Kanser Erken Teşhis-Tarama ve Eğitim Merkezi Faaliyetlerini Operatör Dr. M. Ali ERYILMAZ ile Konuştuk

Kurumunuzdan kısaca bahseder misiniz?
Kanser Erken Teşhis-Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) 2006 yılı sonlarında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak kuruldu, 2007 yılında tam anlamıyla hasta kabulüne başladı. Konya KETEM’de, alanında uzmanlaşmış 3 pratisyen doktor görev yapmaktadır. Yardımcı sağlık personeli olarak 1 hemşire, 1 ebe, 1 tıbbi teknolog ve 3 röntgen teknisyeni hizmet vermektedir. Ayrıca genel cerrahi uzmanı, radyoloji uzmanı, patoloji uzmanı, kadın doğum uzmanı ve onkoloji uzmanından oluşan 5 tane konsültan hekim hizmete katkı sağlamaktadır. Konya KETEM, Toplum Sağlığı Merkezi olarak çalışıyor. Erken tanı konularak ilerlemesinin önlenebileceği kanser türlerinin tespitini yaparak, tedavi sürecini hızlandırmaktadır. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, mide ve kolon kanseri türlerinde erken tanı koymak için taramalar yapmaktadır. KETEM hizmetleri tarama standartları gereği 40-69 yaşları arasındaki kişilere ücretsizdir.  KETEM’de, ilk dönemlerde 50-69 yaşları arasındaki kadınlara tarama yapılıyorken, yeni bir düzenlemeyle bu yaş sınırı 40-69 yaşlarına değiştirilmiştir.
KETEM ayrıca sigara bıraktırma merkezi olarak da hizmet vermektedir.
Faaliyet alanınız ve bu alanda çalışmalarınız neler?
Ben Genel Cerrahi Uzmanıyım. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Endoskopi Merkezi’nin ve KETEM’in kurucusuyum ve her iki birimin de sorumluluğunu yapmaktayım. KETEM’in açılışından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Ünitesi’nde 3 ay süreyle görevlendirilerek eğitim aldım. Meme Kanseri alanında hem tanı hem tedavi hem de operasyon anlamında detaylı bir eğitimdi bu. KETEM bünyesinde Meme Kanseri erken tanı hizmetlerine ilaveten Mide-Kolon Kanserleri taraması yapılıyor. Endoskopi ünitesi bu tanı işleminin önemli bir unsurudur. Ayrıca Rahim Ağzı kanseri taraması da alanında eğitimli kadın doğum uzmanı yardımıyla Kolposkopi olarak tanımlanan bir endoskopik işlemle yapılabilmektedir. Tarama yöntemleri ve alınan biyopsi işlemleri sonrası bir kadında kanser tanısı erken dönemde konduğu zaman ameliyat edilmek üzere ilgili uzmana yönlendiriyoruz. Eğer kanser tanısı koymada geç kalınmış ve kanser vücudun çeşitli yerlerine yayılmış ise ameliyattan önce onkoloji uzmanına kemoterapi için yönlendiriyoruz.
Kanserle ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?
Vücutta bulunan normal çoğalmaya devam eden hücrelerin, özelliklerini kaybedip anormal çoğalmaya başlaması ile vücudun o bölgesinde meydana getirdiği hastalıktır. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Erkeklerde ise en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Akciğer kanseri oluşumunun önüne geçmek için sigara bıraktırma çalışmaları önemlidir. Kalın bağırsak ve mide kanserleri, hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen beş kanserlerdendir. Farklı türleri bulunan kanser hastalığının, her türünün taraması, tedavisi ve operasyonu da yine farklı şekillerde yapılmaktadır.
Kanser tedavisinde erken tanı ve genetik faktörleri anlatabilir misiniz?
Kanserlerin, meme kanseri gibi bazı türlerinde erken tanı hiç kanser olmamak kadar önemlidir. Erken tanı sayesinde hastalık kolayca tanınıp kolayca tedavi edilebilir. Gecikildiği takdirde etkileri de fazla olacak ve tam anlamıyla iyileşme mümkün olmayacaktır. Meme, rahimağzı, mide ve kolon kanserlerinde erken tanı imkanı vardır. Bayanlar kendileri düzenli olarak ayda bir kez meme muayenelerini yapabilir ve yılda bir kez de merkezimize başvurarak uzmanlar tarafından kontrollerini yaptırabilirler. Elle yapılan meme muayenesinden sonra gerekli görüldüğü takdirde meme ultrasonografisi ve momografi çektirilebilir. Merkezimizde bulunan dijital momografi sayesinde daha hızlı sonuç alabilmemiz mümkündür.
