AKINSOFT Genel Merkez AKINSOFT 18 Şubat 2011 (0) (1265)

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANI TAHİR BÜYÜKHELVACIGİL İLE GÜNDEM ÜZERİNE

Soru: Konya Sanayisi ve Konya Sanayi Odası’nı anlatır mısınız?
Konya, güçlü sanayisi, kültürel ve tarihi mirasıyla, Türkiye’yi Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine taşıyor.
32 bin KOBİ’siyle 80 değişik alt sektörde üretim yapan, dolaylı ihracatla birlikte yılda 1,5 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren Konya, ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Konya sanayisi bugün Anadolu’nun ortasında yükselen bir değer olarak, dünyanın her yerinde başarılarıyla anılmaktadır. Bugün 165 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Konya sanayisinde çarklar dünya için dönmektedir. Dünyanın neresinde bir fuar olsa Konyalı sanayicilerimiz mutlaka o fuara katılmakta, şehrini ve ülkesini temsil etmektedir. Öte yandan sanayicilerimiz birer kültür ataşesi gibi çalışmakta, gittikleri her yerde Mevlana diyarı Konya’mızın ve ülkemizin tanıtımını en iyi şekilde yapmaktadır.
Geçmişte “Tarımın Başkenti” olarak anılan şehrimiz, bugün artık “Sanayi Şehri” kartvizitini de cebine koymuştur. Bu şehrin sanayicileri olarak bizler, gelinen noktada geleneksel üretim anlayışlarını değil; markayı, ihracatı, inovasyonu, bilimsel bilgiyi tartışıyoruz. Elbette ki, bu başarının altında sanayicilerimizin yanı sıra fabrikada çalışan insanlarımızın, üniversitemizin, yerel yöneticilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kısacası bu şehirde yaşayan herkesin üstün gayretleri bulunmaktadır.Konya Sanayi Odası ise, Konyalı sanayicilerimizin sıkıntılarını, önerilerini ve girişimcilik anlayışlarını sadece yerelde değil, hem ülke genelinde hem de uluslar arası platformlarda, her fırsatta kurumsal olarak ifade etmektedir. Nitekim, 2010 yılının Mayıs ayında, odamız İngiliz Basın Kuruluşu Financial Times’ın bir yayını olan FDi Magazine (Foreign Direct Investment -Doğrudan Yabancı Yatırım) Dergisi tarafından “Geleceğin Avrupa Şehirleri” yarışması kapsamında, Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi başlığında Avrupa ve AB’ye aday ülkeler arasında en başarılı dördüncü kurum seçilmiştir. Bu başarı Konyalı sanayicilerimizindir. Burada Konya Sanayi Odası olarak yürüttüğümüz üç önemli projeden bahsetmek istiyorum:
Bunlar; sanayide nitelikli eleman sorununa bağlı olarak yaşanan işsizliğe yönelik UMEM Projesi, sanayicilerimizin ihracatını artırmaya yönelik İhracat Koçluğu Projesi ve yine sanayicimizin rekabet gücünü artıracak
UMEM Projesi: Türkiye’de 19 İl Pilot İl’de uygulanacak UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri) Projesi Konya’da odamız tarafından yürütülecektir. Çalışanların niteliğinin artırılması yoluyla işsizliğin azaltılmasını amaçlayan proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin işbirliğinde hayata geçirilmiştir. Projenin amacı Konya’da, meslek liselerinin teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi, öğretmenlerin eğitilmesi yoluyla işsizliğin önlenmesi.
Ayrıca yine proje kapsamında Konya’da, iş garantili CNC Freze Operatörlüğü, CNC Torna Operatörlüğü, Gaz altı (MİG-MAG-TİG-TOZALTI) Kaynakçılığı, Elektrik Ark Kaynakçılığı, Tornacılık, Tesviyecilik, Pres Operatörlüğü, Bilgisayar Destekli Tasarım (Teknik Ressam), Plastik Enjeksiyon Operatörlüğü, Hacim Kalıpçılık” kursları açılacaktır.
İhracat Koçluğu Projesi: Konya’nın ihracatını artırmak amacıyla DTM tarafından desteklenen İhracat Koçluğu Projesi’ni yürütüyoruz. İhracat Koçluğu Projesi ile Konya’da projeye dahil olan otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren en az 10 firmanın ihracata yönelik eğitim, danışmanlık ve yurt dışı iş gezileri desteklenecek. Proje firmalarımızın ve Konya’nın ihracatına katkıda bulunacaktır.
Kümelenme: Sanayide önemli bir unsur olan ve Konyalı sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla Kümelenme çalışmalarımız devam etmektedir. Otomotiv Yan Sanayi Kümelenme çalışmalarımız başarılıyla yürütülmektedir. Ayrıca Selçuk Üniversitesi ve Konya Sanayi Odası tarafından yürütülecek olan Ayakkabıcılık Kümelenme Projesi, geçtiğimiz günlerde Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş, çalışmalara başlanmıştır. Döküm sektöründe ise, odamız tarafından hazırlanan Döküm Kümelenme Projesi, MEVKA (Mevlana Kalkınma Ajansı)’ya sunulmuştur. Konyalı sanayiciler, Hz. Mevlana’nın “ Saflar yaran aslanı yenmeyi kolay bil; Asıl aslan kendini yenendir” düsturuyla hem kendisini sürekli yenileme anlayışı, hem de kendi öz sermayesiyle uluslar arası pazarlarda söz sahibi olan örnek sanayicilerdir. Bugün Konya Sanayisi; gıdadan otomotiv yan sanayine, dökümden araç üstü ekipmanları üretimine, makine imalatından ayakkabı imalatına çok geniş bir sektör yelpazesinde üretim yapmaktadır. Konya sanayisinde görülen bu çeşitlilik hem bölgenin gelecek yabancı ve yerli yatırımcının üretimle ilgili yan sanayi konusundaki ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamakta hem de şehri küresel dalgalanmalardan adeta bir zırh gibi korumaktadır.
Tüm bu gelişme ve hizmetlerin ışığında; Türkiye’de Konya, Konya’da ise Konya Organize Sanayi Bölgesi yerli ve yabancı yatırımcılara önemli avantajlar sunmaktadır. Girişimcilik değerleri ile yükselen Mevlana Şehri Konya’ya, şehrimize değer katacak projeleri olan bütün yatırımcıları davet ediyoruz.

