Dergi Özel Yazıları AKINSOFT 23 Ağustos 2010 (0) (1739)

İnovasyon

Bir ülkenin refah ve yaşam standardının yükselmesi, rekabet gücünün artması ile doğru orantılıdır. Rekabet gücünün artması ise üretkenlik ile sağlanır.

Günümüz ekonomisinde rekabet koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu doğrultuda şirketlerin, zorlaşan rekabet koşullarında ayakta kalabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için en etkili silahı “inovasyon”dur.

Peki son zamanlarda adına sıkça rastladığımız, bilim ve teknoloji dünyasının güncel sözcüklerinden biri olan inovasyon tam anlamıyla ne demektir?

İnovasyon Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türemiştir. Türkçe’de “yenilik”, “yenileme” gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. Geniş anlamda inovasyon; bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi olarak tanımlanabilmektedir.

Şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerde ürettikleri hizmet, ürün veya teknoloji her geçen gün birbirine benzemekte, belirli bir süreden sonrada aynılaşma eğilimi göstermektedir. Müşterilerin ulaşacakları ürünler, belirli bir süre sonra sektördeki bütün şirketler tarafından aynı koşullarda üretilip, müşteriye aynı şekilde sunulmaya başlanacağı için bu durum fiyatlarda hızlı düşüşleri beraberinde getirecektir. Kısacası rekabet başlayacaktır. Şirketlerinbu rekabet ortamında pazar paylarını koruyabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için önlerinde iki çıkış yolu mevcuttur. Ya maliyetler düşürülüp (Personel çıkarımı, şube ve üretim merkezlerinin kapatılması) azalan satış fiyatlarına rağmen ayakta kalmaya çalışılacak, ya da tüm iş süreçlerinde iyileştirmeler yapılıp maliyet tasarrufu sağlanacak ve getirilen yeniliklerle farklılaşma yoluna gidilecektir. Kısaca İnovasyon yapılacaktır.

Sıkı rekabet ve kriz dönemlerinde inovasyon, rakiplerden farklılaşarak sektöre yeni bir soluk getirmeyi, daha önce keşfedilmemiş olan hareketleri keşfederek yenilikler yaratmayı ve bu sayede rakiplerinin önüne geçmeyi hedefler. Kriz dönemlerinde şirketlerin genel eğilimi küçülme ve masraflardan kısma olurken, İnovasyon kültürünü özümseyen şirketler bu dönemlerde durmayıp daha çok yenilik yaratma yolunda uğraş vereceklerdir. Bu da kriz ve rekabet döneminde, seçimi inovasyon olan firmaların  bu gibi süreçler sonunda rakiplerinden çok daha ileride olmasını sağlayacaktır. Şirketler inovasyona açık oldukça üretkenlik artacak, üretkenlik ile beraber rekabet artacak ve bunların sonucunda refah ve yaşam standartları artacaktır. Kısaca, “İnsana ve insanlığa değer verilmeyen köşe kalmayacaktır”.

Arda GÖKAY
AKINSOFT Marmara Bölge Müdürü

Benzer Yazılar