Rahimağzı kanserinde ilk taramalarda yapılan rahim muayenesinin ardından hastalığa sebep olabilecek herhangi bir bulguya rastlanırsa rahimağzı sürüntüsü denilen örnek detaylı bir tahlilden geçirilmektedir. Daha sonrasında ise kolposkopi işlemi ile rahimağzının endoskopik incelemesi ve biyopsisi yapılmaktadır. Bu işlemler alanında uzman hekimler tarafından merkezimizde uygulanmaktadır.
Mide ve kolon kanseri erken tanısı için kişiden alınan gaita örneğinde gizli kan (gaitada gizli kan) tahlili yapılmakta ve tahlil pozitif çıkarsa, kişi ile görüşülüp tahlil öncesinde yiyip içtikleri incelenip değerlendirilmekte ve emin olunması açısından aynı tahlil tekrar edilmektedir. Tahlil yine pozitif çıktığı takdirde, mide için gastroskopi, kolon kanseri için ise kolonoskopi ile detaylı inceleme yapılmaktadır. Kanser açısından şüpheli lezyon görülmesi halinde biyopsi alınıyor. Patoloji uzmanı tarafından alınan biyopsinin incelemesi yapılıyor. İnceleme sonucunda kanser tespit edilmesi halinde hastanemiz bünyesinde bulunan ilgili uzmana gönderilerek tedavi süreci başlatılıyor.
Bu kanser türlerinde erken tanı çok önemli hale geliyor.
Genetik faktörler mide-kolon ve meme kanserinde etkili olmakta. Bu hastalığın bulunduğu aile bireyinden getirilen bir genle hastalığa yakalanma riski çok artıyor. Zaten biz de incelemelerimizde öncelikle kişinin ailesinde genetik olarak geçme özelliği olan kanser bulunup bulunmamasına bakıyoruz.
Tedavi edilmiş bir kanser hastasının nelere dikkat etmesi gerekir? Kanserin tekrarlama olasılığı nedir?
Tedavi edilen kanser hastasının izlemesi gereken rutin bir kontrol süreci vardır. Tedavi bittikten sonra 3’er aylık periyodlarla hasta kontrol ediliyor. Bu kontroller 2 yıl düzenli olarak devam ediyor. Kontrol sürecinde hastanın durumu inceleniyor ve ilaç kullanımlarına bakılıyor. 2 yıldan 5 yıla kadar olan süreçte kontroller 6 aylık periyodlara, daha sonrasından ise yılda 1 kez yapılmaya devam ediliyor.
Kanser hastalığının nüksetmesi olasılığı vardır fakat her kanser türünde farklı özellikler gözlenmektedir. Bunun fark edilmesi için hastanın rutin kontrollerine devam etmesi gerekir.
Konya insanına ve Kanser hastalarına ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
Kanser hastalığına hiç yakalanmamak tabi ki en önemli dileğimiz. Öncelikle sağlıklı kişilere tavsiyelerde bulunayım; kanser hastalığında erken tanı ve teşhis çok çok önemli, insan kendisini ihmal etmemelidir. Kişinin kendisinin düzenli olarak yapabileceği muayene türleri var. Bunların haricinde KETEM’e başvurarak tarama yaptırabilirler. Kansere yakalanmış kişilere ise tavsiyelerim düzenli olarak doktorları ile iletişim halinde olmaları, kendi kendilerine yardımcı olmaları ilaçlarını düzenli kullanmaları ve kontrollerine düzenli gelmeleri olur. Erken tanı da koyulmuşsa kanserden kurtulmak çok daha kolaydır. Böyle bir çalışma yaptığınız için de size teşekkür eder, herkese sağlıklı seneler dilerim.
Mehmet Ali Eryılmaz Kimdir?
1967 Burdur doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamlamış. Üniversite eğitimini; 1983-1989 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde almış. Genel Cerrahi uzmanlığını Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba hastanesinden almış. Halen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Konya KETEM Sorumlusu olarak görev yapmakta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kurumunuzdan kısaca bahseder misiniz?

