Uzay AKINSOFT 10 Eylül 2021 (0) (75)

Tuhaf radyo sinyali yeni bir nesne olabilir mi?

Galaktik merkezin yakınında yinelenen tuhaf radyo sinyali yepyeni bir nesne olabilir.

Avustralya Kilometre Kare Yolu Bulucu (ASKAP) radyo teleskopu, Samanyolu’nun merkezine yakın bir yerden gelen garip bir sinyal tespit etti.

Gökbilimciler, Samanyolu galaksisinin merkezine yakın bir yerden gelen garip bir radyo kaynağı tespit ettiler. Sinyal görünüşte rastgele tekrarlanıyor ve bilinen herhangi bir astronomik nesneye düzgün bir şekilde atfedilemedi. Bu da ekibin bunun yepyeni bir şey olabileceğini düşünmesine yol açtı.

Sinyal ilk olarak Avustralya Kilometre Kare Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) Değişkenler ve Yavaş Geçişler (VAST) anketi tarafından toplanan Nisan 2019’a kadar uzanan verilerde yakalandı. Bu devasa teleskop, pulsarlar, magnetarlar, süpernovalar, gama ışını patlamaları ve yıldız patlamaları gibi nesneler ve fenomenlerle ilişkili olabilecek gelip giden radyo kaynakları için gökyüzünü tarıyor.

Ancak bu yeni tespit, bunların hiçbiriyle tam olarak eşleşmedi. ASKAP J173608.2-321635 olarak adlandırılan ve galaktik merkez yönünden gelen sinyal, görünüşte rastgele aralıklarla yanıp sönüyor. ASKAP, iki yıldan kısa bir sürede 17 kez sinyal aldı ve her ne ise, tuhaf bir özellik karışımına sahip.

Çalışmanın baş yazarı Ziteng Wang, New Atlas’a “Bu kaynağın en tuhaf özelliği, oldukça kutuplaşmış olmasıdır. Gözümüz dairesel polarize ışık ile polarize olmayan ışığı ayırt edemez, ancak ASKAP’ta onu filtrelemek için polarize güneş gözlüklerinin eşdeğeri vardır. Bu tür kaynaklar gerçekten nadirdir, genellikle bir gözlemde kutuplaşmış binlerce kaynaktan sadece 10’unu buluruz.” diyor.

“Gizem ek olarak, radyo sinyallerinin kaynağı düzensiz bir şekilde açılıp kapanıyor. Bu kaynağın parlaklığı çarpıcı biçimde değişip tek bir günde azalabilir, ancak bazen birkaç hafta sürebilir.”

Bilim insanları, Nisan ve Temmuz 2020’de Avustralya’daki Parkes teleskopunu kullanarak kaynağı kontrol ederek ilk gözlemleri takip etti, ancak hiçbir yerde görülmedi. Kasım ayında gökbilimciler, Güney Afrika’da MeerKAT kullanarak birkaç haftada bir düzenli gözlemler yaparak onu aramaya başladı ve 7 Şubat 2021’de nihayet sinyal geri döndü. Ayrıca Avustralya Teleskop Kompakt Dizisi (ATCA) kullanılarak Nisan ayında alındı.

Ekip, diğerlerinin yanı sıra Çok Büyük Dizi (VLA) ve ATCA da dahil olmak üzere çeşitli radyo araştırmalarının arşiv verilerini kontrol etti, ancak Nisan 2019’dan önce bu noktada hiçbir şey görülmedi.

Peki bu şey aslında ne olabilir? Bilinen birçok nesne türüyle çok fazla geçişi var, ancak herhangi bir profile tam olarak uymuyor. Bir yıldızdan gelen işaret fişekleri olabilir mi?

Açılıp kapanan radyo sinyalleri, polarize sinyal gibi yıldıza benzer. Ancak Wang bize, bu kaynağın radyo sinyalinin yıldız patlamaları olamayacak kadar parlak olduğunu ve kızılötesinde de görülebileceklerini söylüyor.

Bir pulsar olabilir mi? Bu yoğun nesneler, büyük bir yıldızın çökmesinden sonra oluşur ve hızla dönerken, bir deniz fenerinin ışınları gibi periyodik olarak Dünya’yı yıkayan radyo da dahil olmak üzere elektromanyetik sinyal jetleri gönderirler. Bir pulsar, bu sinyalin kesintili yapısını, polarizasyonunu ve değişen parlaklığını açıklayabilir ancak pulsarlar, saniye veya milisaniyelik tahmin edilebilir bir zaman diliminde yanıp sönme eğilimindedir. Fakat yeni kaynak rastgele ve her seferinde haftalarca açık kalabilir.

Peki bu bir magnetar mı? Bunlar son derece güçlü manyetik alanlara sahip pulsarlardır ve radyo sinyalleri zamanlamalarında biraz daha gelişigüzel olabilir. Aynı zamanda başka bir kozmik gizem olan hızlı radyo patlamalarının (FRB’ler) baş şüphelileridir. Bununla birlikte, magnetarların aktif olduklarında burada tespit edilmeyen X-ışını emisyonları yaydıkları bilinmektedir.

En yakın eşleşme, şu anda Galaktik Merkez Radyo Geçişleri (GCRT’ler) olarak adlandırılan esrarengiz sinyaller olabilir. Adından da anlaşılacağı gibi, bunlar Samanyolu’nun merkezine yakın bir yerden kaynaklanan kısa ömürlü yanıp sönen radyo sinyalleridir. Tüm bunlar yeni algılamanın ayırt edici özellikleridir.

Wang, “GCRT’ler hala bir gizem. Düzensiz açılıp kapanıyorlar, oldukça polarizeler ve X-ray veya optikte hiçbir şey yok. Kaynak Galaktik Merkeze yakın olduğu için bu kaynak yeni bir GCRT olabilir. Ancak, kaynağımızdan gelen patlamanın zaman ölçeği, GCRT’lerinkiyle tutarlı değildir ve daha düşük frekanslarda keşfedilirler. Ancak tüm GCRT’lerin ortak bir kökene sahip olup olmadığını bile bilmiyoruz, bunu söylemek zor.” diyor.

Ekip, bu kaynağın şimdiye kadar keşfedilen türünün tek örneği olduğunu ve bunun yepyeni bir astronomik nesne sınıfına yol açabileceğini söylüyor. Wang, bunun ultra uzun bir dönüş periyoduna sahip bir pulsar olabileceğini, ancak bu onu bilinen herhangi bir pulsardan çok farklı kılacağını tahmin ediyor. En uygun olanı bir GCRT gibi görünüyor ancak bunun nedeni, onlar hakkında da fazla bir şey bilmememiz olabilir.

Herhangi bir iyi gizemde olduğu gibi, burada da daha fazla gözlem gerekli. Bilim insanları, gelecekteki çalışmaların, konumunun doğasıyla ilgili olup olmadığını veya bunun sadece bir tesadüf olup olmadığını görmek için Galaktik Merkezden uzakta benzer sinyalleri aramayı kapsayacağını söylüyor.

Benzer Yazılar