İki Paralel Evren: İNOVASYON & AR-GE

0
50

Evrenimize paralel bir evren var mıdır bilmiyoruz ama Ar-Ge ve inovasyon paralel ilerlediği sürece, günlük hayatımızdan iş hayatımıza kadar pek çok alanı etkileyecek yeniliklerle karşılaşacağımız kesin gibi…

İşletmeler rakipleri arasında fark yaratmak için pek çok yol denerler. Bu yolların başında gelen Ar-Ge, işletmenin belli bir yatırım yapmasını gerektirir. Bazı işletmeler bu yatırımı sağlamak yerine inovatif fikirlerin üzerine yoğunlaşırlar. Ancak bu fikirler her zaman beklenen sonuçları doğurmayabilir. İnovatif fikirlere yapılacak yatırımlar, doğru ve planlı bir Ar-Ge ile çok daha faydalı hale gelebilir. İşletme için en faydalısının hangisi olacağını kararlaştırmak yerine ikisini bir arada tercih etmek, geleneksel yapıya aykırı gibi dursa da günümüz şartlarında zorunluk haline gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu iki paralel evren, birbirini izleyerek hareket edebilmelidir.

Günümüzde tarihi uzun yıllara dayanan şirketlere baktığımızda inovasyonu; hizmet yönetimi, ürün yönetimi, süreç yönetimi ve pazarlama yönetimi gibi alanlarda kullandıklarını ve bunu inovasyon kelimesi ile tanışmadan önce yaptıklarını gözlemleyebiliriz. Ticari fayda sağlayacak bu alandaki pek çok çalışma bir inovasyon örneğidir. Ar-Ge’nin yeri ise, inovasyon ile beraber yürütüldüğünde çok daha önemli bir şekle bürünür. Bu şirketlerden birisi olan AKINSOFT, ürün çeşitliliğinin yanı sıra mevcut ürünleri üzerine yaptığı inovatif çalışmaları Ar-Ge ile destekleyerek piyasasının en bilinen markaları arasında yerini almıştır. AKINSOFT olarak inovatif fikirleri Ar-Ge ile desteklediğimiz çalışmalarımızın başında; en bilinen yazılımlarımızdan olan WTM – OctoPlus

– WOLVOX ERP örnekleri gelir. Hatta çok daha eskilere bakıldığında sadece bir ticari modül iken, günümüzde işletmelerin A’dan Z’ye pek çok departmanına hitap eden WOLVOX ERP yazılımına dönüşme süreci inovatif çalışmanın Ar-Ge ile desteklenmesi sayesinde hayata geçmiştir.

İleri teknolojili çalışmaların, altyapısal yenilikleri de beraberinde getirdiğini görebiliriz. Microsoft’un Dos tabanlı işletim sisteminden Windows tabanlı işletim sistemine geçmesi, Windows tabanlı yazılımlar üretmemiz için Ar-Ge çalışması yürütmemizi sağlarken, bu süreçte piyasaya sunacağımız yazılımın daha fonksiyonel olması ise inovatif düşünce yürütmemizi tetiklemiş oldu. Windows’un bu çalışması kendi karlılığını arttırmasının yanında pek çok yazılım ve donanım şirketinin de daha fazla kazanmasını sağladı. Zamanın Mario oyunları günümüzde yerini üç boyutlu oyunlara bıraktı. Tüplü monitörleri hatırlamayanımız yoktur. Çok yakın bir geçmişte kullandığımız bu monitörlerin bugün cebimize sığacak bir teknolojiye ulaşması, tam bir inovasyon ve Ar-Ge sürecinin paralel yürütülmesi örneğidir. İnovasyon zamanla kendi içerisinde yenilenerek ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonel gibi ana başlıklara bölünmüştür.

Ürün İnovasyonu: Var olan bir ürünün, özünü kaybetmeden yenilenmesi. Ürün inovasyonu en bilinen ve en çok kullanılan inovasyon türüdür ve işletmelerin, Ar-Ge faaliyetleri ile beraber yürütmesi açısından en sık uygulanan yöntemlerindendir. Mesela otomobil devi BMW, karmaşık ön konsol tuşları için Playstation’un oyun konsolunun patentini kullandı ve bu çözüm sayesinde BMW çok fazla beğeni kazandı.