Kanser Erken Teşhis-Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) 2006 yılı sonlarında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak kuruldu, 2007 yılında tam anlamıyla hasta kabulüne başladı. Konya KETEM’de, alanında uzmanlaşmış 3 pratisyen doktor görev yapmaktadır. Yardımcı sağlık personeli olarak 1 hemşire, 1 ebe, 1 tıbbi teknolog ve 3 röntgen teknisyeni hizmet vermektedir. Ayrıca genel cerrahi uzmanı, radyoloji uzmanı, patoloji uzmanı, kadın doğum uzmanı ve onkoloji uzmanından oluşan 5 tane konsültan hekim hizmete katkı sağlamaktadır. Konya KETEM, Toplum Sağlığı Merkezi olarak çalışıyor. Erken tanı konularak ilerlemesinin önlenebileceği kanser türlerinin tespitini yaparak, tedavi sürecini hızlandırmaktadır. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, mide ve kolon kanseri türlerinde erken tanı koymak için taramalar yapmaktadır. KETEM hizmetleri tarama standartları gereği 40-69 yaşları arasındaki kişilere ücretsizdir.  KETEM’de, ilk dönemlerde 50-69 yaşları arasındaki kadınlara tarama yapılıyorken, yeni bir düzenlemeyle bu yaş sınırı 40-69 yaşlarına değiştirilmiştir.

KETEM ayrıca sigara bıraktırma merkezi olarak da hizmet vermektedir.

Faaliyet alanınız ve bu alanda çalışmalarınız neler?

Ben Genel Cerrahi Uzmanıyım. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Endoskopi Merkezi’nin ve KETEM’in kurucusuyum ve her iki birimin de sorumluluğunu yapmaktayım. KETEM’in açılışından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Ünitesi’nde 3 ay süreyle görevlendirilerek eğitim aldım. Meme Kanseri alanında hem tanı hem tedavi hem de operasyon anlamında detaylı bir eğitimdi bu. KETEM bünyesinde Meme Kanseri erken tanı hizmetlerine ilaveten Mide-Kolon Kanserleri taraması yapılıyor. Endoskopi ünitesi bu tanı işleminin önemli bir unsurudur. Ayrıca Rahim Ağzı kanseri taraması da alanında eğitimli kadın doğum uzmanı yardımıyla Kolposkopi olarak tanımlanan bir endoskopik işlemle yapılabilmektedir. Tarama yöntemleri ve alınan biyopsi işlemleri sonrası bir kadında kanser tanısı erken dönemde konduğu zaman ameliyat edilmek üzere ilgili uzmana yönlendiriyoruz. Eğer kanser tanısı koymada geç kalınmış ve kanser vücudun çeşitli yerlerine yayılmış ise ameliyattan önce onkoloji uzmanına kemoterapi için yönlendiriyoruz.

Kanserle ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

Vücutta bulunan normal çoğalmaya devam eden hücrelerin, özelliklerini kaybedip anormal çoğalmaya başlaması ile vücudun o bölgesinde meydana getirdiği hastalıktır. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Erkeklerde ise en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Akciğer kanseri oluşumunun önüne geçmek için sigara bıraktırma çalışmaları önemlidir. Kalın bağırsak ve mide kanserleri, hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen beş kanserlerdendir. Farklı türleri bulunan kanser hastalığının, her türünün taraması, tedavisi ve operasyonu da yine farklı şekillerde yapılmaktadır.

Kanser tedavisinde erken tanı ve genetik faktörleri anlatabilir misiniz?

Kanserlerin, meme kanseri gibi bazı türlerinde erken tanı hiç kanser olmamak kadar önemlidir. Erken tanı sayesinde hastalık kolayca tanınıp kolayca tedavi edilebilir. Gecikildiği takdirde etkileri de fazla olacak ve tam anlamıyla iyileşme mümkün olmayacaktır. Meme, rahimağzı, mide ve kolon kanserlerinde erken tanı imkanı vardır. Bayanlar kendileri düzenli olarak ayda bir kez meme muayenelerini yapabilir ve yılda bir kez de merkezimize başvurarak uzmanlar tarafından kontrollerini yaptırabilirler. Elle yapılan meme muayenesinden sonra gerekli görüldüğü takdirde meme ultrasonografisi ve momografi çektirilebilir. Merkezimizde bulunan dijital momografi sayesinde daha hızlı sonuç alabilmemiz mümkündür.

