Dergi Özel Yazıları AKINSOFT 15 Mayıs 2010 (0) (1124)

Yazılımda Ticari Başarı

 

İnsanoğlunun var oluşundan itibaren hayatımızda bulunan, belirli evrelerden geçerek, kendi içinde kategorize edilen, sürekli değişen bir yapıya sahip olan ticaret, kelime anlamı olarak; ‘kazanç amacı güdülerek yürütülen alım satım etkinliği’ demektir. Ticaret, işlem yoğunluğun artmasıyla birlikte yeni sektörlerin oluşmasını sağlamıştır. Bu yeni sektörlerden biri olan yazılım sektöründe de ticaret, çeşitli tekniklerle geliştirilerek, destek birimleriyle kuvvetlendirilerek modern ve etkili bir hal almıştır.

Günümüzde kullanılan ticaret teknikleri gün geçtikçe değişim göstermekte olup bu değişimleri etkileyen faktörler; ürünlerin hizmet ve fikir anlayışının geliştirilmesinde, fiyatlandırılmasında etkilidir. Ticaretteki değişimleri oluşturan etkiler, şahıs ya da firmaların oluşturduğu satış stratejilerini kapsamaktadır.

tic_basari2

Geliştirilen satış stratejilerinin uygulanma sürecinde, firmaların karşısına çıkan en büyük problemlerden biri de mevcut bilgi portföyüne anında ulaşabilecekleri bir sistemin olmayışıdır. Dosyalama yükünü dijital ortama aktaracak olan bilgisayarın ortaya çıkması ile verilere çabuk ulaşılması sağlanmış görünse de veri kalabalığın ortadan kaldırılması engellenememiştir. Burada en önemli nokta kullanılan ara birimlerin yani yazılımların sistemi ne kadar desteklediği ve desteklenen sistemde verimliliğin sağlanıp sağlanamadığıdır. Bunun yanı sıra sistemimizi destekleyecek bir yazılımı tercih ederken yazılımın hangi evrelerden geçerek son kullanıcıya ulaştığına ve yazılımı geliştiren firmanın ürününü satış sonrasında ne kadar desteklediğine önemle dikkat etmek gerekiyor. Yazılım gelişim sürecine bakacak olursak; son kullanıcılardan gelen talepler veya yazılım firmasının sektörde yaptığı araştırmalar sonucunda ihtiyacın tespit edilmesiyle yazılımın oluşturulması kararı alınır ve yazılım sürecinde ilk adım atılır. Firmanın sektörde yaptığı araştırmada ekonomik şartlar değerlendirilerek, işletme sahiplerinin talepleri göz önünde bulundurularak, sektör çalışanlarının bilgilerinin yeterliliği ve organizasyon yapısının uygunluğu incelenerek detaylı bir fizibilite çalışması gerçekleştirilir. Fizibilite çalışmasını takip eden süreçleri; sektöre uygun analizin ve tasarımın yapılması (ARGE), yapılan tasarımın bilgisayar ortamına aktarılması (Programlama), yazılımın test edilmesi (Kalite Kontrol), eğitim ve oryantasyon materyallerinin hazırlanması (Tanıtım, Pazarlama) olarak sıralayabiliriz. Bu aşamaların sonuçlandırılması ile ürün son kullanıcıya ulaşmaktadır. Son kullanıcı, birlikte çalıştığı yazılım firmasının kurumsallığını benimsemiş olan destek birimleri (Bayi) sayesinde ürünü en iyi biçimde tanıma fırsatı bulmaktadır. Ürünün sektöre nasıl hitap ettiğini, kalitesini, verimliliğini ortaya koyan unsurları tüm detaylarıyla son kullanıcıya aktarılmasını sağlayan bayiler, ürünün tanıtılmasında ve aktif bir şekilde kullanılmasında büyük bir etkiye sahiptir. İşletmeler, firmalarının bilinirliğini arttırmak için geliştirdikleri satış teknikleri ile müşterinin gözündeki kalite ve memnuniyeti olumlu yönde etkilemektedir. Bu satış tekniklerinin bayiler arasında paylaşılması sayesinde de sistemde oluşan boşlukların kapatılması sağlanmaktadır. Bu sistemin başarılı olmasının sebebi de hataların minimize edildiği bir yapının oluşturulmuş olmasıdır.

Sonuç olarak yazılım sektöründeki başarı; ticaretin en temel prensibi olan kalitenin sağlanması, verilen hizmetin samimi, içten oluşu ve karşılıklı yararın gözetilmesi anlayışının benimsenmesi ve tüm bunların son kullanıcıya olumlu olarak aktarılması ile sağlanmaktadır. Başarıyı ortaya çıkaran unsurların özverili ile yapılmaması durumunda “başarı” sadece hayallerde kalacak, başarıya ulaşmak imkansızlaşacaktır.

Tuna KELEŞ
AKINSOFT Dış Ticaret Müdürü

Benzer Yazılar