INOVAX: Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Dergisi

2015’e 5 kala Robot Teknolojisi

‘Bundan sonraki süreç; ses, güç ve mekanik programdan oluşan proje ve prototipleri bir araya getirecek yapay zeka konumlayıcı ve yorumlayıcılarını yazmak olacaktır.’


Robotik çalışmalarında gelinen nokta hakkında bilgi alabilir miyiz?

Robotik çalışmalarımızda önce mekanik programlama konusunda test ve deneyler yapabileceğimiz bir prototip oluşturduk. Bu güne kadar bu noktaya gelebilmek için bir çok ara prototipler ürettik. Bu testler arasında insanların kas yapısına karşılık olabilecek pnomatik, hidrolik güç aktarımları uygulamasına geçtik. Elektrik motorlarda karşılaşılan yapısal sorunlar mekanizmada güç sorunları oluşturdu. Doğru akım motorlarında hassasiyet sorunları oluşunca biz deservo motorlara yöneldik. Bu sorunlar bizi kendi motor sistemimizi tasarlama noktasına kadar getirdi. Kendi motorumuzu tasarlarken karşılaştığımız redüksiyon hız-güç sorunlarının piyasada bulunan ağır ürünlerle çözülemeyecek olması bizi kendi CNC tezgahımızı kurma noktasına getirdi. Şu an redüksiyon konusunda harmonicdrive ile ilgili Ar-ge çalışmalarımız devam etmektedir.

Görüntüyü işleme konusunda da görüntünün renk, şekil ve konumunu belirleyen yazılımlara yönelik çalışmalar, sesin kaynağı ve sesin tanımlanmasına yönelik yazılımlarla birlikte yürütülmektedir. Bundan sonraki süreç; ses, güç ve mekanik programdan oluşan proje ve prototipleri bir araya getirecek yapay zeka konumlayıcı ve yorumlayıcılarını yazmak olacaktır. Kullanılacak sistem reflekse karşılık gelen mikrokontrol, beyine karşılık gelen mikroişlemci, yapay sinir ağları, sensörler ve kablolardan oluşacaktır.

Robotik departmanın yapısından bahseder misiniz?

AKINSOFT Plaza’da 300 m2 alanda donanım, 100 m2 alanda yazılım konusunda ar-ge çalışmaları yürütülmektedir. Departman, 1 Bilgisayar Yüksek Mühendisi, 2 Bilgisayar Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Bilgisayar Teknikeri ve 1 Elektrik Teknikeri olmak üzere 6 kişilik bir kadro ile çalışmalarını yürütmektedir. Robotik teknolojisi alanında kariyer yapmak isteyen tüm mühendislere de kapımız açıktır.

Robotların insan anatomik yapısına benzer şekilde imal edilmesinin nedeni nedir?

İnsan bedeninin canlılar arasında yüksek ergonomiye sahip olması robotların tasarlanırken insandan ilham almasının en önemli sebebidir. Yürüme, koşma, oturma, yatma, tırmanma, yüzme gibi eylemleri herhangi bir canlı bizden daha iyi yapabilir ancak hepsini bir arada en iyi yapabilen canlı insandır. Bir diğer sebep ise inşa edilen birçok yapı, araç gereç insan anatomisi göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Örneğin kapılar insan boyu esas alınarak yapılmıştır. Arabalar ortalama bir insan vücuduna göre dizayn edilmiştir. Asansörler, merdivenler, koltuklar vs. hep insan vücuduna göre tasarlanmıştır. Robotların bizim için tasarlanan bu dünyaya sorunsuz adaptasyonunda bu ölçülere uygunluk oldukça önemlidir.

Robot teknolojisinde uygulama düzeyinde yakın gelecek içindeki beklentileriniz nelerdir?

Robotlardan ilk kez 1995’te bahsetmiştik ve 20 yıl içinde seri üretime başlayacağımızı söylemiştik. 2015’e 4 kala çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bu yüzden robotlar sürekli gündemimizde olacak. Zaman ilerledikçe robotlardan hem daha fazla konuşur olacağız hem de konuştuğumuz konuların içeriği değişecek. Günümüzde yürüyen, konuşan, şarkı söyleyen, keman çalan, 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan türleri ve bu türlerin teknolojisi konuşuluyor. Bundan 40 yıl sonra robotların sosyal haklarından 70 yıl sonra robotların seçme ve seçilme hakkından 100 yıl sonra insan-robot iletişim ve etkileşimin neredeyse her türünden 200 yıl sonra ise savaşlardan bahsedilecektir.

“Gelecekte her işi yapabilen robotlar işsizlik sorununa yol açacak” diye düşünülüyor. Siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz?

İnsanlık tarihinde ne zaman teknoloji yoktu insanların işi vardı da şimdi teknoloji gelişiyor diye insanlar işsiz kalacak. Buna inanmıyorum. Teknoloji insanların yaptığı işleri ellerinden alırken onlara yeni iş alanları da doğurdu. Kaba ve ağır işler yerine insanlar artık Ar-ge gibi zeka gerektiren işlerde çalışıyorlar. Yeni sektörler, yeni uzmanlık alanları gelişen teknoloji ile beraber ortaya çıktı. Yani söylenenin aksine teknoloji istihdam oluşturdu ve böyle de devam edecek.

Mobil Sürümden Çık