Ankara Ticaret Odası Çalışmaları ve Teknoloji

 

Türkiye bugün gelişmiş ülkelerde hangi teknolojik imkanlar varsa onların her birine sahip bir ülke. Ankara Ticaret Odası olarak da teknolojik anlamda gerek yazılım gerekse donanımsal açıdan teknolojiyi verimli bir şekilde kullandığımızı düşünüyoruz.

Salih BEZCİ
Ankara Ticaret Odası Başkanı

Kurumunuzun dünü ve bugününü kısaca anlatabilir misiniz?
Ankara Ticaret Odası, meslek hizmetlerini görebilmek, meslek ahlakı ve dayanışmayı halkın ihtiyaç ve menfaatleriyle uyumlu bir şekilde yürütebilmek adına, tüccar ve sanatkarların serbest iradesi ile 1923 yılının Mayıs ayında 800 kişiyle faaliyete başlamıştır. Türkiye ekonomisinin ticaret-bilgi-iş ahlakı etkileşimine dayalı olarak büyüme, kalkınma ve dönüşümünün sağlanması konusundaki güçlü bir sivil toplum kuruluşu olan ATO, bugün sayıları 150 bini bulan üyeye hizmet vermektedir.

Ankara Ticaret Odası’nın yürüttüğü çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz?
ATO üyesi firmalar, Başkent’in 2008 rakamlarıyla 72 milyar 784 milyon TL’lik Gayri Safi Katma Değer’in üretilmesinde en önemli payı teşkil etmektedirler. Yaklaşık 1 milyon kişinin istihdamını sağlayan ATO üyesi firmalar, toplam vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 10’unu üretmektedirler.
ATO, kanunla tanımlanmış görevlerini yerine getirirken, bir yandan hizmet kalitesini yükseltme yönünde arayış ve faaliyetlerini sürdürmüş öte yandan da ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına yönelik çeşitli kampanyalar düzenlemiştir.
Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlayacak insanların yetiştirilmesinin önemine inanan Ankara Ticaret Odası, bu doğrultuda eğitim ve öğretimi destekleyen faaliyetler de yürütmüştür. Ankara’nın ihtiyaç hissedilen bölgelerinde okul binası ve yurt yaparak Milli Eğitim Bakanlığı’na devreden ATO, inşa ettiği dört okulun yanı sıra çok sayıda okula yaptığı ayni ve nakdi yardımla da eğitim, öğretime destek vermiştir.
Ankara Ticaret Odası olarak 2014 yılından itibaren 2023 yılını hedef alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz, programımızı buna göre yaptık. 2014 yılı ve sonrasında hem kurumsal altyapımızı yenileme güçlendirme ve düzenlemeye yönelik çalışmalar yapacağız hem de üyelerimize sunduğumuz rutin hizmetlerin dışında vizyoner çalışmalar yürüteceğiz. İki yıldır organize ettiğimiz Ankara Alışveriş Festivali’nin üçüncüsünü de bu yıl hayata geçireceğiz.
ATO Congresium, kongre ve sergi salonu olarak Ankara’da önemli bir eksikliği doldurdu. ATO Congresium, 80 bin metrekarelik kullanım alanıyla Ankara’nın kongre şehri olma yolculuğunda önemli bir yer edinecektir. Bildiğiniz gibi kongre bürosu olmadan bir şehirde uluslararası kongrelerin düzenlenmesi mümkün olamıyor. Biz de bunu sağlayabilmek için bünyemizde Kongre ve Ziyaretçi Bürosu kurduk. Çok yakında Ankara’da uluslararası kongreler düzenlenecek.
İçinde ticaret müzesinin yer alacağı 70 katlı bina, seyir teraslarıyla Ankara’ya canlılık getirecek. Vatandaşlar bu teraslarda Ankara’yı panoramik olarak 360 derece izleyebilecekler. Türkiye’nin en yüksek ve simge binası olacaktır.
Ankara’nın marka şehir olma çalışmalarına EXPO’yu da katacağız. Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızın desteğiyle, Ankara’nın EXPO’ya adaylığını ilan edeceğiz.
Bu yıl ayrıca; “100. Yıl Türkiye vizyonunda Ankara Ticareti” konulu, paneller, çalıştaylar ve arama konferansları düzenleyeceğiz.
Yine bu yıl üyelerimizin yurtdışına açılmasını sağlamak, ihracatımızı artırmak amacıyla altyapı çalışmalarını tamamlayarak, 2015 yılında ATO 1. Uluslararası Ticaret Zirvesi düzenleyeceğiz.
Aynı şekilde Ankara’yı Anadolu’yla buluşturmak için de ATO İç Ticaret Zirvesi yapacağız.
ATO olarak, şehrimizi internet ortamında tanıtma amacıyla “e-ankara projesi” hazırlamıştık. Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürüttüğümüz proje başarıyla tamamlandı ve portal yayına açıldı. ATO olarak bundan sonra da portalın işletimi görevini yürüteceğiz. Ayrıca bu portal için cep telefonu modülleri geliştireceğiz.
