Ticaret İl Müdürlüğü Çalışmaları ve Teknoloji

 

Merhabalar Haşim Bey, öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Öncelikle yeni kurulmuş olan Müdürlüğümüzü tanıtma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben 1958 Burdur doğumluyum. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldum. 1988-2012 yılları arasında Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde şube müdürlüğü görevinde bulundum. 08.06.2011 tarihli 27958 sayılı resmi gazetede yayımlanan 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bazı birimlerinin birleştirilmesi sonucu kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Konya Ticaret İl Müdürlüğü görevini de 2012 yılı kasım ayından itibaren yürütmekteyim.

Ticaret İl Müdürlüğü neler yapar? Konya olarak sizin çalışmalarınız nelerdir?
Müdürlüğümüz yukarıda da bahsettiğim gibi 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.
Müdürlüğümüzün genel olarak çalışmaları şöyle sıralayabilirim:
Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak bakanlık temsilcilerini görevlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak,
Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak ve Hal Hakem Heyeti iş ve işlemlerini yürütmek,
Bakanlığın görev ve sorumluluk alanında bulunan ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında yahut ürün piyasada iken güvenli olup olmadığını denetlemek, güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde, bakanlığın talimatı doğrultusunda ve ilgili mevzuat dikkate alınarak gerekli idari tedbirleri almak ve yaptırım uygulanmasını sağlamak,
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 47. maddesi çerçevesinde, genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yerine getirmek. Esnaf ve Sanatkâr Odalarının kuruluş taleplerini incelemek,
Bakanlığımız görev ve sorumluluk alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirmek, genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmek, bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. Kooperatiflerin İl Müdürlüklerine sunmuş oldukları üretim ve istihdam artışına yönelik projelerle ilgili işlemleri yürütmek.

Sanayi Bakanlığı ile ayrıldıktan sonra Müdürlüğünüzün çalışmalarında ne gibi değişiklikler oldu?
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ayrıldıktan sonra Müdürlüğümüzün çalışmalarında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler genelde yapılan Kanun değişiklikleriyle gerçekleşmiştir. Örneğin; Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler nedeniyle bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım imkanı getirilmiştir. Şirketlerin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik bir sistem kurulmuştur. İlimizde Kombassan A.Ş., İttifak A.Ş. ve Konya Çimento A.Ş. gibi şirketlerde bu sistemi uygulamaktadır.
Kooperatiflerle ilgili olarak yine çalışmalarımızda değişiklikler olmuştur. Kooperatifçilik alanı genişletilmiş ve yeni tür kooperatifler kurulmaya başlanmıştır. Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, Sağlık Hizmetleri Kooperatifi, Eğitim Kooperatifi, Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi ve Gayrimenkul İşletme Kooperatifleri yeni tür kooperatiflere örnek gösterilebilir. İlimizde de Kimya Hatun Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, KOMEK Mesleki Eğitim Kültür Küçük Sanatlar kooperatifi yeni tür kooperatif oluşumlarından bazılarıdır.
Yeni 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu kanunun getirdiği yenilikler ile ilgili ilimizde değişik çalışmalar yapılmıştır. Özellikle 15 Mart 2014 Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle İl Müdürlüğü olarak etkinlikler düzenlenmiştir.

Ticaret ülkelerin olmazsa olmazlarından. Ülkemizin ticaret stratejileri neler?
Ülkemiz, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla, ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline gelmektedir.
Bakanlığımızın misyonunda da belirtildiği üzere ticaret alanında; rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, üreticileri ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan, politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek en büyük arzumuzdur.

