AKINCI ROBOTİK DEPARTMANI LABORATUVARLARI Yapısı ve Görevleri

 AKINSOFT’un yoğun ilgi gösterilen ve merakla takip edilen çalışmalarının başında İnsansı Robot Projesi gelmektedir. Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanıp, üretilen ve hiçbir destek alınmadan yürütülen çalışmaların, nasıl bir ortamda, hangi aşamalardan geçerek sonuçlandırıldığı ve sizlerle paylaşıldığı merak ediliyor.

Bu yazımızda, yüksek gizlilik seviyesi ile korunan Robotik Departmanına ait laboratuvarlardan ve görevlerinden kısaca bahsedeceğiz.

Robotik Departmanı, robotik teknolojileri oluşturan bilim dallarının 3 ana kategoriye ayrılması sebebiyle 3 alt birimden oluşmaktadır. Bunlar Elektronik, Mekanik ve Yazılım birimleridir. Her biri hem akademik tabanda, hem de pratikte mühendislik biliminin temel disiplinleridir. Robotik Departmanı her bir birim için birer ana laboratuvar alanı içermekle birlikte, bunlara bağlı olan üretim ve
test laboratuvarları ile oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir.
Sizlere her bir birim ve bağlı laboratuvarlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Elektronik Birimi

akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (12)

Bu birim, robotik yapıların elektronik sistemlerinin tasarımı, üretimi, gerekli deneylerinin yapılması gibi faaliyetlerin yürütüldüğü birimdir. Görevleri itibariyle, Kontrol Sistemleri Laboratuvarı, Elektronik Tasarım Laboratuvarı ve Elektronik Üretim Laboratuvarı şeklinde alt birimlere ayrılmaktadır.


Kontrol Sistemleri Laboratuvarı,
üzerinde çalışılan projede, sistemin ihtiyaçlarına yönelik kontrol mekanizmalarının ve algoritmalarının geliştirilmesi, diğer birimlerce geliştirilen parçaların akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (4)ihtiyaç duyduğu elektronik devrelerin ve firmware olarak adlandırılan donanım yazılımlarının üretildiği, test ve simülasyon ortamlarının tasarlanıp, hazırlandığı ve geliştirilen robota ait tüm ar-ge çalışmalarının tamamlanması sonucu son aşama deneylerinin yapıldığı yerdir. Yazılım, mekanik ve elektronik birimlerinin çalışmaları bu laboratuvarda bir araya getirilir ve hayat bulur.

akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (11)Elektronik Tasarım Laboratuvarı, proje içerisinde ihtiyaç duyulan her türlü elektronik sistemin tasarlandığı ve prototip yazılımlarının geliştirildiği yerdir. Elektronik devrelerin tasarımından baskı devre çizimlerinin hazırlanmasına, elektrik motorlarından, robotların algı sistemlerinin tasarımına, üretim aşamalarının yönetilmesinden, kullanılan elektronik malzemelerin temin edilmesine kadar elektronik sistemler üzerine her türlü faaliyetin yürütülmesi ile görevlidir.

akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (1)Elektronik Üretim Laboratuvarı, Elektronik Birimi’nin çalışmaları sonucu üretilmesine karar verilen her türlü elektronik sistemin üretiminden ve montajından sorumludur. Devrelerin, elektrik motorlarının, test ve deney cihazlarının üretilmesi, gerekirse onarımlarının yapılması, mekanik yapısı tamamlanan robot parçalarının elektronik kısımlarının montajı ve kablolaması gibi faaliyetler bu laboratuvarda yürütülmektedir. Stoklarında yüzlerce çeşit komponentten her zaman belirli miktarlarda barındırarak, ar-ge çalışmalarının hız kesmeden devam etmesini sağlar.

