Dergi Özel Yazıları AKINSOFT 11 Kasım 2020 (0) (163)

“Yapay Zeka Mühendisliği” nedir?

Geleceğin popüler meslekleri arasında değerlendirilen

Yapay Zeka Mühendisliği, yapay zeka alanında yaşanacak gelişmeler doğrultusunda insanların yaşam tarzı, hizmet, çalışma ve eğlence anlayışları ile tüketim alışkanlıkları da dahil olmak üzere hayatın her alanında büyük bir değişimin başlamasını sağlayacak.

Teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği günümüzde, sadece teknolojik araçlarda değil farklı meslek alanlarında da değişim ve yeniliklerle karşılaşıyoruz. Karşımıza çıkan ve pek çok insanın yeni yeni ismini duymaya başladığı meslek gruplarından bir de yapay zeka mühendisliği. Peki yapay zeka mühendisliği nedir ve yapay zeka mühendisi ne iş yapar?

Günümüzün ulaştığı yenilikçi teknolojiler yapay zeka mühendisliği alanının oluşmasını sağladı. Yapay zekayı temel alan yapay zeka mühendisliği, makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarının nasıl çalıştığı konusu üzerine çalışmalar yürüten yeni bir meslek alanı. Elbette bu alanda çalışmalar yapmak için sadece bu bölüm üzerine eğitim almış olmak gerekmiyor. Farklı alan mezunları da yapay zeka alanında çalışmalar yürütebilir. Yapay zeka yaşamın her alanında insanlara yardımcı olan teknolojik ürünlerin işlevselliğini artırmaktadır. Hayatın her anında karşılaşılan ve birçoğu da insanlar için vazgeçilmez olan akıllı teknolojiler yapay zeka mühendisliğinin ürünüdür.

2019-2020 yılı itibariyle Yapay zeka mühendisliği ülkemizde eğitimi açılan lisans programları arasına girdi. Henüz çok yeni bir bölüm olan yapay zeka mühendisliği mezunları eğitimlerinde yapay zekayı deneyimleyecek, yeni kazanımlar elde ederek gelecek yıllarda insan hayatını daha da kolaylaştıracak yeni teknolojik çözümler üretilmesini ve hayata entegre edilmesini sağlayacaklar.

Çok yakın bir gelecekte tek bir alanın diğer tüm alanları geçersiz kılacağı, gelişen yapay zekanın yaşamın her alanında yer alacağı yapılan değerlendirmeler arasında. Nitekim günümüzde farklı alanlarda çok sayıda insanın yapabileceği işi, geliştirilen otomasyon sistemleriyle sadece bir makinenin yapması gibi daha pek çok etkiyi görmek mümkün. İşte bu etkiden hareketle yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda birçok alan yenilenecek, güncellenecek veya işlevini kaybederek tamamen yok olacak. İşlevini kaybeden bu alanların yerine ise insan yaşamına, iş süreçlerine daha etkili, kolay ve pratik çözümler sunacak alanlar gelecek. Bugün milyarlarca veriyi içerisinde barındıran bigdata kavramının kurumsal kaynak planlama, veri madenciliği, derin öğrenme, bulanık mantık gibi daha pek çok yapay zeka uygulamalarıyla geliştirileceği ve tutarlı, geçerli, anlamlı bilgilere ulaşılacağı değerlendiriliyor.

Çalışma Alanları
Yapay zeka uygulamaları, otonom sistemler, öğrenen makineler ve algoritmalar sayesinde insanlık büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor ki bu süreç daha da hızlanarak devam edecek. Her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle bu süreçte geleceğin yapay zeka tasarımcıları da kendilerine yeni iş olanakları oluşturacaklar. Hem ülkemizde hem de dünyada insanların yaşamlarını daha konforlu ve kolay sürdürebilmesi adına yapay zeka çalışmaları gelecekte daha da ivme kazanarak devam edecektir. Dolayısıyla başta sağlık ve hizmet sektörü, yazılım şirketleri, üretim tesisleri olmak üzere hemen her işletme toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretme adına yeni tasarımlar üretecek yapay zeka mühendislerine ihtiyaç duyacaktır. Ancak şu konuyu da belirtmekte fayda var. Yapay zeka teknolojileri alanında çalışabilmek için daha önce de değindiğimiz gibi sadece yapay zeka mühendisliği eğitimi almış olmak koşulu yoktur. Elbette yapay zeka mühendisliği eğitimi artı bir değer olarak kabul edilse de bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi alanlarda eğitim alanlar da teknolojik tasarımlar geliştirmek için yapay zeka teknolojileriyle ilgilenilebilir. Söz konusu bu alanlardan mezun olan ve yapay zeka teknolojilerinde kendilerini geliştiren kişiler, yapay zeka mühendisleri gibi birçok farklı sektörde oluşacak iş imkanlarını değerlendirebilir.

