Avrupa Gönüllülük Hizmeti

 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Teslime GÖKGÖL. 1983 yılında Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldim. Lisansımı ve Yüksek Lisansımı Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladım. 5 yıl Selçuk Üniversitesi’nde okutman olarak çalıştıktan sonra, Fulbright FLTA bursu ile 1 yıl Mercyhurst University’de öğretim görevlisi olarak görev yaptım ve şu an Selçuk Üniversitesi Dış İlişkiler ve Mevlana Değişim Programı Ofislerinde Okutman olarak görevime devam etmekteyim. Aynı zamanda European Youth Society Association (EYŞA)‘nin başkanlığını yürütmekteyim.

eysa-3AGH’nin başlangıç hikayesi nedir? Kimliği ve amaçlarından bahsedebilir miyiz?
Sanırım öncelikle “AGH nedir?” sorusunun cevabını vermemiz gerekecek. AGH, Avrupa Gönüllülük Hizmeti (İngilizce olarak EVS European Volünteer Service) olarak bilinmektedir. AGH, Avrupa Birliği üye ülkeler tarafından ulusal ajans aracılığıyla belirli yaş grubundaki bireylerin Avrupa Birliği Üye ülkelerinde bir sivil toplum kuruluşu veya yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde ve çalışmalarda bulunmalarıdır.
Ne olduğunu anlayabilmek için ne olmadığının altını çizmemizde yarar var diye düşünüyorum.
AGH;
• Geçici, dağınık, yarı-zamanlı bir faaliyet,
• Bir şirket ya da kuruluşta stajyerlik,
• Ücretli bir iş; ücretli bir işin yerine geçen bir iş (iş ikamesi)
• Bir eğlence ya da turistik faaliyet
• Bir dil kursu
• Ucuz iş gücü sömürüsü
• Yurt dışında öğrenim ya da mesleki eğitim DEĞİLDİR.
AGH gerçek anlamda bir “öğrenme hizmeti” dir. Yerel topluma katkı sağlamasının yanı sıra, gönüllü yeni beceriler elde eder, yeni diller öğrenir ve diğer kültürleri keşfeder. Yaygın öğrenme ilke ve uygulamaları proje süresince gözetilir.
Temel olarak planlama ve hazırlık, uygulama ve değerlendirme (muhtemel bir takip faaliyetinin yansıması da dahil olmak üzere) gibi 3 aşamadan oluşan AGH projesi hizmet (gönüllü hizmet, yerel toplumun yararına, maaşsız, kar amacı gütmeyen ve tam zamanlı bir faaliyettir), sürekli gönüllü desteği (ortaklar, projede yer alan her gönüllüye kişisel, görevle ilgili, dilsel ve idari destek sağlamalıdır) ve AGH eğitim ve değerlendirme döngüsü (varış sonrası eğitimi ve ara değerlendirme oturumları) gibi bileşenlerden oluşur.

eysa-1Yaş sınırlaması ve başvuru koşulları nelerdir?
18-30 yaş arasındaki bütün gençler başvuruda bulunabilir. Bunun dışında hiç bir şart (yabancı dil bilgisi, üniversite eğitimi vs.) aranmamaktadır. Projeler 2 ay ile 12 ay arasında olabilir. Yıl içerisinde 3 başvuru dönemi vardır. 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ekim.
Bu arada başvuru için projeniz olmasa bile hali hazırda yazılı projelerden biri seçilebilir. Bu projeleri http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
adresinden takip edebilirsiniz. Ülkelerine ve konularına göre arama yapmak içinse http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm adresinden projeler kontrol edilebilir.

Faaliyet ücretsiz olmakla beraber, gönüllü olunmasına rağmen cep harçlığı ile destekleniyor. Bu konuyu biraz açabilir miyiz?
Faaliyet daha önce de belirttiğimiz gibi ücretsizdir aynı zamanda şunu özellikle tekrar vurgulamak isterim ki; maaş ve benzeri herhangi bir ücret verilmesi de söz konusu değildir. Bununla birlikte yiyecek, barınma, dil eğitimi, yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım ve yardım ve az miktarda cep harçlığı verilmektedir. Verilen cep harçlığı gidilen ülkeye göre belirlenir ve doğru şekilde kullanıldığında yeterli olmaktadır.
Projeleri kabul edilen gençler, yurtdışı maceralarında Ulusal Ajans’tan ne gibi destek görüyorlar?
Ulusal Ajans yani Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye’de AB Eğitim ve Gençlik Programlarını yöneten ve yasayla kurulmuş bir Devlet kurumudur. Proje başvuruları Ulusal Ajansa yapılmaktadır. Ulusal Ajans kabul edilen projeler için gereken hibe desteğini sağlar. Yani gençler, projeleri kabul aldığında ulusal ajans AB‘den fon talep eder ve aldığı fon ile gençlerin projelerini finanse eder. Her bir ülkesinin kendisine ait bir Ulusal Ajansı vardır. Kısacası, projelerin kabulü ve finansal desteği ile ulusal ajans ilgilenir.

