AKINSOFT Nijerya Çözüm Ortağı Green Solution Services

Kendinizi ve firmanızı bize biraz tanıtabilir misiniz? / Would you please introduce yourself and your company?
Öncelikle bizimle röportaj yaptığınızdan ötürü teşekkür ederiz. Green Solution Services Nijerya’da kayıtlı olan, yurtiçi ve yurdışında hizmet verebilmek için gerekli olan tüm evrakları sağlamakta olup, uluslararası bir firmadır. Firma sahibi Victor PETER, bilgisayar bilimi, bilgisayar donanım mühendisliği ve diğer gelişimsel çalışmalardan mezundur.
We are so delighted to open up more on these few questionnaire. Green solution services is an international company that is duly registered In Nigeria, with relevant certificates for operation in and out of the country. It is owned by Victor PETER, a graduate of computer Science,computer Hardware engineering and other developmental studies.

Firmanızın çalışmalarından ve faaliyet alanınızdan bahsedebilir misiniz? / Please give a brief introduction of your company and your business areas?
Bizim asıl olarak ilgilendiğimiz iş alanımız ICT (Yazılım, İnternet Hizmetleri, Ağ Oluşturma, Veritabanı Gelişimi ve Yönetimi) ve göze çarpan bazı diğer mühendislik alanları ve çevre hizmetleridir.
Our core brand of business is ICT (software,web services, networking, database development and management),with other salient areas of engineering, environment services.

Yazılım sektörü Nijerya’da nasıl bir öneme sahip? / Please discribe software sector and its importance in Nigeria?
Yazılım sektörü Nijerya’da ve ekonomide hızlı gelişen sektörlerden biridir. Ancak zamanda tasarruf etmeye olan acil ihtiyaç, etkinliği ve üretimi artırmak için hala keşfedilip, tanınmaya açıktır.
Dikkatinizi çekmek istediğim başka konu, ulaşması zor olan teknolojilerin tedavülde olan eski yazılımlarla yer değişimi ve bu değişim için ihtiyaç olan müthiş gerçek, danışmanlık ve düşünce birliğinde kullanılan beyin fırtınasıdır. Green Solutıon Servıces bu danışmanlık ve beyin fırtınasının bir parçasıdır. Genel bakışta, sektörlerin pazarı geliştirmek için, AKINSOFT gibi dolgun bir kuruluşa ihtiyaçları vardır.
Software sector in Nigeria is one of the fast developed sectors is our economy and still yet to be explored sector,because of the urgent need to save time, increase efficiency and increase production. N/B. a formidable THINK TANK needs to brain storm on far reaching technological divide to replace the old softwares that are in circulation. And GREEN SOLUTION SERVICES IS A PART OF THE THINK TANK. In all, the sector needs vibrant establishment like AKINSOFT to open up the market.

AKINSOFT ailesine yeni katılan bir aile bireyi olarak AKINSOFT programları ile tanışmanız nasıl oldu? / How did you become familier with AKINSOFT?
Green Solution, AKINSOFT’la tanışması referans vasıtasıyla oldu.
Green solution became familiar with AKINSOFT through recommendation.

Nijerya’da yeni olmasına rağmen AKINSOFT imajı ve marka bilinirliği nasıldır? / How do you see AKINSOFT as a new company in Nigeria?
AKINSOFT’un Nijerya’da marka bilinirliğini artırmak için, fuar planlamaktayız. Akabinde sizleri ziyaret etmeyi ve karşılıklı iş ilişkilerimizi detaylı görüşüp, ilerletmeyi düşünmekteyiz.
Well so far, to increase AKINSOFT market popularity we are planning an exhibition in Nigeria,soon after we visit you for further detailed business relationship.

Son olarak AKINSOFT hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? / What make you to select AKINSOFT?
AKINSOFT kullanıcı dostu olan sistemler üretmekte olup, olumlu koşullar, yararlı iş çevresi ve nitelikli dış ticaret uzmanıyla bizlere hizmet vermektedir.
Bu arada tekrar vurgulamak istediğimiz bir konu var, bizlere yardımcı olan özellikle Dış Ticaret Uzmanınız Sheıla MAHOUTI övmek isteriz. Kendisinin Green Solutıon firmasına muazzam destekleri olmuştur. Onun yaklaşımı, tavrı, saygısı ve aynı zamanda olgunluğu için biz de saygılarımızı sunarak teşekkür ederiz.
AKINSOFT operate user friendly systems, favorable conditions, good business environment, qualified help desk and foreign trade officer.
N/B. we want to commend specifically your Foreıgn Trade Expert Sheila MAHOUTI. She has been of ımmense help to Green Solutıon, we commend her manner of approach, sense of respect, maturıty as well.

Benzer Yazılar