AKINSOFT Dış Ticaret AKINSOFT 10 Ağustos 2012 (0) (5612)

BELÇİKA’DA HORECA SEKTÖRÜ’NDE HİZMET VEREN KARAN FOOD İLE SEKTÖR VE AKINSOFT ÜZERİNE KONUŞTUK

Kendinizi ve firmanızı bize tanıtabilir misiniz? / Could you please introduce yourself and your company?
Karan Food 2010 yılında Belçika’nın Antwerpen kentinde kurulmuş 3.000 m2 kapalı alanda Horeca (Hotel, Restaurant, Kafeterya) sektörüne temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri satış ve pazarlamasını icra eden bir firmadır.
“Karan Food” is a firm which founded in Antwerpen,Belgium in 2010 and carrying out sales and marketing to the sector of Horeca (Hotel,Restaurant,Cafeteria) with its 3000 square-meter, closed work-place.
Firmanızın çalışmalarından kısaca bahsedebilir misiniz? / Could you please mention about your firm’s works shortly?
Firmamız Horeca sektöründe faaliyet gösteren hotel, restaurant ve kafeterya grubu işletmelere sipariş üzerine malzeme sevkiyatı yapmakta ve aynı zamanda distribütörü olduğu LYDIA markasını Fransa ve Belçika pazarında toptan satış şeklinde pazarlamaktadır.
Our Firm performs order-based product delivery to the hotel,restaurant,cafeteria firms which serve in the sector of “Horeca” and we also perform wholesaling the brand of “LYDIA” as a distributor to France and Belgium Market.
AKINSOFT programları ile tanışmanız nasıl oldu? / How did you meet with AKINSOFT softwares?
AKINSOFT ile 2012 yılında Karan Food ailesine katılan Burhan DERVİŞOĞLU vesilesi ile tanışmış olduk. Kendisinin daha önce Türkiye’de AKINSOFT  ile yaptığı çalışmalardan haberdar olunca yolumuza AKINSOFT WOLVOX ERP programı ile devam etme kararı aldık. Bu kararımızdan da hiç pişman olmadık.
We have met with AKINSOFT by means of Burhan DERVİŞOĞLU who joined Karan Food family in 2012.When we heard his  co-operation with AKINSOFT in the past years,we decided to move on with AKINSOFT WOLVOX ERP. And we have never regret for our decision.
AKINSOFT’u tercih etmenizin sebepleri nelerdi? / What are there a sonsfor your choosing AKINSOFT?
AKINSOFT’un kullanımı kolay detayları, sağlam alt yapısı ve network desteği ile çok kullanışlı bir program oluşu ve tabi bunların yanında Burhan Beyin program konusundaki bilgi ve deneyimleri bizim için belirleyici olmuştur. Program bilgilere daha kolay ulaşmamız ve stok kontrolü gibi konularda bize oldukça kolaylık sağladı.
AKINSOFT’s easy to use details,powerful infrastructure,network support and Mr.Burhan’s experiences were determinant for us.Programme enabled us to check our stocks and access our datas easily.
AKINSOFT kullanmaya başladıktan sonra firmanızda neler değişti? / Is there any changes in your company after the dealer ship?
İşletmemizde kayıtlı bilgiye dayalı olarak her türlü veriye program üzerinden eş zamanlı olarak ulaşabiliyoruz. Stok ürünlerimizi daha verimli şekilde takip ediyoruz. Müşteri hesaplarını çok daha detaylı ve kontrollü olarak inceleyebiliyoruz. Bunun yanında dönem sonlarında almış olduğumuz raporlamalarla işletmemizin geleceği için daha iyi   kararlar  alabiliyoruz. Bütün  bunlar da hem müşteri memnuniyetimizde hem de çalışma sistemimizde ki değişikliklerle başarılarımızı arttırmamıza yardımcı oldu.
We are able to access every recorded data of our business via programme simultaneously.We follow our stocks more efficiently.We are able to analyse our customer accounts in detail and controlledly.And we can make healthy decisions for our firm’s future with the end-term reports.All of these helped us to enhance our relationship with our customers and increase our success with the changes of our work-system.
Belçika’da AKINSOFT imajı ve marka bilinirliği nasıldır? / How is the image and brand famili arness of AKINSOFT in?
AKINSOFT’un Belçika’da yakın zamanda yaygınlaşacağına inanıyoruz zira buradaki Türk işletmeler için sıkı bir çalışma yapılırsa iyi bir potansiyel oluşturabileceği düşüncesindeyiz. Biz de çevremizdeki firmalara AKINSOFT’u anlatarak çalışmalarını daha rahat sürdürebileceklerini firmalara çok büyük kolaylıklar sağladığını belirtiyoruz.
We believe that AKINSOFT will become widespread in Belgium as we are in the opinion of     a good work-potential for Turkish Firms if a hard and planned work performed.So we are introducing AKINSOFT to nearby firms and stating that they would perform their works more comfortably and provide them convenience.
Son olarak AKINSOFT hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? / Andfinally, what are your thoughts about AKINSOFT?
AKINSOFT,  her geçen gün gelişen, yerinde saymadan her zaman gözle görülür gelişmeler sergileyen, öncü olmak için daha çok çalışan bir işletme. Bu tarz firmaların yurt dışında yaptığı ve yapacağı çalışmalardan çok memnunuz. Türk firmalarının yurt dışında bilinirlik kazanması ve böylesine başarılı olması bizleri de gururlandırıyor. Başarılarının devamını diliyoruz.
AKINSOFT is an enterprise which is progressing non-stop,growing constantly and working overmuch in order to be a pioneer company.We are so appreciate of this kind of Turkish Firm’s Foreign Trade works.We are so proud of Turkish Firms’ success and getting market popularity abroad.Wish AKINSOFT a continued success.