Ülkemizde Yapay Zeka Mühendisliği

Temel olarak yapay zeka ve robotik kodlama konularını ele alan ve bu sebeple bilgisayar mühendisliğinin bir alt dalı olarak değerlendirilebilecek yapay zeka mühendisliği, hem dünyada hem de ülkemizde henüz çok yeni bir bölüm olsa da bilgisayar, endüstri ve yazılım mühendisliği alanlarının adeta kesişim noktasında diyebiliriz. Bu doğrultuda yapay zeka mühendisliği mezunları bahse konu alan mezunlarının çalışabileceği hemen her alanda kendilerine çalışma ortamı bulabilirler.

Türkiye’de yapay zeka mühendisliği yeni bir kavram olduğundan açılacak lisans programlarının kontenjanları da haliyle düşük seviyede tutulmuştur. Türkiye’de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi bünyesinde açılan yapay zeka mühendisliği bölüm kontenjanı 40 olmuştur. İlk yıl eğitim programına matematik ve fizik gibi temel bilimleri koyan üniversite 2. sınıftan itibaren öğrencilere makine, bilişim, elektrik gibi birçok dersin yanı sıra yapay zekanın temel bilimleri ve bunlara ek olarak bilgisayar mühendisliği bölüm derslerini sunacak. Ülkemizde ikinci yapay zeka mühendisliği bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde açıldı. TOBB üniversitesi ise kontenjan sayısını daha da sınırlı tuttu ve 10 kişi olarak belirledi. Üçüncü olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde açılan yapay zeka mühendisliği bölümünde ise öğrencilere 3. sınıftan itibaren birçok seçmeli ders imkanı tanınarak öğrencilerin tercih ettikleri alanda ilerlemesi ve uzmanlaşması amaçlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi ise yapay zeka mühendisliği eğitimi veren vakıf üniversiteleri arasında bulunuyor.

Yapay zeka mühendisliği eğitimi alanlar, faaliyet alanlarını yapay zeka eksenli iş zekası uygulamaları oluşturan sektörlerde sistem ve yazılım uzmanı, algoritma uzmanı, kaynak kullanım uzmanı, veri madenciliği ve iş analisti; uzay teknolojileri alanında çalışmalar yürüten şirketler ile otonom araçlar ve giyilebilir teknolojiler üreten işletmelerde de mühendis sıfatıyla çalışma imkanı bulabilirler. Ayrıca bölüm mezunları akademik anlamda kariyer planlaması yapabilecekleri gibi özel araştırma laboratuvarlarında da çalışma imkanı bulabilirler.

Yapay zeka mühendisliği mezunlarının çalışma alanları başta ulaşım, enerji, sağlık ve hizmet olmak üzere diğer tüm sektörlerde yapay zeka kullanımına bağlı olarak yaygınlaşacak ve bu doğrultuda mevcut iş alanlarının çeşitliliği de artış gösterecektir.

Bu bölüm mezunları ve alanında uzman kişiler yakın bir gelecekte kullanım alanları daha da yaygınlaşacağı öngörülen dijital medya ve pazarlama, uluslararası ulaştırma sistemleri, havacılık elektroniği, hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, bilgi güvenliği teknolojisi, tarım ticareti ve işletmeciliği, yapay yazılım geliştirme, üç boyutlu modelleme ve animasyon teknolojilerinde kolaylıkla çalışma imkanı bulabilecekler.

Benzer Yazılar