Dergi Özel Yazıları AKINSOFT 28 Ağustos 2009 (0) (1998)

FİNANS YÖNETİMİ BİZİM İŞİMİZ

Para çok iyi bir hizmetçidir… İyi yönetemezseniz siz ona hizmet edersiniz…
Finans, gereksinim duyulan fonların uygun bir biçimde elde edilmesi ve bu fonların verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması fonksiyonudur.

M.Ö 1800 yıllarında oluşan finans kavramı, bundan 50-60 yıl öncesine kadar sadece fonların (kaynak) sağlanması işlevini yürütürken, artık günümüzde fonların daha etkin kullanımı ve yönetimi işleviyle önem kazanmıştır.
İşletmeler için çok önemli olan bu kavramın bireylerin de hayatında önemli bir rolü olduğu açıktır. 2008 yılının son çeyreğinde hayatımıza giren küresel mali krizin de etkisiyle, finans yönetimi fonksiyonu herkesin önemsediği bir konu oldu. En basit anlamda bile ekonomik krizle ilgili; ekonomi uzmanlarının, finans yöneticilerinin ve birçok büyük firma CEO’larının; krizin bizden neler götüreceği, döviz kurlarının ne düzeyde olacağı, krizin ne zaman sona ereceği vs. gibi konularda bilgilerine danışıldığının görülmesi, finans yönetiminin toplumsal öneminin kanıtıdır.

 

Finans yönetimi, büyük ve küçük tüm işletmelerin en önemli yapı taşlarındandır. İşletmelerin satış miktarının, ödeme ve tahsilat hacminin büyüklüğü finans yönetiminin önemiyle doğru orantılıdır. Özetle, para giriş çıkışı ne kadar fazlaysa finans yönetimine o kadar çok ihtiyaç vardır diyebiliriz.

Finans yönetiminin tam anlamıyla işleyebilmesi için bazı fonksiyonlarının yerine getirilmesi gereklidir. Başlangıç olarak; finansal tablolardan yararlanılarak (Finansal Analiz) mevcut durumun değerlendirilmesi ve ileriye dönük tahminlerin yapılması ya da yapılabilir hale getirilmesi önemli bir husustur. Bu aşamadan sonra, işletme faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek fon giriş ve çıkışlarının planlanması ve bu sistemin sürekli kontrol altında tutulması (denetleme) gerekmektedir. Sonuç olarak ta, ihtiyaç duyulan fonların süresinde sağlanması ve bu fonların işletmenin amaçlarına uygun bir biçimde kullanılması finans yönetimini etkili kılacaktır.

Etkili bir finans yönetimi sağlayabilen işletmeler, üretim ve pazarlama stratejilerini verimli bir şekilde ortaya koyabilirler. Planlanmış, kontrol edilmiş ve birtakım finansal aşamalardan geçirilmiş bir yatırım, şartlarına uygun bir üretimi ve hedeflerine ulaşmış bir pazarlamayı etkin kılacaktır.

Sonuç olarak; işletme faaliyetlerinin etkili bir şekilde devamının sağlanması ve vizyonunun yerine getirilmesinde finans yönetiminin payı büyüktür. Finans yönetimi, işletme yatırımları için gerekli tüm maliyetlerin sağlanabileceğini ön görmesiyle yatırıma yön verir. Finans yönetimi, ileride yapılacak olan bir yatırım için bekleyen fonların, piyasa şartları karşısında değer kaybı yaşamamasını sağlar. Finans yönetimi, işletmelerin mali yapısının dengede kalmasına yardımcı olur…

Finans Yönetimi;

“En uygun zamanda en uygun adımı atmayı…” sağlar. Bence asıl mesele de budur…

AKINSOFT Muhasebe ve Finans Müdürü
Tahir BAŞ

Benzer Yazılar