AKINSOFT Genel Merkez AKINSOFT 15 Mayıs 2010 (0) (1385)

Kaleli: “AKINSOFT tarım robotu da üretmeli”

 

Hızla gelişen teknoloji çağında, teknolojik gelişmeler tüm sektörleri etkiliyor. Teknolojiye ayak uydurmayan sektör ve firmalar, rakiplerinden bir adım geride kalacaklarının bilincinde oldukları için, inovasyonu işletmelerine yerleştirerek daha modern ve teknolojik bir yapıya bürünüyor. Geleneksel tarım metotları ile yetiştirilen yerli tarım ürünlerinin kalitesinin ithal tarım ürünlerine oranla düşük bir seviyede olması sebebiyle, tarım sektörü, ürün kalitesini arttırmak için modern tarım tekniklerine geçiş yapıyor. Konuyla ilgili INOVAX dergisine açıklama yapan Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, hızla değişen ve gelişen dünyada, geleneksel yöntemlere iyi bir yer bulmanın mümkün olmadığını belirtti. Kaleli, “ günümüzde sanayide ve tarımda üretim şekli değişiyor. Yönetim anlayışı değişiyor. Dünya rekabetçi bir anlayışın hakimiyetinde iken, bizim bunlara kayıtsız kalmamız, yerimizde sayacağımız anlamına gelir. Artık gelecek planları olmayan, teknolojiye, insana ve Ar-Ge’ye yatırım yapmayan işletmeler, bugünün rekabetçi ortamında kendilerine bir yer bulamayacaklardır. Bu amaçla öncelikle üniversitemiz ve tarım paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizi geliştirdik. Bunun yanı sıra ortağı da olduğumuz Konya Teknokent ile tarım ve sanayi arasındaki entegrasyonun sağlanması çalışmalarına eğildik. Konya Ovaları için çok önem verdiğimiz ‘KOP’ Projesi’nin, sadece sulama projesi olarak değil de bir bütün halinde ‘KOP Eylem Planı’ olarak hayata geçirilmesi için büyük çaba harcadık ve sonunda amacımıza ulaştık” şeklinde konuştu.

kaleli

TARIMDA KALİTEYİ ARTTIRMAK İÇİN MODERN TARIMA GEÇİLMELİ

Çiftçilere tarımdaki son gelişmeleri uygulamalı olarak gösterecek kişilere ihtiyaç olduğunu dile getiren Kaleli, ilki Tekirdağ’da kurulan Önder Çiftçiler Derneği’ni Konya’da da kurulacağını belirtti. Kurulan dernek sayesinde tarımı ilgilendiren teknolojik gelişmelerin çiftçiye uygulamalı olarak gösterildiğini ifade eden Kaleli, Konya’nın bir tarım ovası olduğunu bu yüzden en kaliteli ürünlerin Konya’dan çıkması için tarımdaki tüm gelişmelerin yakından takip edilerek çiftçilere tanıtıldığını söyledi.

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, “ürettiğiniz bilimsel veriyi ve teknolojiyi pratiğe aktaramadığınız sürece hiçbir önemi olmaz. Önemi olmadığı gibi onu üretmek için harcadığınız zaman, emek ve para da boşa gitmiş olur. Artık tarımsal üretim, Ar-Ge, innovasyon, teknoloji, yetişmiş insan gücü ve pazarlama ile birlikte ele alınmalıdır. Dünya talebini karşılamak için son 35 yılda 2 katına çıkan gıda arzının, gelecek 15 yılda da 2 kat artış göstereceği tahmin edilmektedir. Ülkemizin artan nüfusu ve gıda sanayinin gelişimi açısından tarımsal üretim ve çeşitlilik arttırılmalıdır. Yükselen toplumsal beklenti ve taleplere, geleneksel yöntem ve anlayışlarla cevap vermek imkansızdır. Tarımda kaliteyi ve üretimi arttırmak için teknolojiden tam anlamıyla faydalanmak gerekiyor” dedi.

AKINSOFT ROBOTLARI İLE HASSAS TARIM DÖNEMİ TAMAMLANACAK

Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de teknolojinin uygulanması gerektiğini savunan Kaleli, Konya’nın teknoloji üssü olması için çalışan AKINSOFT’u da bu yönde takdir ettiğini belirtti. Yazılımda hemen hemen tüm sektörlere hizmet ulaştıran AKINSOFT’un, dünyada teknolojisiyle tanınan ülkeler arasına Türkiye’yi de yerleştirecek olmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Kaleli, teknoloji ve teknoloji üreten firmaların değerinin her geçen gün arttığını dile getirdi. Özellikle robotik teknolojiler alanında yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini kaydeden Kaleli, tarım sektöründe de kullanılacak robotların üretilmesinin çiftçinin işini kolaylaştıracağını ve dünyada başlayan hassas tarım döneminin böylece Konya’da da tam anlamıyla hayata geçirilmiş olacağını söyledi. AKINSOFT’un UyduKent projesi ile Türkiye’ye, Türk bilim adamlarının ve yetişmiş eğitimli personellerin istihdam edilebileceği büyük bir teknoloji kenti kazandıracağını vurguladı. Kaleli, AKINSOFT ekibini başarılarından dolayı kutladığını belirtirken, yeni projelerini yakından takip edeceğini kaydetti.

Benzer Yazılar