Dergi Özel Yazıları AKINSOFT 18 Şubat 2011 (0) (2555)

BİLGİ GÜÇTÜR

Bilişim teknolojilerinin son 10 yılda en fazla etkilediği kesim kuşkusuz iş dünyası olmuştur. İş dünyasının artan rekabet ve küreselleşeme karşısında ortaya çıkan taleplerine cevap verebilmek için yazılım ve donanım teknolojileri hızla ilerlemiş, bazı sektörlerin yok olup yerlerine yeni sektörlerin oluşmasına neden olmuştur. Yoğun rekabet ortamında rakiplerden faklılaşmak isteyen işletmeler, bilişim teknolojilerine yönelerek en önemli avantaj olan zamandan tasarrufu sağlamışlardır. Peki tasarruf sonucu yaratılan bu zaman ne için kullanılacak? Daha iyi üretim? Daha çok üretim? Daha çok pazarlama? Hiçbirisi değil, sadece karar vermek için.

Karar vermek; bilinenlerden hareketle bilinmeyene dair en uygun olduğu düşünülen yargılara ulaşmaktır. İstemsiz eylemlerimiz hariç tüm eylemlerimiz bir kararla başlar. Bu yazıyı yazmak, yayınlamak ve nihayet okumak. Dış ticaret alanında yatırım yapmak, yeni müşteriler bulabilmek için faklı pazarlara açılmak. Hepsi bir karar sonrasında gerçekleşti. Ancak bu o anda gerçekleşen bir şey değildir. Öncesi vardır.

Karar öncesi süreçte işe ait tüm veriler belli bir sistemle kaydedilmedikçe bunları bulmak, kıyaslamak dolayısıyla doğru karar vermek mümkün olamaz. Elimizde ne kadar fazla sayısal veri varsa yanılma payımız da o denli azalacağından işletmenin sahip olduğu tüm veriler, eskiler de dâhil olmak üzere gerektiğinde kullanmak üzere veri tabanlarında saklanır. Böylece kaliteli bilginin özelliklerini oluşturan, güvenilir olma, eksiksiz olma, ihtiyaca uygun olma, istenildiği anda ve yeteri kadar olma sağlanır.

Sonraki aşama istenilen bilgiyi istenilen kriterlere göre geri çağırmak ve karar verirken bu bilgileri kullanmak. Örneğin ecza depoları, bilişim teknolojileri sayesinde dağıtım maliyetlerini % 15’lere kadar düşürmüşlerdir. Müşterilere ait ayıklanmış bilgileriyle maliyetlerini düşürüp, rekabette üstünlük yaratmışlardır. Hemen hemen her sektörde bilginin doğru kullanımının yarattığı farkı görebiliriz.

Sonuç olarak “Bilgi” günümüzde “Güç” ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Özellikle kriz ve değişim zamanlarında, bilginin gücü daha somut bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu güç ise ona sahip olan ve onu doğru yönlendirebilenindir. Bu bilinçten hareketle biz de kullanıcılara kendilerine ait verileri, kullanıcının istediği zaman kullanmak üzere kaydeden, sınıflandıran ve istendiği zaman sınıflandırılmış olarak sunan çözümler üretiyoruz. Bundan sonra da siz değerli müşterilerimize hızlı, kolay, yeni ve anlaşılır çözümler sunmak için elimizden geleni yapıyor olacağız.

Kemal YILMAZ

Halkla İlişkiler ve Reklam Sorumlusu

Benzer Yazılar