Eski Dünya’ya Yeni Teknoloji

Başlarken…
Vida, somun ve tornavida… Bu son derece sade ve basit tasarıma sahip üç nesne dünya üzerinde en bol bulunan materyaller listesinde zirveyi zorlar. Ancak hiçbiri tek başına bir anlam ifade etmez. Vida somuna geçer ve iki yüzeyi birbirine bağlar. Tornavida ise bu bağı sıkılaştırıp sağlamlaştırır. Bu üçlünün kullanımı tasarım, koordinasyon ve çözüm ifadelerinin hayat bulduğu en basit örneklerden biridir.
İnsanoğlu düşünmeye başladığı zamandan bugüne kadar, kendini, çevresindekileri, yaşadığı dünyayı, yaşam tarzını kısaca hayata dair herşeyi en iyi hale getirmek için çabalamıştır. Bu çabalar ve elde edilen sonuçlar; artan tecrübeler, biriken bilimsel veriler ve ilerleyen teknolojik altyapı sayesinde daha geniş kitlelere hitap eder hale gelmiş ve kaçınılmaz olarak atılan her yeni adımın ardından daha da karmaşıklaşmıştır. Tasarımlardaki bu karmaşa arttıkça insanlar için yeni disiplinler türemiş, belirli konulara odaklanan meslek dalları gelişmiş ve yapılan işlerin kalitesi armıştır. Sonuç olarak parçalara ayrılan problemler daha etkin çözüm yollarına kavuşmuş ve bu da giderek daha da kompleks hale gelen teknolojinin ivmesini artırmıştır.
Robotik teknolojiler, pek çoğumuzun bildiği gibi yakın zamanlara ait değil, yüzyıllardır insanların üzerinde çalıştığı ve literatüre girmiş pek çok sistemin, teknolojinin üretildiği bir alandır. Günümüzde, problemlerin yeterince parçalanmasıyla gelişen disiplinler sayesinde altın çağını yaşamaktadır. Elektrik, elektronik, makine, bilgisayar, yazılım ve son olarak karma bir disiplin olan mekatronik robotiğin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu alanların her biri kendi içinde yüzlerce alt dala ayrılmaktadır. Teknolojideki değişim ve gelişimin hızına bakılırsa yakın zamanda tüm bu alanlar için nano-mekanik, nano-elektronik  gibi daha kompleks yan dalların gelişmesi ve yetişen beyinlere birer disiplin olarak aktarılması şaşırtıcı olmaz.
Böylesine güçlü birikim ve potansiyele sahip disiplinlerin bir gün bir yerde kesişmesi şaşırtıcı değildir. Robotik hayatın her anında ihtiyaç duyulan bir disiplindir. Pek çok kere “şunun otomatiğini yapamadılar…” diye düşünmüşüzdür. Artık ihtiyaç duyulan her alana yeni dünya teknolojisini yani robotik teknolojisini uygulayabilecek, kullanabilecek, dünyayı temelden değiştirebilecek birikime sahibiz.
İnsan gibi görünen, onun gibi davranan, karar verebilen, zeka  belirtileri gösteren sistemler düşünmek, tasarlamak, hatta onlara hayat verip davranışlarını gözlemlemek insana sonsuz heyecan vermekte. Bu heyecanla atılan her adım bir yenisini getirmekte ve bu zincirleme devam etmektedir. Kaçınılmaz olarak, sonuca ulaşılan her fikir, bir yenisini daha da karmaşık hale getirmekte ancak önceki birikimin getirdiği yeniliklerle karmaşa çözülmekte ve bu şekilde daha büyük halkaların oluşturduğu yeni zincirleri meydana getirmektedir.