Rahimağzı kanserinde ilk taramalarda yapılan rahim muayenesinin ardından hastalığa sebep olabilecek herhangi bir bulguya rastlanırsa rahimağzı sürüntüsü denilen örnek detaylı bir tahlilden geçirilmektedir. Daha sonrasında ise kolposkopi işlemi ile rahimağzının endoskopik incelemesi ve biyopsisi yapılmaktadır. Bu işlemler alanında uzman hekimler tarafından merkezimizde uygulanmaktadır.

Mide ve kolon kanseri erken tanısı için kişiden alınan gaita örneğinde gizli kan (gaitada gizli kan) tahlili yapılmakta ve tahlil pozitif çıkarsa, kişi ile görüşülüp tahlil öncesinde yiyip içtikleri incelenip değerlendirilmekte ve emin olunması açısından aynı tahlil tekrar edilmektedir. Tahlil yine pozitif çıktığı takdirde, mide için gastroskopi, kolon kanseri için ise kolonoskopi ile detaylı inceleme yapılmaktadır. Kanser açısından şüpheli lezyon görülmesi halinde biyopsi alınıyor. Patoloji uzmanı tarafından alınan biyopsinin incelemesi yapılıyor. İnceleme sonucunda kanser tespit edilmesi halinde hastanemiz bünyesinde bulunan ilgili uzmana gönderilerek tedavi süreci başlatılıyor.

Bu kanser türlerinde erken tanı çok önemli hale geliyor.

Genetik faktörler mide-kolon ve meme kanserinde etkili olmakta. Bu hastalığın bulunduğu aile bireyinden getirilen bir genle hastalığa yakalanma riski çok artıyor. Zaten biz de incelemelerimizde öncelikle kişinin ailesinde genetik olarak geçme özelliği olan kanser bulunup bulunmamasına bakıyoruz.

Tedavi edilmiş bir kanser hastasının nelere dikkat etmesi gerekir? Kanserin tekrarlama olasılığı nedir?

Tedavi edilen kanser hastasının izlemesi gereken rutin bir kontrol süreci vardır. Tedavi bittikten sonra 3’er aylık periyodlarla hasta kontrol ediliyor. Bu kontroller 2 yıl düzenli olarak devam ediyor. Kontrol sürecinde hastanın durumu inceleniyor ve ilaç kullanımlarına bakılıyor. 2 yıldan 5 yıla kadar olan süreçte kontroller 6 aylık periyodlara, daha sonrasından ise yılda 1 kez yapılmaya devam ediliyor.

Kanser hastalığının nüksetmesi olasılığı vardır fakat her kanser türünde farklı özellikler gözlenmektedir. Bunun fark edilmesi için hastanın rutin kontrollerine devam etmesi gerekir.

Konya insanına ve Kanser hastalarına ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Kanser hastalığına hiç yakalanmamak tabi ki en önemli dileğimiz. Öncelikle sağlıklı kişilere tavsiyelerde bulunayım; kanser hastalığında erken tanı ve teşhis çok çok önemli, insan kendisini ihmal etmemelidir. Kişinin kendisinin düzenli olarak yapabileceği muayene türleri var. Bunların haricinde KETEM’e başvurarak tarama yaptırabilirler. Kansere yakalanmış kişilere ise tavsiyelerim düzenli olarak doktorları ile iletişim halinde olmaları, kendi kendilerine yardımcı olmaları ilaçlarını düzenli kullanmaları ve kontrollerine düzenli gelmeleri olur. Erken tanı da koyulmuşsa kanserden kurtulmak çok daha kolaydır. Böyle bir çalışma yaptığınız için de size teşekkür eder, herkese sağlıklı seneler dilerim.

Mehmet Ali Eryılmaz Kimdir?

1967 Burdur doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Burdur’da tamamlamış. Üniversite eğitimini; 1983-1989 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde almış. Genel Cerrahi uzmanlığını Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba hastanesinden almış. Halen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı ve Konya KETEM Sorumlusu olarak görev yapmakta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Benzer Yazılar