Tekno Haber AKINSOFT 24 Kasım 2010 (0) (1733)

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2009

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması”  Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) metodolojisine uygun olarak ilk defa 2005 yılında olmak üzere, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 2009 yılı araştırma sonuçlarının verildiği bu bültende ilk defa kapsama alınan Mali Aracı Kuruluşlar ile ilgili  sonuçlar da sunulmaktadır. Bu araştırmada, girişimlerden alınan cevaplar çerçevesinde bilişim teknolojileri ile ilgili üretilen göstergelerden bazıları 2009 yılı Ocak ayına, diğerleri ise 2008 yılına aittir.
Girişimlerin bilgisayar kullanımı ve internet erişimi oranlarında önemli bir değişim olmazken, web sayfası sahipliği oranında düşme gözlenmiştir.

Girişimlerde bilgisayar kullanım ve internet erişimine sahiplik oranları 2009 yılı Ocak ayında %90,7 ve %88,8 iken, bu oranlar büyüklük gruplarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. İnternet erişimine sahip girişimlerin web sayfasına sahiplik oranı 2009 yılı Ocak ayında %58,7’dir.

 

2006 yılında araştırma yapılmamıştır.
2009 yılı Ocak ayında internet erişimi olan girişimlerde en çok kullanılan internet bağlantı tipi  %94,6 ile DSL (ADSL, vb.)’dir.  2009 yılı Ocak ayında, İnternet erişimine sahip girişimlerin %76,3’ü interneti “bankacılık ve finansal hizmetler” için, %31,6’sı“ ise “eğitim ve öğretim” için kullanmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre 2009 yılı Ocak ayında web sayfasına sahip olan girişimlerin, bu sayfalar üzerinden sundukları hizmetler sırasıyla %77,9 ile “ürün katalogları ve fiyat listesi”, %29,6 ile “web sitesinin güvenliği ile ilgili olarak güvenlik politikası beyanı, gizlilik mührü veya sertifikası” ve %27,9 ile “açık iş pozisyonları için ilanlar ve online iş başvurusu”dur.

Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimlerinde internet kullanım oranı %68,4’tür
2009 yılı Araştırma sonuçlarına göre 2008 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanma oranı %68,4’tür. İletişim amaçları arasında %91,7 ile “bilgi almak” amacı ilk sırada yer alırken, bunu %83,1 ile “form almak (indirmek)” takip etmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde interneti kullanmayan girişimlerin belirttiği en önemli neden ise %73,8 ile yüzyüze görüşmeyi tercih etmeleridir.
Girişimlerin %16,2’si bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermekte, %10,1’i ise ürün/hizmet siparişi almaktadır.
2009 yılı Araştırma sonuçlarına göre 2008 yılında bilgisayar kullanılan girişimlerin %16,2’si bilgisayar ağları üzerinden ürün/hizmet siparişi vermekte iken, %10,1’i ise ürün/hizmet siparişi almaktadır. Girişimlerin internet üzerinden yapılan satışlar vasıtasıyla elde ettiği faydalar arasında ilk sırayı %70,5 ile “yeni pazarlara girmek, satış potansiyelini arttırmak” almaktadır. Girişimlerin düzenli olarak bilgisayar ağları aracılığıyla sipariş verdiği tedarikçiler %95,4 ile yurt içinde yer almaktadır.
Girişimlerin internet üzerinden satışlarını engelleyen veya sınırlandıran nedenlerden  biri %56,4 ile “müşterilerin internet üzerinden alım yapmaya hazır olmamaları”dır

2009 yılı Araştırma sonuçlarına göre girişimlerin internet üzerinden satışlarını engelleyen veya sınırlandıran nedenler sırasıyla %56,4 ile “müşterilerin internet üzerinden alım yapmaya hazır olmamaları”, %55,0 ile “girişimin ürün/hizmetlerinin e-ticaret için uygun olmaması” ve %48,0 ile “ödemelerle ilgili güvenlik problemleri” dir.

Benzer Yazılar