Sonuç Olarak,
AKINSOFT Robotik Departmanı olarak; ürettikçe çığ gibi büyüyen – bir vidayla başlayan ancak bireysel zekaya sahip, kendi kendine yetebildiği gibi bizlerin hayatında vazgeçilemeyecek bir yer edinen robotik sistemlerin tasarlanmasına uzanan – heyecanla dünyayı yeniden şekillendirmek için çalışıyoruz…
resulBaşlarken…
Vida, somun ve tornavida… Bu son derece sade ve basit tasarıma sahip üç nesne dünya üzerinde en bol bulunan materyaller listesinde zirveyi zorlar. Ancak hiçbiri tek başına bir anlam ifade etmez. Vida somuna geçer ve iki yüzeyi birbirine bağlar. Tornavida ise bu bağı sıkılaştırıp sağlamlaştırır. Bu üçlünün kullanımı tasarım, koordinasyon ve çözüm ifadelerinin hayat bulduğu en basit örneklerden biridir.
İnsanoğlu düşünmeye başladığı zamandan bugüne kadar, kendini, çevresindekileri, yaşadığı dünyayı, yaşam tarzını kısaca hayata dair herşeyi en iyi hale getirmek için çabalamıştır. Bu çabalar ve elde edilen sonuçlar; artan tecrübeler, biriken bilimsel veriler ve ilerleyen teknolojik altyapı sayesinde daha geniş kitlelere hitap eder hale gelmiş ve kaçınılmaz olarak atılan her yeni adımın ardından daha da karmaşıklaşmıştır. Tasarımlardaki bu karmaşa arttıkça insanlar için yeni disiplinler türemiş, belirli konulara odaklanan meslek dalları gelişmiş ve yapılan işlerin kalitesi armıştır. Sonuç olarak parçalara ayrılan problemler daha etkin çözüm yollarına kavuşmuş ve bu da giderek daha da kompleks hale gelen teknolojinin ivmesini artırmıştır.
Robotik teknolojiler, pek çoğumuzun bildiği gibi yakın zamanlara ait değil, yüzyıllardır insanların üzerinde çalıştığı ve literatüre girmiş pek çok sistemin, teknolojinin üretildiği bir alandır. Günümüzde, problemlerin yeterince parçalanmasıyla gelişen disiplinler sayesinde altın çağını yaşamaktadır. Elektrik, elektronik, makine, bilgisayar, yazılım ve son olarak karma bir disiplin olan mekatronik robotiğin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu alanların her biri kendi içinde yüzlerce alt dala ayrılmaktadır. Teknolojideki değişim ve gelişimin hızına bakılırsa yakın zamanda tüm bu alanlar için nano-mekanik, nano-elektronik  gibi daha kompleks yan dalların gelişmesi ve yetişen beyinlere birer disiplin olarak aktarılması şaşırtıcı olmaz.
Böylesine güçlü birikim ve potansiyele sahip disiplinlerin bir gün bir yerde kesişmesi şaşırtıcı değildir. Robotik hayatın her anında ihtiyaç duyulan bir disiplindir. Pek çok kere “şunun otomatiğini yapamadılar…” diye düşünmüşüzdür. Artık ihtiyaç duyulan her alana yeni dünya teknolojisini yani robotik teknolojisini uygulayabilecek, kullanabilecek, dünyayı temelden değiştirebilecek birikime sahibiz.
resu2lİnsan gibi görünen, onun gibi davranan, karar verebilen, zeka  belirtileri gösteren sistemler düşünmek, tasarlamak, hatta onlara hayat verip davranışlarını gözlemlemek insana sonsuz heyecan vermekte. Bu heyecanla atılan her adım bir yenisini getirmekte ve bu zincirleme devam etmektedir. Kaçınılmaz olarak, sonuca ulaşılan her fikir, bir yenisini daha da karmaşık hale getirmekte ancak önceki birikimin getirdiği yeniliklerle karmaşa çözülmekte ve bu şekilde daha büyük halkaların oluşturduğu yeni zincirleri meydana getirmektedir.
Sonuç Olarak,
AKINSOFT Robotik Departmanı olarak; ürettikçe çığ gibi büyüyen – bir vidayla başlayan ancak bireysel zekaya sahip, kendi kendine yetebildiği gibi bizlerin hayatında vazgeçilemeyecek bir yer edinen robotik sistemlerin tasarlanmasına uzanan – heyecanla dünyayı yeniden şekillendirmek için çalışıyoruz…
Resul AYDOĞAN
AKINSOFT Robotik Departmanı
Robotik Tasarım Mühendisi

Benzer Yazılar