 

Kendinizi ve firmanızı bize tanıtabilir misiniz? / Could you please introduce yourself and your company?

Karan Food 2010 yılında Belçika’nın Antwerpen kentinde kurulmuş 3.000 m2 kapalı alanda Horeca (Hotel, Restaurant, Kafeterya) sektörüne temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri satış ve pazarlamasını icra eden bir firmadır.

“Karan Food” is a firm which founded in Antwerpen,Belgium in 2010 and carrying out sales and marketing to the sector of Horeca (Hotel,Restaurant,Cafeteria) with its 3000 square-meter, closed work-place.

Firmanızın çalışmalarından kısaca bahsedebilir misiniz? / Could you please mention about your firm’s works shortly?

Firmamız Horeca sektöründe faaliyet gösteren hotel, restaurant ve kafeterya grubu işletmelere sipariş üzerine malzeme sevkiyatı yapmakta ve aynı zamanda distribütörü olduğu LYDIA markasını Fransa ve Belçika pazarında toptan satış şeklinde pazarlamaktadır.

Our Firm performs order-based product delivery to the hotel,restaurant,cafeteria firms which serve in the sector of “Horeca” and we also perform wholesaling the brand of “LYDIA” as a distributor to France and Belgium Market.

AKINSOFT programları ile tanışmanız nasıl oldu? / How did you meet with AKINSOFT softwares?

AKINSOFT ile 2012 yılında Karan Food ailesine katılan Burhan DERVİŞOĞLU vesilesi ile tanışmış olduk. Kendisinin daha önce Türkiye’de AKINSOFT  ile yaptığı çalışmalardan haberdar olunca yolumuza AKINSOFT WOLVOX ERP programı ile devam etme kararı aldık. Bu kararımızdan da hiç pişman olmadık.

We have met with AKINSOFT by means of Burhan DERVİŞOĞLU who joined Karan Food family in 2012.When we heard his  co-operation with AKINSOFT in the past years,we decided to move on with AKINSOFT WOLVOX ERP. And we have never regret for our decision.

AKINSOFT’u tercih etmenizin sebepleri nelerdi? / What are there a sonsfor your choosing AKINSOFT?

AKINSOFT’un kullanımı kolay detayları, sağlam alt yapısı ve network desteği ile çok kullanışlı bir program oluşu ve tabi bunların yanında Burhan Beyin program konusundaki bilgi ve deneyimleri bizim için belirleyici olmuştur. Program bilgilere daha kolay ulaşmamız ve stok kontrolü gibi konularda bize oldukça kolaylık sağladı.

AKINSOFT’s easy to use details,powerful infrastructure,network support and Mr.Burhan’s experiences were determinant for us.Programme enabled us to check our stocks and access our datas easily.

AKINSOFT kullanmaya başladıktan sonra firmanızda neler değişti? / Is there any changes in your company after the dealer ship?

İşletmemizde kayıtlı bilgiye dayalı olarak her türlü veriye program üzerinden eş zamanlı olarak ulaşabiliyoruz. Stok ürünlerimizi daha verimli şekilde takip ediyoruz. Müşteri hesaplarını çok daha detaylı ve kontrollü olarak inceleyebiliyoruz. Bunun yanında dönem sonlarında almış olduğumuz raporlamalarla işletmemizin geleceği için daha iyi   kararlar  alabiliyoruz. Bütün  bunlar da hem müşteri memnuniyetimizde hem de çalışma sistemimizde ki değişikliklerle başarılarımızı arttırmamıza yardımcı oldu.

We are able to access every recorded data of our business via programme simultaneously.We follow our stocks more efficiently.We are able to analyse our customer accounts in detail and controlledly.And we can make healthy decisions for our firm’s future with the end-term reports.All of these helped us to enhance our relationship with our customers and increase our success with the changes of our work-system.

Belçika’da AKINSOFT imajı ve marka bilinirliği nasıldır? / How is the image and brand famili arness of AKINSOFT in?

AKINSOFT’un Belçika’da yakın zamanda yaygınlaşacağına inanıyoruz zira buradaki Türk işletmeler için sıkı bir çalışma yapılırsa iyi bir potansiyel oluşturabileceği düşüncesindeyiz. Biz de çevremizdeki firmalara AKINSOFT’u anlatarak çalışmalarını daha rahat sürdürebileceklerini firmalara çok büyük kolaylıklar sağladığını belirtiyoruz.

We believe that AKINSOFT will become widespread in Belgium as we are in the opinion of     a good work-potential for Turkish Firms if a hard and planned work performed.So we are introducing AKINSOFT to nearby firms and stating that they would perform their works more comfortably and provide them convenience.

Son olarak AKINSOFT hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? / Andfinally, what are your thoughts about AKINSOFT?

AKINSOFT,  her geçen gün gelişen, yerinde saymadan her zaman gözle görülür gelişmeler sergileyen, öncü olmak için daha çok çalışan bir işletme. Bu tarz firmaların yurt dışında yaptığı ve yapacağı çalışmalardan çok memnunuz. Türk firmalarının yurt dışında bilinirlik kazanması ve böylesine başarılı olması bizleri de gururlandırıyor. Başarılarının devamını diliyoruz.

AKINSOFT is an enterprise which is progressing non-stop,growing constantly and working overmuch in order to be a pioneer company.We are so appreciate of this kind of Turkish Firm’s Foreign Trade works.We are so proud of Turkish Firms’ success and getting market popularity abroad.Wish AKINSOFT a continued success.

Benzer Yazılar