DÜNYANIN TANIDIĞI VE GÜVENDİĞİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU : LÖSEV

“Kanser artık her yaş ve cinsiyet grubu için büyük tehdit oluşturuyor.
Etrafımıza baktığımızda her beş kişiden birinin kanser hastası olduğunu görüyoruz. Bu oran çok yakın zaman içinde daha da artacak…”

 

Kurumunuzdan kısaca bahseder misiniz?
Yıl 1998, 15 yıl önce…
Lösemili çocukların tedavi amacıyla bir devlet hastanesine yattığı günler… Hastane yönetiminden çocukların odaları için küçük bir televizyon talebine alınan olumsuz yanıt sonrasında hastanede çalışan doktorlar, hemşireler ve personel tarafından toplanan para ve alınan küçük bir televizyon…

İşte LÖSEV mücadelesine böyle başladı…

Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog – Onkolog Dr. Üstün EZER tarafından ülkemize kazandırılan LÖSEV’in temel amacı; lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmaktır. Yine kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir. Ayrıca topluma hastalığı tanıtarak, lösemili çocuklar ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktararak kansere karşı toplumsal bilinç oluşturmak, hastalığın önüne geçebilmektir.

Geleceğin anne-babaları, eğitimcileri, liderleri, yasa koyucuları, medya mensupları ve sanatkârları olan çocuk ve gençlerimiz erken yaşta kanserle tanışıyor, acılar çekiyorlar… Anneler çaresizlik içinde kıvranıyor, hatta bazıları yakın çevreleri tarafından suçlanıyor. Zaten geçim sıkıntısı içindeki aileye güçlükle bakabilen babalar, hastalığın getirdiği ek yükün altında iyice ezilerek, üzüntü içinde kıvranıyorlar. Nice aileler, nice yuvalar dağılıyor… İşte LÖSEV tüm bu zor anlarda hastaların ve ailelerinin yanında durarak bu hastalıkla mücadelede onları hayata bağlıyor…

Faaliyet alanınız ve bu alanda çalışmalarınız neler?
Lösemi’nin yanı sıra, diğer kanser hastası çocuk ve yetişkinlere de çare olup, tüm hizmetlerini ücretsiz sunan LÖSEV, Dünya’ya örnek nitelikte bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. 2007’de Birleşmiş Milletler’den Özel Danışmanlık Statüsü alan LÖSEV’in, Ankara Merkez olmak üzere, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya’da şubeleri bulunmaktadır.

LÖSEV, 1998 yılında 30 çocukla başlattığı hizmetlerini bugün Türkiye genelinde 13.500’in üzerinde kayıtlı hasta ve onların imkânları kısıtlı ailelerine dur durak bilmeden iletiyor…

LÖSEV Çocukların ve ailelerinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere dürüstçe ve büyük bir enerji ile çalışarak bugün onlarca çalışanı, 13.500 kayıtlı lösemili-kanserli çocuk/ yetişkin kayıtlı hastası ve onların aileleri, binlerce gönüllü üyesi, binlerce destekçi kurum- kuruluşuyla kocaman bir ailedir…
1_losante-cocuk
Çocuk ve ailelerine sağladığı başlıca yardımlar;
– Her ay düzenli karşılıksız Sağlık-Eğitim bursları,
– Yeni teşhis alan lösemi hastası çocuklara karşılıksız 5.000 TL Sağlık Kredisi,
– Her yaştan ve her türden kanser hastasına Bedava İlaç Kampanyası,
– Yalnızca lösemi değil diğer kanser hastası çocuk ve yetişkinlere de Gıda, Giysi, İlaç, Psikolojik ve Sosyal destekler.
– Kayıtlı tüm hastaların LÖSEV’e ait sağlık ve sosyal ve eğitim tesislerinden ücretsiz yararlandırılması,
– Moral desteği ve bireysel gelişim için yıl boyunca süren etkinlikler ve organizasyonlar; yurtiçi ve yurt dışı geziler,
– 2011 itibarıyla yetişkin kanser vakalarına da sosyal yardımlar götürmeye başlamıştır…

Çocuklarda löseminin nedenlerini kısaca açıklar mısınız? Lösemi tedavisinde erken tanı ve genetik faktörler nelerdir?
Lösemi her yaşta görülmektedir. Çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen kanser türüdür. Herhangi bir etkiyle damarlarımızda dolaşan kanın esas yapım yeri olan kemik iliğimizdeki ana hücrelerde oluşan şifre değişikliği ile blast adını verdiğimiz olgun olmayan kan hücrelerinde artış meydana gelmektedir. Bu hücreler hızla yayılarak kemik iliğini, lenf bezlerini, dalağı, karaciğeri, beyin ve merkezi sinir sistemini tutmaktadır.

Lösemi’nin nedenleri henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Sitogenetik ve moleküler tekniklerdeki yeni gelişmelerle; genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen ve türevleri (bali vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıkların hep birlikte lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiştir.

Yon_Krl_Bsk_Pediatrik_Hematolog_Dr_Ustun_EZER_2BELİRTİLERİ:
Çocuklarda lösemi hastalığının genel belirtileri:
*İştahsızlık,
*Kansızlık,
*Zayıflama,
*Bacaklarda kemik ağrıları,
*Cilt altında kanamalar (kırmızı noktalar veya morarmalar),
*Burun ve dişeti kanamaları,
*Ateş vb.
ilk gözlenen bulgulardır. Ayrıca yayıldığı organlara ait belirtiler, örneğin baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları önem taşıyabilir. Bu yakınmalarla müracaat ettikleri çocuk hematoloji (kan hastalıkları) uzmanlarınca yapılan muayenede çoğunlukla karaciğer ve dalak büyümesi, lenf bezlerinde genişleme, kanama bulguları tespit edilebilir.

Yapılan kan, kemik iliği, hücre tipini belirleme ve genetik tetkikler sonucu kesin tanı konulabilir.

Tanıdaki ayrıntılı testler genellikle lösemi tiplerini, tedavi prensiplerini belirlemede yardımcı olacaktır.

Lösemi hastalığının tedavi sürecinden bahsedebilir misiniz?
Kanser artık her yaş ve cinsiyet grubu için büyük tehdit oluşturuyor. Etrafımıza baktığımızda her beş kişiden birinin kanser hastası olduğunu görüyoruz. Bu oran çok yakın zaman içinde daha da artacak.

Tedavi öncelikle genel durumun düzeltilmesi yöntemleri ile başlar. Bu safhada kan veya kanın içindeki özel hücrelerini donörlerden (gönüllü kan verici kişi) alınarak lösemili hastaya verilmesi, enfeksiyon mevcutsa gerekli mücadelelerin yapılması, böbreklerin, karaciğer ve kalbin kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinden korunma önlemlerinin alınması çok önemlidir.
Ayrıca hastaların ve ailelerin hastalık hakkında bilgilendirilmesi, löseminin umutsuz değil, tersine iyi bir tedavi ve moral desteği ile lösemide %91’lere varan oranda iyileşmenin sağlandığının açıklanması tedavinin ikinci basamağıdır.
Çocuklarımız bu tedaviler esnasında etraflarındaki insanlardan, havadan, sudan mikrop almamak ve korunmak için maske takmaktadırlar.

Füsun EMECAN ÖZCAN
LÖSEV Basın &
Bursa İl Koordinatörü

Benzer Yazılar