Tekno Haber AKINSOFT 04 Şubat 2010 (0) (2336)

Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması

Bir bilişim şirketi tarafından ülkenin e-dönüşüm sürecinde bulunduğu noktayı ortaya koymak adına bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan “Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Türkiye’de bu alandaki en güncel verilere dayanan çalışma olma özelliğini taşıyan araştırmanın sonuçları, Prof. Dr. Nilüfer Narlı ve Prof. Dr. Kerem Alkin tarafından da sosyolojik ve ekonomik yönleriyle değerlendirildi.


“EĞİTİM ŞART, EĞLENCE GEREKLİ”

“Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması”nın ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri, bilgisayarın eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmasının önemi, bilgisayar kullanmayanlar için bilgisayar kullananlara göre daha öncelikli olarak konumlandırılıyor.
Araştırmada, çeşitli etkinlikleri ne sıklıkta gerçekleştirdikleri sorulan kullanıcıların yüzde 40’ı “müzik dinlediğini, müzik/film indirdiğini, alışveriş yaptığını” belirtirken, en çok verilen cevaplar arasında ikinci sırada “e-posta okumak ve göndermek”, üçüncü sırada “web sitelerinde dolaşmak”, dördüncü sırada ise “chat yapmak” yer alıyor.
Bilgisayar kullanıcısı olmayan kişiler ise bir gün bilgisayar kullanacak olurlarsa eğitim ve öğretim (59,7 yüzde) amaçlı kullanımı, müzik (61 yüzde) ve fotoğraf/video (62,4 yüzde) izlemek veya indirmek amaçlı kullanım kadar önemsediklerini dile getiriyorlar.

BİLGİSAYAR KULLANIMINDA “KADININ ADI YOK”

“Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması” sonuçlarına göre, son bir ay içerisinde bilgisayar kullanma oranı erkekler arasında yüzde 85 iken, bu oran kadınlar arasında yüzde 58 düzeyinde kalıyor. Başka bir deyişle bilgisayar kullanan her kadına karşılık 1,5 erkek kullanıcı bulunuyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu söz konusu değerlerin önemli bir soruna işaret ettiğine dikkat çeken Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem, görüşlerini şu sözlerle açıkladı: “Bu veriler, ülkemizde kadınla erkek arasında bilgisayar kullanımı konusundaki erişim olanaklarını ve farkındalık sorununu ortaya koymak açısından son derece önemli. Aynı zamanda ortaya çıkan yüzdeler, kadınların bilgisayar kullanımı ve bilişimin kendilerine sağlayacağı faydalar konusunda hem bilinçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi, hem de gerekli imkanların oluşturulması doğrultusundaki ihtiyacı net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu araştırma sonuçlarının paylaşılmasının ardından bilgisayar ve internet kullanımı konusunda karşılaşılan engellerin azalarak ortadan kalkacağı bir döneme girmiş olmayı umut ediyoruz” dedi.
Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması’nı sosyolojik açıdan değerlendiren Prof. Dr. Nilüfer Narlı, bilgisayar kullanımına ve algılara ilişkin verilere duyulan ihtiyacın giderek arttığını ve Intel’in araştırmasının bu yönüyle önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirtti.

Narlı, “Bu araştırma verilerinin de ortaya koyduğu gibi kadınlar, 30 yaş üstündekiler ve düşük sosyo-ekonomik statü grubundakiler bilgisayara ve internete erişimde ve kullanımda dezavantajlı konumdadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki genç kızlara bilgisayar eğitimin ulaştırılması için gerekli çabalar, kalkınma ve sosyal cinsiyet uçurumunun kapatılması için özel önem arz ediyor” yorumunda bulundu. Narlı ayrıca, bilgisayar/internet okuryazarlığı eğitimi konusunda kamu, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini, yerel yönetimler ve üniversitelerin bu ortaklığın temel direkleri olduğunu belirtti.
Araştırma sonuçlarını ekonomik açıdan yorumlayan Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında olması gereken noktadan çok daha geride kaldığını, bu durumun değişmesi için demir-çelik ve tekstil gibi sektörlerden daha teknolojik ve yüksek katma değerli alanlara yönelmek gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin artık bir saniye gecikmeye dahi tahammülü olmadığını dile getiren Alkin, “Bu atılımı bir an önce yapmazsak dahil olmaktan gurur duyduğumuz G20 ülkelerinden biri olarak kalmamız imkansız hale gelecektir” dedi.

TÜRKİYE BİLGİSAYAR KULLANIM VE TUTUM ARAŞTIRMASI
Temmuz-Ağustos 2009 döneminde Türkiye’deki 16 yaş ve üzeri kentsel nüfusunun bilgisayarla ilişkisini saptamak ve bilgisayar kullanımına ilişkin bulgular elde etmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye genelinde tüm gelişmişlik düzeyindeki ilçeler kapsandı ve analiz aşamasında nüfusa orantılı ağırlıklandırma yapıldı. Araştırma kapsamında Türkiye genelinde 28 il, 55 ilçe merkezi ve 113 mahallede A, B, C ve D sosyo-ekonomik statü gruplarından 1134 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

Benzer Yazılar