AKINSOFT ve çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz?
21. yüzyıl bilimsel bilgiyi ve teknolojik üstünlüğü sağlayan ülkelerin yüzyılıdır. Bu yüzyılda bilgi ekonomisinin farkında olan, yenilikçi, uluslararası alanda rekabetçi, işbirlikçi rekabete inanan işletmeler ve ülkeler, küresel ekonominin en önemli aktörleri olarak değerlendirilmektedir.
Dolayısıyla, Konya’nın Bilişim Sektöründe ‘Nazar Boncuğu’ olan AKINSOFT’un önemi de her geçen gün artmaktadır. Özellikle 32 bin KOBİ’siyle bir sanayi şehri olan Konya’da, AKINSOFT  gibi iddialı bir markanın bulunması şehrimiz için önemli bir avantajdır. Bilişim Sanayicileri Derneği tarafından yapılan ‘Gelecek İçin Bilişim KOBİ Araştırması’na göre, Türkiye’de her üç KOBİ’den biri maalesef ki teknolojiyi nasıl kullanacağını bilmiyor. Yine aynı araştırmaya göre; her 4 KOBİ’den sadece birinin internet sitesi, her iki KOBİ’den birinin de e-posta kullanma alışkanlığı var. Oysaki; günümüzde KOBİ’lerin verimliliklerinin artması için teknolojiden daha fazla ve etkin yararlanmaları gerekmektedir. Buradan Konyalı sanayicilerimize bilişimi daha etkin kullanmaları çağrısında bulunuyorum.

Benzer Yazılar