Mekanik Birimi

akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (13)Uzun ve yorucu araştırma, geliştirme ve deney aşamalarından sonra ayakları üzerinde durabilen, yürüyebilen, bir şeyleri taşıyabilen, kısacası insansı vasfını taşıyan bir yapı meydana getiren birimdir. Metal kütleleri CAD/CAM araçlarını profesyonel bir şekilde kullanarak hassas robot organlarına çeviren Mekanik Tasarım Laboratuvarı ile üretimine karar verilen parçaları, bünyesinde bulunan CNC dik işlem, CNC C eksen torna, üniversal torna, 3D printer gibi üretim araçlarını kullanarak, üreten ve deneylerini yapan Mekanik Üretim Laboratuvarı olmak üzere, 2 alt birimden oluşmaktadır.

akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (9)Mekanik Tasarım Laboratuvarı, robotik sistemlerin, matematiksel olarak, modellendiği şekilde çalışabilmesini sağlayacak, mekanik organların tasarımı ile sorumludur. Tüm tasarımlar bilgisayar ortamında analizleri yapıldıktan sonra, prototip üretimleri yapılır. Analiz sonuçları, prototipler ile yapılan deney sonuçları ile doğrulanır. Tasarımı doğrulanan parçalar mekanik üretim laboratuvarı tarafından üretilir.
Kinematik ve dinamik analizlerin yapılması, alınan sonuçlara uygun kontrol sistemlerinin tasarlanması Kontrol sistemleri laboratuvarı ile birlikte bu laboratuvarın görevleri arasındadır.

akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (14)Mekanik Üretim Laboratuvarı, tasarım laboratuvarı tarafından geliştirilen parçaların, robotik sistemlerin gerektirdiği hassasiyet ve kalitede üretildiği yerdir. Tasarlanan parçaların üretim yöntemine bu birim karar vermektedir. Hassas ölçüm teknikleri ile üretilen parçaların doğruluğunu kontrol eder. Planlanan deneyler bu laboratuvarda gerçekleştirilir.

 

Yazılım Birimi

Yazılım birimi, robotik sistemlerin ihtiyaç duyduğu, işletim sistemi üzerinde çalışan yazılımların geliştirildiği birimdir. Sinyal işleme yazılımları ile Karar ve Kontrol yazılımlarının geliştirildiği iki alt birime ayrılır.

akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (5)

 

Sinyal İşleme Laboratuvarı, görüntü işleme ve ses işleme yazılımlarının geliştirildiği laboratuvarlardır. Bu birim robotun çevresi ile etkileşimi için en önemli iki duyunun hayat bulmasını sağlar, görme ve duyma. Mekanik ve elektronik kısımları tamamlanmış bir robotun tıpkı insan gibi dünya ile etkileşime girebilmesi için gerekli olan algoritmaların tasarımı ve geliştirilmesi ile sorumludur.
Dokunma, koklama ve denge gibi hem donanım hem de yazılım geliştirmesine ihtiyaç duyan algıların üretimi elektronik biriminin sorumluluğundadır.

akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (2)Karar ve Kontrol, yazılımları daha çok Kontrol Sistemleri Laboratuvarı sorumluluğunda yürütülmektedir. Ancak robotların gerçekleştirdiği; yürüme, takip etme, cisimleri tutma, taşıma vb. eylemler elektronik biriminden ziyade yazılım birimi alanında değerlendirilmelidir. Robotların; yürüme vb. eylemleri gerçekleştirmesi, sinyal işleme yazılımlarından gelen verilerin değerlendirilmesi, kişilerin yüzlerini tanıması, cisimleri birbirinden ayırt etmesi gibi davranışlar daha çok yapay zeka olarak adlandırılmaktadır. Çünkü geri kalan her şeyin çalıştığını kabul edersek, bir sistemin robot olarak adlandırılmasını sağlayan özellik, dışarıya herhangi bir şekilde bağımlı olmadan kendi bünyesinde algılama, çözüm üretme ve karar verme kabiliyetidir.

Robotik Departmanı, çalışmaları ilerledikçe büyümeye devam etmekte, yeni birimler oluşturulmakta ve yeni görevler ortaya çıkmaktadır. Son teknolojiyi kullanan üretim laboratuvarlarında, her akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (3)biri alanında uzman mühendis kadrosuyla,
hedefe emin adımlarla ilerlemekte.
akinci_robotik_departmani_laboratuvarlari_1 (6)AKINSOFT Türkiye’nin Vizyonu!

Benzer Yazılar