Teknoloji artık hayatımızın her alanında var. Sizin işinizde teknoloji nerede?
İnternet ve bilgi teknolojisinin yaygınlaşmasıyla dijital ortamda gelişen işlemlerden bakanlığımız ve il müdürlüğü olarak biz de oldukça faydalanmaktayız. Bakanlık ve il müdürlüğümüzde işlem ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması, zaman kaybının önlenmesi amacıyla bilgi ve teknolojik kaynakların kullanılmasına büyük önem verilmektedir. Modern yazılımlar kullanılarak hizmet verilmeye çalışılmaktadır.
Bakanlığımız tarafından verilen e-işlemler sayesinde kullanıcılar hızlı, rahat ve etkin hizmet alabilmektedirler. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), e-garanti, e-SSYB işlemleri, Hal Kayıt Sistemi ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) gibi sistemler kullanıcıların teknoloji sayesinde rahatlıkla hizmet aldıkları sistemlerdir. Özellikle Tüketici Bilgi Sistemi sayesinde tüketiciler istedikleri zaman, istedikleri yerde kamu binasına gitmeden şikayetlerini yapabilmekte ve sonrasında yaptıkları başvurunun aşamasını ve sonucunu takip edebilmektedirler. Ayrıca İl ve İlçelerimizdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yararlanmak istedikleri hizmet, doküman ve mevzuata internet ortamında ulaşmalarını sağlayan bir web uygulamasıdır. TÜBİS ile Bakanlığımız, il ve İlçe Tüketici Sorunları hakem Heyetleri, Adalet Bakanlığı-UYAP, İçişleri Bakanlığı Evrak Bilgi Sistemi ve e-Devlet Kapısı arasında gerçekleştirilen entegrasyonlarla e-devlet alanında öncü adımlar atılmıştır.
Lisanslı depoculuk ve ELÜS (Elektronik Ortamda Ürün Satış) işlemi: Bu teknolojik sistemle üreticiler; mahsullerini depolayabilecekleri sağlıklı, güvenli ve sigortalı depo imkânı elde edebilecek, ürünlerini borsalar aracılığıyla pazarlayabilecek ve böylelikle ürünlerini daha kolay ve yüksek fiyata elden çıkarma imkânı elde edecektir. Ayrıca işletmeler talep ettikleri miktar, tür ve kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde temin edebilecektir. Bu sistem sayesinde; tarım ürünleri ticareti kayıt altına alınabilecek, kaliteli üretim teşvik edilecek, tarımsal üretim miktarı ve kalitesi hakkında daha kesin veriler elde edilebilecek ve bu alanda daha etkili politikalar oluşturulabilecektir. Konya ilimizde bu işlemeler Ticaret Borsası kuruluşu olan ASLİDAŞ (Anadolu Selçuklu Lisanslı Depoculuk A.Ş.) vasıtasıyla yürütülmektedir.
Bütün bu gelişmelere rağmen bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı değişen yapısı gereği gelişmelerin sürekli olarak yakından takip edilmesi ve uyum sağlanması gerektiği de bir gerçektir.

Ülkemizde teknolojik gelişmelerin seyri hakkında neler söylemek isterisiniz?
Ülkemizde son dönemlerde bilim ve teknoloji alanında her alanda faaliyet gösteren birçok yeni oluşum gözlemlenmektedir. Mesela AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmiş, daha fazla kaynak ayrılmaya başlanmıştır. Üniversite sanayi işbirliğinin öneminin fark edilmesi yine büyük bir gelişmedir.
Ticaret alanındaki teknolojik gelişmelerde son zamanlarda atılım göstermektedir. Bunlardan e-ticaret artık stratejik bir önem kazanmıştır. Elektronik ticaret konusunda ülkemizde çalışmalarını sürdürmektedir. Konuyla ilgili fiziki altyapı eksikliklerinin hızla tamamlanması gerekmektedir. Bakanlık olarak gerekli hukuksal yapıya ilişkin çalışmalarımız bulunmaktadır.

Son olarak bir teknoloji firması olan AKINSOFT hakkın
da görüşleriniz neler?

Başarılı ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam eden AKINSOFT firmasının, Konya ilinin değişen ve gelişen yüzünü temsil eden bilgisayar ve elektronik devi firmalar arasında bulunduğunu düşünüyorum. Bu başarılarının devamı dileğiyle kendilerini tebrik ediyorum.

Haşmet Yılmaz
Konya Ticaret İl Müdürü

Benzer Yazılar