Dergi Özel Yazıları AKINSOFT 01 Temmuz 2019 (0) (470)

Tüm Yönleriyle E-Çözümler

Kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilen elektronik e-belgeler, kısa bir süre içerisinde zamanla tüm firmalar için zorunlu hale getirilecek.

Değerli INOVAX okurları, bu sayımızda sizlere e-çözümlerimiz hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Gelişen teknoloji ve büyüyen ekonomik yapıyı sürekli kontrol altında tutmak isteyen ilgili kurumlar; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işlemleri kayıt altına almak için bir yapı oluşturdular. Bu anlamda, dijital ortamlarda kayıt edilmesi gündeme gelen belgelerin ilki, şirketlerin alım-satım işlemlerinin ve vergi ödemelerinin denetlenmesi hem de kağıt tasarrufu amacıyla yürürlüğe geçirilerek e-fatura ismi ile 2010 yılında ticari hayatımıza dahil oldu. Kısaca açıklamamız gerekirse, E-fatura – e arşiv fatura elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. Kesilen faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı’na ulaşarak orada kayıt altına alınması esasına dayanmaktadır.

E-fatura kullanımı kimler için zorunlu?

İlk aşamada e-fatura zorunluluğu; asgari 25 milyon TL brüt ciroya sahip olan mükellefleri kapsarken 2011 yılı sonunda bu rakamın 10 milyon TL’ye düşürülmesine karar verildi. Bu mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçişi için de 2013 yılının sonuna kadar süre tanındı. Günümüzde ise; e-fatura uygulamasına yıllık geçişi zorunlu kılan ciro uygulamaları her geçen gün daha aşağı çekilmektedir. Son yayınlanan tebliğ taslağına göre, 2017 hesap döneminde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL olan mükellefler 1/7/2019 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

E-arşiv fatura ise, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. E-Arşiv fatura kesebilmek için öncelikle e -fatura mükellefi olmanız gerekiyor. Aksi durumda e -arşiv fatura gönderemiyorsunuz. (e-fatura kesebilmek için e-arşiv kullanıcısı olma zorunluluğu henüz bulunmuyor.)

Peki e -arşiv fatura kullanımı kimler için zorunlu?

2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-arşiv fatura uygulamasına de zorunlu olarak geçmeleri gerekmekteydi. Fakat, 2019 yılı için e-arşive geçiş zorunluluğu değiştirildi. E-arşiv uygulamasına zorunlu olarak geçiş tarihi 1.7.2019 olarak yeniden belirlendi. 10.08.2018 tarihinde yayımlanan taslak tebliğde geçiş zorunluluğu 1.1.2019 olarak belirtilmiştir. Hali hazırdaki resmi tebliğe göre e-arşiv zorunluluğu için yıllık 5 Milyon TL cironun yanı sıra internetten satış yapmış olma zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca işletmeler gelişen teknoloji ile birlikte isterler ise 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6. maddesinde belirtilen; “ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından muaf olan ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler dahil 500 TL’yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek e-arşiv faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine kullanılabilmesine imkan verilmesi izni” ifadesine göre; perakende sektöründe (özellikle çok zincirli marketlerde) pek çok kurumun artık yazar kasadan verilen fiş yerine e-arşiv fatura verebilmesinin önü açılıyor. Çünkü kasada bir e-arşiv fatura vermek için tüketicinin ad soyad bilgisinin alınması gerekiyordu. Bu madde ile müşterinin adı bölümüne nihai tüketici doğrudan geleceği için sektörde de pek çok perakende zincirinin e-arşive geçmesi sağlanacak. E-arşive geçilmesi ile birlikte de kasadan fiş verilmeyecek ve z rapor bildirimi için özellikle bir uğraşa girilmesine de gerek kalmayacaktır. E-fatura uygulamasının sağlıklı bir biçimde gelişimini sağlamak amacı ile Başkanlık, uygulamanın kademeli bir biçimde yaygınlaştırılmasını planlamaktadır ve minimum ciro sınırını her geçen gün daha aşağı çekmektedir. E-fatura ve e -arşiv fatura kullanımının iş yerleri açısından bir çok avantajı bulunuyor. Faturalama ve ödeme süreçlerini hızlandırıyor, saklamak ve gerektiğinde ulaşmak çok kolay bir hal alıyor. Ayrıca kâğıt israfını önlediği için çevre dostu. Muhasebe işlemlerini kolaylaştırıyor ve muhasebe programı entegrasyonu ile yanlış kayıt riskinin önüne geçiyor.

E-fatura ve e-arşiv konularından sonra son dönemde sürekli adını duyduğumuz e-defter hizmetine de değinmek gerekir.

Nedir bu E-defter?

Kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır. Bu uygulamayla birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim amaçlanmıştır. Vergi usül kanununa göre 10 milyon üzeri cirosu olan firmaların zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte e-defter sistemine gönüllü geçiş de mümkündür. Yayınlanan tebliğe göre ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından e-fatura ve e-defter uygulamasına (2018 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına, 1.1.2020 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına) geçiş zorunluluğu olacaktır. 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler için) uygulamasına ise 1.1.2020 tarihinden itibaren geçiş zorunluluğu getirilmesi söz konusudur. 2019 yılı itibariyle e –irsaliye fatura da iş hayatında yerini almaya başladı. İrsaliye bilindiği üzere mükellef olan işletmeleri; yazdırma, kargolama, arşivleme ve kaybolma durumunda yenisini gönderme gibi bir çok iş sürecinden kurtarmaktadır. Bu durumda da ciddi bir zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlanmaktadır. Altyapılarını oluşturmuş firmalar istemeleri durumunda bu sisteme geçiş yapabileceklerdir.

50 bin TL’nin üzerindeki tüm faturalar elektronik olacak

Yeni düzenleme taslağına göre cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan tüm şirketler e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-irsaliye uygulamasından yararlanmak zorunda olacaklar ve eğer tek seferde 50 bin TL’nin üzerinde bir fatura düzenleniyorsa bu faturanın da elektronik ortamda düzenlenme zorunluluğu olacak. Bu tebliğ ve gidişten anlaşıldığı üzere düşündüğümüzden çok daha kısa süre içerisinde artık faturalara tamamen yazılımlar ve elektronik ortamlarda otomatik oluşturulan bilgiler hükmedecek. Bu nedenle şirketinizin e-çözümler sistemine girip sisteme uyum sağlama sürecini tamamlaması avantaj sağlayacaktır.

Yeni sayımızda görüşmek üzere; tüm okuyucularımıza başarı hikayeleri ile dolu bir çalışma hayatı diliyoruz.

AKINSOFT Pazarlama Departmanı

Benzer Yazılar