Hizmet İnovasyonu: Hizmetin aynı amaç doğrultusunda daha farklı şekillerde sunulması. Sıradan bir restoran, sadece karnımızı doyurmak için yeterli olabilir. Ancak bir kutlama yemeği için farklı konseptlerdeki restoranları tercih ederiz. Sırf farklı konsepte sahip mekânlarda fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmak için bile tercih nedeni olması, konseptin hizmet kalitesi önüne geçmesine neden olabilir. Hizmet inovasyonuna bir örnek de İngiltere’de faaliyete geçirilen havaalanı konseptli restoran. Kısa süre içerisinde ne isterseniz alabileceğiniz bu restoran Londra’da oldukça popüler oldu ve son 2 yılda iş hacmini 14 kat artırmayı başardı. Bir diğer örnek ise Japonya’da hizmete alınan metro. Metro istasyonlarında metronun yaklaşmasıyla gelen uğultulu ses, pek çoğumuzu rahatsız eder. Bu rahatsızlığı önlemek için Japonya’da yalıçapkını kuşlarının gagalarından ilham alınarak yapılan 500 Serisi Shinkansen adlı Metro, daha fazla aerodinamik yapıya kavuştuğu için daha az gürültü çıkarıyor.

Pazarlama İnovasyonu: Ürünün farklı pazarlama stratejileriyle pazarlanması. Çılgın bir rekabetin yaşandığı günümüzde, pazarlama inovasyonu işletmelere en fazla karlılık sağlamayı hedeflemelidir. Pazarlama inovasyonunu en iyi şekilde gerçekleştiren firmaların başında Apple gelir. Neredeyse tüm pazarlama politikası inovasyona dayalı olan Apple, ürettiği ürünlere özel isimler vererek verdiği isimlerle anılır olmuştur. Örneğin, Apple Laptop diye bir marka neredeyse hiç duymamışsınızdır. Eğer laptopumuzu Apple’dan aldıysak o artık MacBook’tur.

Organizasyonel İnovasyon: Rekabete ayak uydurmak, çalışma ve iş organizasyonunda yenilikler. İşletmelerin iç ve dış ergonomilerini düzene sokarak iletişim sorunlarından doğan kar kayıplarını engellemek amacıyla tercih edilebilir. Örneğin çalışanlar arasındaki bilgi akışının yavaş işlemesinden dolayı işletme maddi kayıplar yaşıyorsa, gidermek adına çalışanların ortak erişebilecekleri veri tabanları oluşturulabilir.

Ar-Ge; yeni ürün geliştirilmesinden ürün kalite ve standardının arttırılmasına, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesinden maliyet düşürücü tekniklerin geliştirilmesine kadar geniş bir alanı kapsar. İşletmeler Ar-Ge yatırımları ile kendilerini daha ileriye taşıyacak yatırımları da yapmış olurlar. Aynı zamanda mevcut ürün maliyetlerini azaltmaya yönelik çalışmalar da Ar-Ge’nin faaliyet kapsamında yer alır. Ülkemiz dahil dünya genelinde hızla artan Ar-Ge merkezi sayısı aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik göstergesini de ifade eder. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Eylül 2018 verilerine göre Türkiye’de faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 961’e ulaşmıştır. Dünyanın bu kadar üzerinde durduğu Ar-Ge konusuna oldukça değer veren AKINSOFT da ‘Robotik Teknolojiler’ üzerine 2009 yılında başladığı Ar-Ge faaliyetleri ile ülkemiz adına önemli Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmalar arasındadır.

İnovasyonun temeli, mevcut süreci geliştirerek daha farklı şekillerde sunmak iken Ar-Ge yeniyi keşfetmeyi de kapsar. Teknolojik gelişmeler ve sektörümüze yönelik yürütülen çalışmalar, işletmemiz adına inovatif düşünceyi zorunlu kılmaktadır. Rekabet koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı, uzay teknolojisine adımların atıldığı günümüzde Ar-Ge’nin önemi, küçük veya büyük ölçekli işletmelerin ilk yatırımlarını Ar-Ge’ye yapmasını tercih olmaktan çıkartarak zorunlu hale getirmeye başlamıştır. Ancak süreç yönetiminin doğru yapılmaması, başarısız sonuçlar ortaya çıkmasına neden olur. İnovatif düşünce ilk ortaya atıldığında cezbedici gibi görünebilir. Fakat doğru bir yönetim uygulanmaması halinde faydalı olabilecek düşünceler, işletmeyi çıkmaza sürükleyebilir. Disiplinin prensip haline getirilmesi esas alınarak iyi bir süreç yönetimi ile pekiştirilmesi önemlidir.

Geleceği şekillendiren en önemli iki konu Ar-Ge ve inovasyonun birlikte anılması, paralel ilerlemelerini de gerektirir. Evrenimize paralel bir evren var mıdır bilmiyoruz ama Ar-Ge ve inovasyon paralel ilerlediği sürece günlük hayatımızdan iş hayatımıza kadar pek çok alanı etkileyecek yeniliklerle karşılaşacağımız kesin gibi görünüyor.

AKINSOFT Ar-Ge Departmanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here