Dergi Özel Yazıları Tekno Haber AKINSOFT 23 Aralık 2019 (0) (521)

Çağın Teknolojik Hastalığı : NOMOFOBİ

Son yıllarda büyük bir artış gösteren, çağın hastalığı olarak belirtilen ve telefondan uzak kalamama rahatsızlığı olarak tanımlanan nomofobi dilimize yeni girmiş olan bir tür bağımlılık çeşididir.

Son yılarda teknolojinin hızla gelişmesi insanları teknolojik ürünlere bağımlı hale getirdi. Öyle ki geneli için geçerli olmasa da insanların çoğu neredeyse kullandıkları teknolojik ürünler özellikle telefonlar olmadan yaşayamaz hale geldi. İşte günümüz insanlarının çoğunun yaşadığı bu durumun tıp dilinde bir adı var: Nomofobi. Belki daha önce çoğu insanın ismini bile duymadığı bu kavram nedir? Nasıl oluşur hangi belirtileri gösterir? Bu yazımızda nomofobi kavramı üzerinden bu sorulara yanıtlar arayacağız.

Nomofobi nedir?

Özellikle son yıllarda büyük bir artış gösteren ve telefondan uzak kalamama rahatsızlığı olarak tanımlanan nomofobi dilimize yeni girmiş olan bir tür bağımlılık çeşididir. Öyle ki bu hastalığa sahip kişiler telefonunun her zaman yanında bulunmasını ister ve şarjının biteceği ya da internet bağlantısının kesileceği düşünceleri gibi aksi durumlar kişilerde büyük bir tedirginlik ve korku hali oluşturur. Bu tedirginlik durumunun oluşmasının başında ise daha önce de belirtildiği gibi şarj bitmesi, internet paket bitimi ya da telefonun herhangi bir sebepten ötürü kapsama alanı dışında olması gelir. Bir diğer etken ise dışarı çıkıldığı esnada telefonun evde ya da ofiste unutulmuş olmasıdır.

Böylesi bir bağımlılığın içerisinde bulunan kişilerin, eğer durumlarının farkına varmışlar ise bu durumlarından kurtulabilmek adına psikiyatristlere başvurmaları önemlidir. Çünkü bu rahatsızlık zamanla ilerleyebilir ve ileri derecede ruhsal sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Uzmanlar bu tür şikayetlerle kendilerine başvuran hastalara birçok farklı tedavi yöntemi uygular. Psikiyatristler tarafından ugyulanan bu yöntemler arasında en yaygın olanı ise teknoloji detoksu olarak adlandırılan yöntemdir. Bu yöntem ise her gün en az bir saat olmak kaydı ile telefonun bulunmadığı bir ortamda hastaların tanımadıkları insanlarla sohbet etmesi şeklinde uygulanır.

Nedenleri

Günümüzün önemli rahatsızlıklarının başında gelen nomofobinin oluşum sebepleri arasında çok farklı unsurlar bulunsa da bunlardan en yaygın olanı yabancılaşma duygusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tür toplumsal probleme dönüşen, özellikle teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin bir getirisi olarak da değerlendirilen ve günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri olan yalnızlaşma veya yabancılaşma duygusuyla insanlar kendilerini dış dünyadan soyutluyor. İnsanlar artık gerçek hayatta değil de başta sosyal platformlar olmak üzere sanal dünyada kendilerini var etme gayreti içerisinde. Burada üzerinde durulması gerekli önemli bir nokta var. İnsanların çoğu yaşadığı hayattan memnun değil. Bunun birçok sebebi var elbette ama belki de en önemlisi günümüz dünyasının sosyo-ekonomik yapısı. Şehirleşmenin ve akabindeki doğadan uzaklaşmanın insanlar üzerindeki etkileri, bireyin sosyal anlamda kendini ifade etmede zorlanması, özgüven eksikliği gibi birçok durum nomofobi oluşumuna zemin hazırlayan etkenler olarak karşımıza çıkmakta. Fakat bu etkenlerin hemen hepsinden daha fazla öne çıkan unsur ise teknolojik gelişmelerin günlük hayatımıza bir yansıması olan telefon bağımlılığı ve bu bağımlılığın ardından oluşan yalnızlık hissi. Telefonun özellikle televizyon ve bilgisayara oranla çok daha küçük olması ve tüm bu sayılan unsurlar nomofobi olasılığını arttırmakta.

Nomofobi belirtileri

Nomofobinin farklı birçok belirtisi görülebilirken başlıca belirtiler duygusal ve fiziksel olarak ikiye ayrılabilir. Duygusal belirtiler arasında;

  • •  Telefonun kullanılmaması veya kullanamayacağı düşünüldüğünde oluşan endişe, korku veya panik
  • •  Telefonun herhangi bir yere konulması veya bir süre kullanılamayacağının bilinmesi durumunda oluşan endişe ve ajitasyon
  • •  Telefonunun kısa bir süreliğine de olsa bulunamadığında yaşanan panik veya endişe
  • •  Telefonun kontrol edilememesi durumunda oluşan tahriş ve stres yer alır.

Fiziksel belirtiler arasında ise; göğüs sıkışması, normal nefes almada zorluk, terleme artışı, soluk ten, baş dönmesi veya rahatsız hissetmek, hızlı kalp atışı gibi belirtiler görülür.

Çözüm

Teknoloji ve teknolojik ürünlere olan ilgi, sanal platformlar artık bir iletişim aracının da ötesinde yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Akıllı telefonlar aracılığıyla sosyal medyayı, günlük gelişmeleri ve çevremizde bulunan insanların yaşamlarını takip etmek bu bağımlılığın en temel sebepleri arasında. Sosyal medya üzerinden alınan beğenilerin kişinin kendini iyi ya da kötü hissetmesine etki etmesi nomofobinin belirtilerindendir. Günümüz insanlarındaki “sosyal ağlarda görünüyorum öyleyse varım” algısı, akıllı telefonlar ile artık “ulaşıyorum/ulaşılıyorum öyleyse varım” algısına dönüşmüş durumda. Öncelikle kişinin bunu bir sorun olarak kabul etmesi ve bu durumla ilgili bir farkındalık geliştirmesi gerekiyor. Çünkü bağımlılık neye olursa olsun bağımlıktır. Telefonlar çok önemlidir ama asla gerçek ilişkilerin yerini tutmaz. Kişinin hayatındaki hangi boşluğun ikamesi olarak telefonu kullandığını ve ona bağımlı olduğunu anlaması, o konuda hayatını değiştirip dönüştürmesi ya da yenilemesi için bir fırsat olabilir. Bu konuda ruh sağlığı uzmanlarından yardım alınabilir.

Benzer Yazılar