Azerbaycan Firması Qoç Et’de WOLVOX Restaurant’ı Tercih Edenlerden…


“İşletmemizde garsonlarımız müşteriden aldığı siparişleri mutfağa anında göndermesiyle birlikte siparişlerin zamanında hazırlanması ve hesapların zamanında müşteriye sunulmasını sağladı. Kısacası işletmemize hız kattı.”

“Orders which are taken from the customers can be sent to the kitchen instantly so that they can be ready in time. Customers who ask for the bill do not wait for it, bills are checked in time. Briefly, AKINSOFT WOLVOX Restaurant Program makes the speed up in our restaurant.”

Restaurantınız hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?
Restoranımız 1997 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Restoranımız Azerbaycan milli mutfağı ve Avrupa mutfağının yemeklerini müşterilerine sunuyor.
Could you please tell about your restaurant briefly?
Qoç Et was established in 1997. We offer the Azerbaijani national cuisine and European cuisine for our customers.

AKINSOFT ile nasıl tanıştınız?
AKINSOFT ile tanışlığımız AKINSOFT’un Bakü’de bulunan resmi distribütörü REC Group ile ortak tanıdıklarımızın olması ile tanıştık.
How did you meet with AKINSOFT?
We met with AKINSOFT Azerbaijan Distributor REC Group through our common contacts.

Ne kadar zamandır AKINSOFT WOLVOX Restaurant Programını kullanıyorsunuz?
4 seneyi aşkın süredir iş süreçlerimizi AKINSOFT programlarıyla sürdürmekteyiz.
How long have you been using AKINSOFT WOLVOX Restaurant Program?
Our business processes have been going on AKINSOFT programs for over 4 years.

AKINSOFT’la iş hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Size sağladığı en büyük artısı nedir?
AKINSOFT ile tanıştıktan sonra Muhasebe hesaplarımızı daha net ve anında elde ediyoruz.
What kind of changes do you have with AKINSOFT in business life? What is the plus value ?
Accounting is much more clear and we can have the results instantly with AKINSOFT.

Programı yeni tercih edecek restaurantlara ne önerirsiniz?
İşletmelerinde eski usul yönetmek yerine AKINSOFT yazılımlarını kullanarak iş süreçlerinde düzen edebilirler. Bu sayede işletmeleri hakkında İstedikleri zaman doğru ve net bilgiler elde eder ve iş süreçleri hızlanarak iş kalitelerini de arttırmış olurlar.
What do you recommend to the restaurants which are about to choose the program ?
They can use AKINSOFT software programs instead of old processes to manage their business. So they can have the clear and right information and have much more quality by speeding up the processes.

AKINSOFT WOLVOX Restaurant Programı restaurantınıza ne gibi katkılar sağladı?
İşletmemizde garsonlarımız müşteriden aldığı siparişleri mutfağa anında göndermesiyle birlikte siparişlerin zamanında hazırlanması ve hesapların zamanında müşteriye sunulmasını sağladı. Kısacası işletmemize hız kattı.
What kind of contribution does AKINSOFT WOLVOX Restaurant Program make in your restaurant ?
Orders which are taken from the customers can be sent to the kitchen instantly so that they can be ready in time. Customers who ask for the bill do not wait for it, bills are checked in time. Briefly, AKINSOFT WOLVOX Restaurant Program makes the speed up in our restaurant.

Program Kullanmaya başladıktan sonra iş süreçlerinizde ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?
AKINSOFT programı aracılığıyla iş saatlerimizi daha da verimli değerlendiriyoruz.
What kind of changes do you observe adter you have started to use the program ?
We consider the working hours more efficient with AKINSOFT Program.

Qehreman Tahmazov
Genel Müdür

Benzer Yazılar