Tekno Haber AKINSOFT 23 Ağustos 2010 (0) (1473)

Telefonla konuşmakta Avrupa 3.’sü “Türkiye”

Türkiye, 195,7 dakika olan ortalama aylık cep telefonu kullanım süresi ile Fransa ve İrlanda’dan sonra Avrupa’da 3. oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ”Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık (2010 Yılı 1. Çeyrek) Pazar Verileri Raporu”na göre, 2009 yılının Mayıs ayı itibariyle elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 390 oldu.

Telekomünikasyon sektöründe toplam gelirlerin yıllara göre gelişimine bakıldığında, özellikle mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelirler başta olmak üzere sürekli bir artış yaşanıyor. Buna göre, mobil işletmecilerin 2009 yılında 20,7 milyar TL’ye yaklaşan toplam net satış gelirleri 2008 yılına göre yüzde 1,5 oranında arttı. Böylece mobil işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 5,16 milyar TL’ye ulaştı.

ABONE SAYISI
Raporda, sabit hat aboneliğinin mobil telefon kullanımındaki artışın da etkisiyle düşme eğiliminde olduğu tespiti yapıldı.
2010 yılı ilk çeyreği itibariyle Türkiye’deki internet abone sayısı 7,4 milyonu aştı ve internet aboneliğinde 2010 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 9,4 artış gerçekleşti. Toplam internet abone sayılarının yıllık büyüme oranı ise yüzde 21,6 oldu.

Bu yılın ilk üç ayı itibariyle mobil genişbant internet abone sayısı 640 bini aştı. Mobil genişbant internet kullanım miktarı bir önceki çeyreğe göre 2 kat artarak 2056 TB oldu. söz konusu dönemde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı 290 bin 603 TB olarak gerçekleşti.

Raporda, ”AB ülkelerinde genişbant hizmetlerinde yerleşik işletmecilerin ortalama payı yüzde 46 iken Türkiye’de yüzde 89 seviyelerindedir. Yerleşik işletmecinin pazar payının en düşük olduğu ülke İngiltere iken, Türkiye’deki yerleşik işletmecinin pazar payı AB ortalamasının çok üstünde seyretmektedir.
Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı yüzde 9,2 iken, AB ülkeleri penetrasyon ortalaması yüzde 23,6’dır. Hane halkı sayılarına göre hesaplanan sabit genişbant penetrasyon ortalaması AB ülkelerinde ortalaması yüzde 55 iken Türkiye’de 2010 yılı ilk çeyreği itibariyle yaklaşık yüzde 40,5 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bu yılın Mart ayı itibariyle Türkiye’de yüzde 86 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 61,5 milyon mobil abone bulunduğunu bildiren raporda, şunlar kaydedildi:
”Daha önceki dönemlerde sürekli artış eğiliminde olan mobil abone sayısında ve penetrasyon oranında 2009 yılı başından itibaren artış eğiliminin durduğu görülmektedir. Söz konusu düşüşün numara taşınabilirliği ile birlikte işletmeciler tarafından sunulan ‘her yöne’ tarifeleri nedeni ile kullanıcıların ikinci aboneliklerini iptal ettirmesi sonucu gerçekleştiği değerlendirilmektedir.

3G abone sayısı Mart ayı sonu itibariyle yaklaşık 8,7 milyon olurken 3G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan kullanıcı sayısı 640 bin 580’e yükseldi. Bu yılın 3 aylık döneminde toplam mobil internet kullanım miktarı ise 2 bin 56 TB olarak gerçekleşti.”

Raporda, bir abonenin aylık ortalama konuşma süresinin 3 operatöre gere sırasıyla 163 dakika, 200 dakika ve 264 dakika olarak gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Buna göre, aylık ortalama mobil kullanım süresi Fransa’da 249 dakika, İrlanda’da ise 231 dakika dakika oldu. Türkiye, 195,7 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Almanya’nın üstünde 3. sırada yer aldı.

Benzer Yazılar