Tekno Haber AKINSOFT 28 Ağustos 2009 (1) (1932)

Türkiye’de Kadınlar En Az İnternet Kullananlar Arasında Yer Alıyor

Dünya Bankası’nın “Kalkınma İçin Bilgi ve İletişim 2009” raporuna göre Türkiye’de kadın internet kullanıcı oranlarının oldukça düşük olduğu görülüyor. Kadınların toplam kullanıcılar arasındaki oranlarının ülkelere göre yüzde oranları şöyle sıralanıyor; Avustralya 68, Avusturya 55, Brezilya 32, Bulgaristan 28, Yunanistan 23, İtalya 28, Japonya 71, Letonya 51, Litvanya 41, Hollanda 77, Peru 26, Polonya 37, Romanya 20, Rusya 21, İspanya 40, Tayland 15, İngiltere 61, ABD 67, Türkiye yüzde 7. Rapordan elde edilen bilgiler göz önünde bulundurulursa iş dünyasında 20. yüzyılın sonlarına doğru aktif rol alan ve neredeyse her alanda çalışmaya başlayan kadınlar henüz interneti aktif bir şekilde kullanmaya başlamadı.

internet_kadinlar_2

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızla ilerleyen Türkiye’de internetten faydalanmak çok önemli bir yer tutuyor. Erkek nüfusunda hemen hemen bütün yaş aralıklarında internet kullanıcıları bulunmakta. Ancak orta yaş ve üstü bayanlar internet kullanmaktan yana durmuyorlar. Genç nesil bayanlar ise en az erkekler kadar internet kullanmaya başladılar. Bunun sebebi ise okullarda, evlerde hayatın hemen her alanında yer alan bilgisayarlar sayesinde gençler internetle tanıştı ve bir şekilde internet kullanmaya başladılar. Dünya Bankasının bir sonraki raporunda 2005 raporunda yer alan kadın internet kullanıcılarının yüzde 7’lik oranının daha da artması bekleniyor.

internet_kadinlar_1

Ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili puanları raporda 10 üzerinden verildi. Bu puanlama sistemine göre Türkiye’nin “Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişim” puanı 8, “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Maliyet Açısından Ulaşılabilirlik” puanı 7, “Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamalarının Kamu ve İş Aleminde Benimsenmesi” puanı 7 oldu. Türkiye’nin içinde yer aldığı üst-orta gelir grubu ülkeler arasındaki puanları ise “ortalama”, 6.79, 6.82 ve 6.57 düzeyinde oldu. Bu sonuçlara göre Türkiye yer aldığı grubun ortalaması üzerinde yer alıyor.

Benzer Yazılar

One Comment on “Türkiye’de Kadınlar En Az İnternet Kullananlar Arasında Yer Alıyor

  1. çocuklar nasıl kullanıyor

Yoruma kapalı.