kapısıdır.

Ürün Yönetimi DepartmanıÜrün Yönetimi Departmanı

AKINSOFT programlarının tüm yönetimsel işlemlerini (Ar-Ge, memnuniyet, satış, reklam, kampanyalar, pazarın geliştirilmesi vb.) takip ederek pazarda etkili bir şekilde yer almasını organize eder.  Ürünlerin tanıtımı için eğitim ve seminerler düzenler. AKINSOFT yazılımlarının bilinirliğini arttırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yapar ve takip eder.

Pazarlama ve Yazılım DestekPazarlama ve Yazılım Destek

AKINSOFT’un ürün portföyünde bulunan yazılımların tanıtımı, teknik desteği ve eğitimi konularında çalışma yapar.  Şirket dışında firmaları birebir ziyaret ederek, AKINSOFT programları hakkında bilgi verir. Gerektiğinde son kullanıcının yazılımları kullanım aşamasında karşılaştıkları sorunları çözmek için müşterileri iş yerlerinde ziyaret ederek programların kurulumu ve kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulunur ve teknik destek verir.

E-Mağaza ve KargoE-Mağaza ve Kargo

AKINSOFT eşantiyon, kurumsal, broşür gibi ürünlerin satışını takip eder ve sipariş edilen ürünlerin kargo paketlerini düzenler. Kargo firmaları aracılığıyla e-mağaza ürünlerini çözüm ortağı kanalıyla son kullanıcıya ulaştırır.

Benzer Yazılar