Tekno Haber AKINSOFT 09 Şubat 2021 (0) (76)

TSE ve VDE’den iş birliği protokolü: Enerji verimliliği artırılacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Almanya’nın Test ve Sertifikasyon Enstitüsü VDE, Türkiye’deki elektrik endüstrisinin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, testlerle ilgili bilgi paylaşımı yapmak, uluslararası standartların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla iş birliğine gitti. Atılan imzalarla TSE ve VDE faaliyetlerinde ortaklıklarını devam ettirirken; enerji verimliliği, güç ölçümleri ve standartları gibi yeni teknolojilere odaklanacaklar. Protokolle ihracatçılarımız için daha geniş pazar olanakları mümkün olacak.

Türk ve Alman milli standardizasyon kuruluşları güç birliğini sanal ortamda attıkları imza ile tazelediler. İş birliği protokolü TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile VDE Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve VDE Global Services GMBH Genel Müdürü Sven Öhrke tarafından imzalandı. Şahin ve Öhrke ürün ve hizmet kalitesini artırmak, şirketlerin küresel pazarlara ekonomik erişimini kolaylaştırmak konusunda mutabık kaldılar.

Ürün ve hizmet kalitesi artacak

İmzalanan protokol ile; piyasadaki elektrikli ve elektronik eşyaların ürün güvenliği sağlanacak. İki ülkedeki ürün ve hizmet kalitesi artacak, şirketlerin küresel pazarlara erişimi kolaylaşacak. Testlerle ilgili bilgi paylaşımı yapılacak, uluslararası standartların geliştirilmesine katkı verilecek.

İhracatçıya geniş pazar imkanı

Üreticilerimizin ulaşmak istediği uluslararası sertifikasyon faaliyetleri geniş bin ürün yelpazesi kapsamında daha hızlı ve tanınırlığı yüksek oranda gerçekleştirilecek. İhracatçılarımız için daha geniş pazar olanakları mümkün olacak. Tüketicilerimiz için güvenilir ürünlere sürdürülebilir erişim imkanı sunulacak. TSE, dünyanın en gelişmiş belgelendirme kuruluşları ve laboratuvarları ile rekabet ederken üreticilerimiz standardizasyon faaliyetlerinin içinde daha çok yer alacak.

Yenilebilir enerji ve teknolojilere odaklanılacak

Yenilenebilir enerjinin yanı sıra; e-mobilite, akıllı ev, kablosuz teknolojiler, enerji verimliliği, güç ölçümleri ve standartları gibi yeni teknolojilere odaklanılacak. Standardizasyon, test, belgelendirme, kalibrasyon, eğitim gibi alanlarda, izleme ve muayene faaliyetleri daha ileri noktalara taşınacak. Uluslararası faaliyetlerde de iş birliği devam ettirilecek.

Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamak için 66 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. TSE; ISO, IEC, CEN, CENELEC gibi küresel standardizasyon topluluğunun da aynı zamanda aktif bir üyesi.

Almanya’da ürünlere dair güvenlik ihtiyaçlarının yerine getirilebilmesi amacıyla 125 yıldır hizmet veren VDE; standardizasyon hizmetleri çalışmaları, test ve belgelendirme işlemleri, bilimsel ve teknik komiteleri oluşturmak ve ilgili alanlarda faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlıyor. VDE Test ve Sertifika Enstitüsü de ulusal ve uluslararası akreditasyonları ile deney ve belgelendirme, muayene hizmetleri, üretim yeri incelemeleri, piyasa gözetimi hizmetlerini küresel bir yapılanma ile 200 binden fazla belgeyi dünyanın birçok ülkesinde veriyor.

Benzer Yazılar