Dergi Özel Yazıları AKINSOFT 18 Şubat 2011 (0) (3006)

MARKA YÖNETİMİ

Küreselleşen İş Dünyasında Güçlü MARKA YÖNETİMİ

Güçlü bir marka yönetiminden bahsetmeye başlarken öncelikle marka kavramı tanımlanmalı ve markanın oluşturulması sürecindeki önemli noktalara değinilmelidir.

Marka nedir ?

Genel bir tanımlama yapacak olursak Marka; bir ürünü veya hizmeti rakip ürün ve hizmetlerinden ayırt edebilmek, tüketicilere yüksek ve sürekli bir kalite güvencesi verebilmek için bu ürüne veya hizmete verilen görsel dizayn ve isimdir. Başka bir deyişle marka; ürünü, üreticiyi, üretici misyonunu ve hedeflerini içinde barındıran, firmayı dış dünyaya yansıtan bir semboldür.

Güçlü bir marka oluşturma sürecindeki önemli noktalar

Günümüzde bir mal veya hizmet satın alınırken, her alanda markanın önemli bir yere sahip olduğu, tüketicinin çoğunlukla hakkında bilgi sahibi olup, aklında iyi yer etmiş, güçlü olan ürün ve hizmetleri tercih ettiği bilinmektedir.

Markayı güçlü kılacak olan temel unsurları belirtecek olursak bunlar; marka farkındalığı, marka imajı ve marka ayırt ediciliğidir. Unutulmamalıdır ki; iş dünyasında “marka” bir firmanın tanıtıcı kimliğidir, ve o firmayı diğerlerinden ayırt edecek özellikleri yansıtır.

İş dünyasında marka yönetimi

Günümüz şartlarına bakıldığında artık markanın sadece bir isim veya logo olmadığı, aslında yönetilmesi de gerektiği anlaşılmaya başlanmıştır. Marka yönetimi sürecinde de karşılaşılan temel hata; ülkemizde marka olmanın ve güçlü bir marka yönetiminin öncelikle çok fazla reklam yapmak, güçlü maddi imkanlara sahip olmaktan geçtiği düşüncesidir. Marka yönetiminde reklam önemli bir araçtır fakat temel unsur değildir, günümüzde bir çok tanınmış markanın sadece çok reklam ve maddi gücü kullanmaktan öte sosyal sorumluluk projeleri ve benzeri yöntemlerle güçlü bir marka yönetimi yaptıkları görülmektedir.

Marka yönetimine öncelikle her firma kendi bünyesinde marka bilinci oluşturmalı, sonra doğru stratejiler belirleyip yola çıkmalıdır. “Marka”da kalıcı bir başarı sağlanması için ise; markanın temel yapısı korunmalı ve istikrarlı bir süreç izlenmelidir.

Küreselleşen ve artan rekabet piyasalarında büyük pazarların oluşması ve ciddi rakiplerin doğmasıyla, artık kolayca marka oluşturma devri kapanmıştır. Böyle zor bir piyasada başarıyı yakalamak için usta bir marka yöneticisi olunmalıdır aksi durumda marka oluşturma çabası büyük bir hezimetle sonuçlanabilir. Rekabette üstünlük sağlanmak isteniyorsa, markanın akılda kalıcılığını artırmak için her marka etkin ve sürekli bir biçimde yönetilmelidir.

Tüketicilerde oluşturulan olumlu marka imajı firmaya kısa vadeli kazançların yanında uzun vadeli güvenirliliği ve bağımlılığı da sağlayacaktır. Bu bağımlılık ve güvenirlilik markaya odaklanmayı sağlayacak, odaklanma ise ürün devamlılığı açısından çok önemli olan marka tutarlılığını sağlamış olacaktır.

Marka yönetiminde en can alıcı noktalardan biri de; markanın tüketicinin zihninde konumlanmasıdır, ki bunun çok canlı bir örneğini birkaç yıl önce yabancı bir firma tarafından alınan, ülkemizde hizmet veren önemli bir GSM operatörünün zihinlerde iz bırakan marka kalıcılığını değiştirebilmek için uzun süreçler geçmesine ve yüksek maliyetli reklam harcamaları yapılmasına rağmen hala o zihinlerde konumlanan markanın değiştirilemediği gözlemlenebilmektedir.

Bir markayı iyi yönetmek ve o markanın değerini yükseltmek için firmalar artık rakipleriyle mücadele edip yüksek reklam harcamaları yapmak yerine, rakipleriyle işbirliği projeleri yapıp markalarını çok iyi yönetebilir, marka değerlerini daha ekonomik bir şekilde yükseltebilirler. Küreselleşen iş dünyasında ve hızla artan rekabet piyasasında firmalar ancak bu ve benzeri işbirliği projeleriyle devamlılıklarını sürdürebileceklerdir.

Bizler de, AKINSOFT Ürün ve Proje Yönetim departmanı olarak gerek son kullanıcılarımız gerekse çözüm ortaklarımız başta olmak üzere tüm bilişim dünyası için güçlü marka yönetimi faaliyetleri sürdürmekteyiz. Türkiye ve dünya çapında ise tanınmış markalar ile işbirliği projelerine devam ederek AKINSOFT ’un marka gücünü tüm dünyaya hissettirmeye devam edeceğiz…

Yasin AKILLI

AKINSOFT Ürün ve Proje Müdürü

Benzer Yazılar