AKINSOFT Genel Merkez AKINSOFT 01 Temmuz 2019 (0) (651)

YÜKSEK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ Öğretim Görevlisi Elvan DENİZ ile AKINSOFT WOLVOX ERP 3 Üzerine..

ERP nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning) : Kısaca şirketler tarafından şirket genelinde kullanılması için özel olarak geliştirilmiş paket programlardır. Temelinde 1960’larda Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerde kullanılmaya başlanan MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) paket programları vardır. Bu tarz programlar özellikle ürün üretimi yapan şirketlerin ambar yönetimi/stok yönetimi faaliyetlerinin kontrol altına alınması için geliştirilmiştir. 2. Dünya savaşı sonrası gelişen teknoloji ve sanayi işletmelerinin daha fazla ürün üretip zamanında müşteriye teslim edebilmeleri için şirketlerden gelen talep üzerine MRP II (Kurumsal kaynak planlaması) paket programları yazılım şirketleri tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmaların akabinde tüm şirket departmanlarını kapsayan ve her bir departmanın tek bir dil ile konuşmasını sağlayan ERP paket programları geliştirilmiştir. AKINSOFT Wolvox ERP programı da bu paket programlarından biri olup Türk yazılımcıları ve kurucuları tarafından geliştirilmiş bir paket programdır. 

Siz ERP ile ne zaman tanıştınız?

1996 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir şirkette işe başladım. Benim şansım işe başladığım şirket tarafından yeni satın alınmış İngiliz patentli bir yazılım programı olan MRP II programını kullanmaya başlamış olmam. 1999 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği programında yüksek lisansa başladım ve o zaman ki danışman hocam Prof. Dr. Murat DİNÇMEN tarafından tez konum olarak “Toplam Bilgi Yönetimi” konusu belirlendi ve ERP programlarını inceleyip modellemem istendi. 

ERP programları sizce gerekli mi? Gerekli ise neden şirketler açısından önemli?

Evet. Yaşadığımız yüzyıl içerisinde bilginin öneminden bahsetmeden ERP’den bahsetmek yanlış olacaktır. Toplam bilgi yönetimi içerisinde incelemiş ve modellemiş olduğum ERP programlarının temelinde de bilgiye ulaşmak, gerekli bilgiyi ayrıştırmak, işlemek ve arşivlemek önem arz etmektedir. Rekabet ortamında bilgiye en hızlı bir şekilde ulaşıp işlemek ve pazara hakim olmak için ERP programlarına ihtiyaç vardır. 

AKINSOFT Wolvox ERP 3 hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yüksek lisans tez savunmamda; 1999’ların sonunda Türkiye’mizde halen Türk yazılımcıları tarafından geliştirilmiş MRP II programı bile yoktu. Çalıştığım şirkette kullandığım MRP II programı da dahil yurt dışı patentli yazılımlar vardı. Türk yazılım mühendislerinin geliştirdiği programlara ihtiyaç olduğunu tezimde savunmuştum. Bu bağlamda AKINSOFT’un ERP programını geliştirip piyasada yer sahibi olması gurur verici bir gelişmedir. 

Niçin Türk yazlımı programlar olmalı?

ERP programlarının modül bazlı ücretlerine baktığımızda yurt dışı patentli yazılımlar yüksek ücretlerde ihtiyaç duyan şirketlere satılmakta ve danışmanlık saat ücretleri de yine dolar bazlı olup şirketlerin yazılım maliyetlerini artırmaktadır. Bu durum, orta ve küçük işletmelerin ERP programlarını yüksek ücretlerinden dolayı satın alamayıp faydalarından yararlanmamalarına neden olmaktadır. Ayrıca program veya yazılımda çıkan bir sorun için yurt dışında ikamet eden yazılımcılara ulaşılıp çözüm aramak şirketler açısından zaman kaybı ortaya çıkarmaktadır ki günümüzde şirketlerin üretiminin durması ya da yavaşlaması maliyet artışına ve hatta müşteri kaybına sebebiyet vermektedir. 

Üniversite öğrencileri ERP programlarını öğrenmeli mi?

Kesinlikle öğrenmeli; maalesef üniversitelerimizin çoğu bölümlerinde teorik dersler işlenmekte olup uygulamalı ders oranımız azdır. Uygulamalı derslerin de özellikle mühendislik bölümleri, meslek yüksekokulları gibi özel sektöre yönelik yetiştirilen öğrencilerin işletmeler tarafından kullanılan bu tarz programları üniversite ortamında öğrenmeleri hem öğrenciler hem de işletmeler açısından çok faydalı olmaktadır. Bu düşünce ile 2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan MYO lojistik programı öğrencilerinin ders programlarına ilave ettiğimiz ders ile ERP eğitimi verebilmek amacıyla AKINSOFT firmasından ERP programını ücretsiz olarak okulumuza hibe etmelerini talep ettim.

AKINSOFT talebimi kabul ederek okulumuzun laboratuvarına programı en kısa zamanda yükletti ve 2009 yılından bu güne kadar da AKINSOFT ERP eğitimlerini öğrencilerimize vermekteyim. Bu tarz bir programın yurt dışı patentli bir yazılım şirketinden istenilmesi halinde ücret talep edildiğini biliyorum. 2018 tarihi itibariyle de Çan MYO’daki programımızın güncellemesi yapıldı ve Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi laboratuvarına da AKINSOFT Wolvox ERP 3 programı, Çanakkale Bayisi Mehti DÖNMEZ Bey tarafından AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden Kader AKGÜN Hanımın desteği ile yüklendi. Ayrıca eğitim vermek amacı ile AKINSOFT İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden gelen Cansu KEREMİTÇİ Hanım ve burada ismini vermediğimiz diğer AKINSOFT çalışanlarının öz verili davranışları bizleri de mutlu etmiştir. Bu ve bunun gibi daha birçok nedenden dolayı yerli yazılımımız olan AKINSOFT Wolvox ERP üreticisi Dr. Özgür AKIN Bey başta olmak üzere tüm AKINSOFT ailesine, okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum.

Benzer Yazılar