Dijital Dünyada Marka Kavramı

0
251

Marka; bir üreticinin ürün, hizmet, tasarım vb. noktalarda rakiplerinden ayrılmasını sağlayan en önemli unsurdur.

Marka Oluşturmak Neden Önemlidir?

Ticaretin global bir hal aldığı günümüzde, artık işletmeler ürünlerini tüm dünyada kolayca satışa sunabilmektedir. Ürüne erişimin, fiyat ve performans kıyaslamanın, ürün ile ilgili geçmiş müşteri deneyimlerine ulaşmanın kolay olduğu güçlü iletişim enstrümanlarına sahibiz.

Peki bu süreçte işletmelerin ürünlerini ön plana çıkarmasında önemli olan unsurlar nelerdir? Bu unsurları başlıca şu başlıklarda toplayabiliriz;

  • Marka
  • Fiyat
  • Kalite
  • Erişebilirlik
  • Satış sonrası hizmet

Biz bu yazımızda “marka” kavramını ele alacağız. Marka nedir, nasıl oluşturulmalı ve marka değeri edinmek için neler yapılmalıdır? Kısaca bu konulardan bahsedeceğiz.

Marka; bir üreticinin ürün, hizmet, tasarım vb. noktalarda rakiplerinden ayrılmasını sağlayan en önemli unsurdur. İsim, terim, işaret ve renk gibi unsurların çeşitli bileşenlerini içerisinde barındırmaktır. Katma değerli işler yapmanın yüksek getiri sağladığı konusunun hemen her gün tartışıldığı günümüzde katma değerli iş yapabilmenin ilk adımı marka oluşumundan geçmektedir. Marka oluşumunda dikkat edilmesi gereken 4 konu başlığını ise;

– Marka Kimliği

– Marka Görünümü ve Performansı

– Tüketici Reaksiyonları

– Tüketici Marka İlişkisi

Şeklinde sıralamak mümkündür.

Marka Kimliği

Doğru marka kimliği elde etmek, müşterilerle marka arasında iletişimi doğru bir şekilde kurmayı gerçekleştirir. Markanın oluşturulmasında kritik önem taşıyan iki sorunun üretici tarafından sorulması ve marka çalışmasının da bu doğrultuda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. “Siz kimsiniz? Siz Nesiniz?”

Bu iki sorunun cevabının bir marka ile bütünleşmesi, markanın müşteri ile iletişim kurma sürecinde doğrudan etkili olacak ve marka bilinirliğine önemli katkı sunacaktır.

Marka Görünümü ve Performansı

Markanın göze çarpabilir nitelikte olması, bir marka değeri yaratmada ilk adımdır. Ancak genellikle yeterli değildir. Çoğu durumda birçok müşteri için, markanın anlamı veya imajı gibi diğer konular da ön plana çıkmaktadır. Ürünün kendisi yani performansı ve tüketicinin bir marka ile yaşadığı deneyimin etkisi, marka değerinin merkezinde yer almaktadır. Marka imajı, ürünün veya hizmetin dışsal özellikleriyle ilgilidir. Görüntüler, markanın daha somut olmayan yönlerini ifade eder.

Tüketici reaksiyonları

Bu adımda temel olarak iki tür yanıt vardır; Yargılamalar ve duygular.

Marka kararları, müşterilerin marka ile ilgili kişisel görüş ve değerlendirmelerine odaklanır. Ayrıca müşterilerin, markaya yönelik farklı görüşler oluşturabilmesi için tüm performans ve görüntü birlikteliklerini nasıl bir araya getirdiğini içerir. Marka duyguları ise, müşterilerin markaya ilişkin duygusal tepkileridir ve markanın uyandırdığı fiyat/performans ile de ilgilidir. Markayı konumlandırmak istediğiniz nokta fiyat, performans ve erişilebilirlik gibi planlamalar da tüketici reaksiyonu açısından önem teşkil etmektedir.

Tüketici- Marka İlişkileri

Marka ilişkisi, müşterilerin marka ile olan ilişkisinin niteliğini ve marka ile müşterilerin “senkronize” olduklarını hissetme derecelerini ifade eder. Marka söylemi ve tonlaması, müşterilerin marka ile arasındaki psikolojik bağın yoğunluğu veya derinliğiyle bu sadakatin yol açtığı faaliyet seviyesi ile tanımlanır. Yazılı ve görsel reklamlarda kullanılan materyaller ile doğru markayı yakalamak her zaman akılda kalıcılığı ve müşteri açısından sempati duyulmayı kolaylaştırır.

Bu başlıklar, bir marka için olmazsa olmazlar olup diğer tarafta da göz ardı edilemeyecek ve marka ile doğrudan ilişkiler sunan etkenler bulunmaktadır. Bunların en önemlileri ise markamızın hitap ettiği tüketicilerin demografik (Yaş, cinsiyet, ırk vs.) ve psikolojik özellikleridir. Bu etkenlerin doğru bir şekilde kullanılması durumunda markanın pazarda bulunan diğer oyunculara kıyasla hedefe daha doğru konumlanması sağlanabilir.

Global olarak baktığımızda yeni trend markaların çoğunlukla teknoloji sektöründen çıktığını söyleyebiliriz. Yeni ortaya çıkan bir sosyal medya platformu, bir mobil uygulama ve akıllı cihaz üreticilerinin hızla milyonluk markalar haline dönüştüğünü görmek mümkün. Bu markaların oluşumlarını incelediğimizde, yazımızda değindiğimiz kriterlerin marka planlamasında ön plana çıktığını göreceksiniz.

Ayrıca teknoloji markalarının hızla popüler markalara dönüşmesinin altındaki en önemli etmen ise pazarlama süreçlerinin de evirilmesidir. Geçmiş dönemde uygulanan radyo ve televizyon, katalog, broşür veya gazete reklamları ile yapılmaya çalışılan geleneksel pazarlama yöntemleri yavaş yavaş bırakılmaya başlanmıştır. Bunun yerine artık Dijital Pazarlama ve Nöro Pazarlama teknikleri kullanılarak markanın hedef kitleye daha doğru ulaşması sağlanmaktadır. Dijital Pazarlama ile markanızı öne çıkarmak istediğinizde demografik ölçeklemeyi doğru yaparak, markanızın duyulmasını istediğiniz kitlelere nokta atışı konumlama ile ulaştırılması mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak doğru marka oluşum süreci ve markanın hedef kitleye yönelik pazarlama yöntemleri, ürünün pazarda tutunmasını ve istenilen yere konumlanmasını sağlayacaktır. Unutmayalım ki kaliteli bir ürün, doğru bir marka ile pazarda her zaman söz sahibi olacaktır.

Bir sonraki yazımız “Pazarlamanın Evrimi” ile gelecek sayımızda buluşmak üzere…

Volkan ÇOBAN

AKINSOFT Pazarlama Koordinatör Yardımcısı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here