Değerlendirilen projelerle beraber hayatlarında ilk kez yurtdışına çıkan gençlerde en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir?
Hayatında ilk kez yurtdışına çıkacak gençlerde en çok karşılaşılan sorun maalesef öz güven sorunu oluyor. En sık karşılaştığımız sorular ,“dile yeteri kadar hakim değilim acaba yapabilecek miyim? “,” İnsanlar bana bir şey sorduklarında acaba doğru anlayacak mıyım? “,” daha önce hiç yurtdışına çıkmadım çıkış prosedürleri hakkında hiçbir fikrim yok. Kime danışmalıyım?“. Bunların haricinde, orada nelere dikkat etmem gerekiyor, orada sorunla karşılaştığımda kime başvurmalıyım gibi sorular da en sık karşılaştığımız sorulardan. Yurtdışına çıktıktan sonra ise bu endişelerin ne kadar yersiz olduğunu daha net görebiliyorlar. Çünkü prosedürler oldukça net bir şekilde bahsediliyor ve gerekli bilgi desteği aracı kurumlar tarafından veriliyor. Bir de en çok korkulan dil sorunu da kabus olmaktan çıkıyor.

Geriye tek bir sorun kalıyor, kültürel açıdan adaptasyon. İster istemez, başta ister korkulsun ister korkulmasın, ilk defa yurtdışına çıkan gençlerimizin yaşadığı en büyük problem bu oluyor. Yeme içme kültüründen tutunda sosyal hayat, eğlenceye kadar birçok alanda kültürel farklılıktan dolayı bütün gençlerimizde gözlemlenen bir sorun kültürel adaptasyon. Bunun daha kolay aşılabilmesi için tavsiyemiz kesinlikle başvuru yapılacak olan ülkenin genel bilgilerinin edinilip özellikle sosyo kültürel yaşam konusunda detaylı araştırma yapılması.

Bu hizmet Avrupa ülkeleri arasında karşılıklı etkileşimin en güzel örneklerinden biri olarak görünüyor. Gençler arasındaki iletişim ve etkileşim nasıl?
Verilen hizmet sayesinde birçok farklı ülkeden ve kültürden gençler bir araya gelerek belki de hayatlarında bir daha bulunamayacakları bir ortamı hep birlikte teneffüs etme imkanını elde etmiş oluyorlar. Projeler sayesinde bir araya gelen gençler, farklılıkların hep birlikte gökkuşağını oluşturduğunu daha net görebiliyor. Karşılıklı dayanışma ve hoşgörü geliştirildiği gibi aktif vatandaşlık ve anlayışta geliştiriliyor.
Program sonunda sınır ötesi bir dostluk kavramı ortaya çıkarıyor ve başka kültürlere karşı ön yargılar yıkılıyor. Gençlerimiz daha geniş bir perspektiften hayata bakış açısı kazanıyorlar.

eysa-2Peki ya proje sonrası…?
Proje dahilinde yurtdışına çıkan gençlerimizin proje bitiminde kendi ülkelerine dönmeleri gerekmektedir ve proje ile ilgili gerekli belge ve bilgiler ulusal ajansa sunulmalıdır. Daha önce de belirtmiştik, projeler meslek eğitimi, bir iş ya da staj değildir ancak bireylerin hayatına belki bu bahsi geçen alanlardan çok daha fazlasını katmaktadırlar. Gençler proje sonrasında edindikleri bilgi ve becerileri hayatlarının her alanında kullanabilirler. Edindikleri tecrübe ve bilgi sayesinde etraflarında bulunanlara da görüşleriyle katkıda bulunabilir, onların ufuklarında yeni bir çizgi çizebilirler.

Koordineli olarak çalışılan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar göz önünde bulundurulduğunda, ülke genç kuşağının gelişimindeki yeri ve önemi nedir?
Genç kuşak gelecek demektir. Eğer bir ülke kalkınacaksa ve sürekli ileri gidecekse bu gençlerin elindedir. Gençlik daima yeniliklere ve farklılıklara açık olmalıdır. Ancak bu şekilde, gelişim, tam anlamıyla bir gelişim olabilir. Özellikle bu konuda gençlerimize çok büyük görevler düşmektedir. Okumalı, araştırmalı ve öğrendiklerini hayatlarında uygulamaları gerekmektedir. Ki ancak bu şekilde toplumun geleceği ve refah seviyesi üstlere çıkar. AGH gibi projeler sayesinde gençlerimize bu başarıları sağlamaları için kapılar açılmaktadır.

Son olarak neden AGH?
Farklı kültürleri tanımak, dili geliştirmek ve sahip olduğumuz değerleri – kültürleri diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki insanlarla paylaşmak ve diğer kültürlerin farklılıklarını ve bu farklılıklar içinde nasıl bir hoşgörü ve karşılıklı anlayış ortamının geliştirilebileceğini görmek, dayanışmayı ve sınır ötesi dostlukları pekiştirmek, belki bir daha elinize geçemeyecek fırsatları değerlendirmek için AGH…
Bu arada şunu da belirtmek isterim. Biz EYSA ailesi olarak AB Gençlik programları ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Dilediğiniz zaman bizlere facebook adresimizden ulaşabilirsiniz. https://www.facebook.com/eysayouth

AGH hakkında daha detaylı bilgi için ise www.ua.gov.tr/agh adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

eysa-4Teslime GÖKGÖL
Selçuk Üniversitesi Dış İlişkiler ve Mevlana Değişim Programı Ofisleri Okutmanı

Benzer Yazılar