AKINSOFT NetSendika – Ankara – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

 Ses (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası)’i kısaca tanıyabilir miyiz?

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 1 Ağustos 1996 yılında aynı hizmet iş kolunda 4 ayrı sendikanın birleşmesiyle kurulmuş KESK’e bağlı bir sendikadır. Sendikamız, emek ve demokrasi mücadelesini birlikte yürütmektedir. İş kolumuzda örgütlü bulunan diğer sendikalarla farkımızın da buradan geldiğini ifade etmek isterim. Sendikamız, sağlık, sosyal hizmetler ve Adli Tıp iş kolunda örgütlenen bir sendikadır. Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda 40.250 üyeye sahip en etkili sendika olup, iş kolumuzda çalışanları örgütlerken, örgütlenme oranımızda %58 kadın çalışanların üye olduğu bir sendikadır. Türkiye genelinde 47 şube ve 27 temsilciliğe sahip olan sendikamız, sağlık alanındaki saldırılara karşı net tutum almaya devam etmektedir.
AKINSOFT NetSendika sendikanıza ne gibi katkılar sağladı?
AKINSOFT Netsendika’nın sendikamıza katkıları çok olmuştur. Başta Türkiye genelinde şube ve temsilciliklerimizin çalışanları, kişileri üye yaptıktan sonra onaylamak için SES genel merkezine üye formunu göndermek zorunda kalıyorlardı. AKINSOFT NetSendika Programı sayesinde form göndermek yerine, Uzak Masaüstü bağlantısıyla üyelikler onaylanarak işyerlerine verilmekte. Yine,
üzerinden üyelerimize SMS gönderme işlemleri de yapılmaktadır. Üye profilimizin istatistiki bilgileri de program üzerinden yapılmaktadır.
AKINSOFT için neler söyleyebilirsiniz?
Teknolojinin hızlı ilerlediği bir süreçte, sürekli kendisini yenileyen AKINSOFT, sendikalarda kullanılan programlar ile birlikte güncel programlar geliştirmektedir.
Program kullanmaya yeni başlayacak sendikalar için önerileriniz nelerdir?
Kullanmış olduğumuz programı başka sendikaların da kullanmasını öneriyorum. Çünkü işleri kolaylaştırma, hızlandırma ve basitleştirme konusunda oldukça verimlidir. Dolayısıyla, hem sendika bürosunun kullanılması, hem de yönetici-çalışanların ortak çalışmasını kolaylaştırmaktadır.

Hasan KALDIK
Genel Örgütlenme Sekreteri

Benzer Yazılar