ATO olarak yaptığımız bu çalışmaları, bu yılın son aylarında hayata geçirdiğimiz projeler ve ab müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ATO iletişim merkezi ve medya aracılığıyla üyelerimizle ve kamucuyla paylaşacağız.
Bu iletişim merkeziyle 150 bin üyemize web, e-posta, sms, telefon ve faks yoluyla hızlı ve sağlıklı bir iletişim ağı kurarak tüm çalışmalarımız hakkında üyelerimizi etkin bir şekilde bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Teknoloji ve ticaret birbiri ile bağlantılı sektörler. Siz son dönemdeki teknolojik gelişmeleri ticaret açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Günümüzde elektronik ticaret genel anlamda ticaretin bir kolu haline geldi. Ağırlıklı olarak tekstil sektörüne yönelik online satışlar yaşansa da zaman içerisinde e-ticaretin, hemen her sektörü kapsayarak, ticaretin önemli bir kolu haline geleceği görülüyor.
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2008 yılında kredi/banka kartları ile ülkemizde yapılan e-ticaret işlem tutarı toplamda 9 milyar 88 milyon TL iken, bu rakam 2013 yılında 28 milyar 352 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Bu rakamlar Türkiye’de elektronik ticaretin geldiği noktayı ve ilerleyebileceği potansiyeli göstermesi açısından çok önemlidir. Ticareti hayatta teknolojik gelişmelerin etkisi geçmişte de vardı, bundan sonra da artarak süreceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Öncelikle kendi iliniz, daha sonra ise Türkiye açısından ticaretin gelişimi hakkında neler söylemek istersiniz?
KOBİ yoğun bir sanayi yapısına sahip olan Ankara’da irili ufaklı yaklaşık 5 bin firma üretim yapıyor. Bu firmaların üçte birinden fazlası da doğrudan ihracata yönelik üretim yapan firmalardır. Ankara 2012 yılında gerçekleştirdiği 7 milyar 137 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili oldu. Ankara 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 7 milyar 228 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ankara’nın ihracatında ABD, Irak, Çin, Azerbaycan, Almanya ve Kanada ilk sıralarda yer aldı.
Ankara 2011 yılı itibariyle kişi başına 12 bin 259 dolar Gayri Safi Katma Değer üretmiştir. Ankara Gayri Safi Katma Değeri’nin kendi içinde sektörlere dağılımına bakıldığında en büyük katma değerin yüzde 71,5 ile hizmetler sektöründe üretildiği görülüyor. Katma değerin yüzde 25,7’si sanayide, yüzde 2,8’i de tarım sektöründe üretilmektedir.
Ankara olarak Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin dışında kalmamız mümkün değil. Dolayısıyla Ankara ticaretinin gelişiminde genel konjonktürün önemi çok büyük. Türkiye’nin kuruluşunun 100 yıldönümü olan 2023 yılı için önümüze konan bir hedef de var biliyorsunuz. Türkiye’yi dünyanın ilk 10 gelişmiş ülkesi arasına sokabilmek. Bunun için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefleniyor. Bu hedefe ulaşabilmek için de Ankara olarak da Türkiye olarak da ticaretimizi özellikle dış ticaretimizi geliştirmek gerektiği düşüncesindeyiz. Biz ATO olarak bu hedefe yönelik sektörel bazda ihracatı teşvik edici çalışmalar yürütüyoruz.

Ankara Ticaret Odası olarak teknolojinin verimli bir şekilde kullanıldığını düşünüyor musunuz?
Türkiye bugün gelişmiş ülkelerde hangi teknolojik imkanlar varsa onların her birine sahip bir ülke. Ankara Ticaret Odası olarak da teknolojik anlamda gerek yazılım gerekse donanımsal açıdan teknolojiyi verimli bir şekilde kullandığımızı düşünüyoruz. Sayıları 150 bine ulaşan üyeye başka türlü hizmet vermek zaten mümkün değil. Ancak burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum, teknolojiyi yoğun olarak alan ve kullanmaya çalışan bir ülke olarak teknoloji üretir hale gelmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Son olarak bir teknoloji firması olan AKINSOFT hakkında neler söylemek istersiniz?
AKINSOFT Türkiye’de teknoloji alanında adını duyurmuş şirketlerden biri. Ben de üyeleri arasında teknoloji firmaları olan bir sivil toplum örgütünün başkanı olarak AKINSOFT’un başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Benzer Yazılar