BİLGİ GÜÇTÜR

Bilişim teknolojilerinin son 10 yılda en fazla etkilediği kesim kuşkusuz iş dünyası olmuştur. İş dünyasının artan rekabet ve küreselleşeme karşısında ortaya çıkan taleplerine cevap verebilmek için yazılım ve donanım teknolojileri

Devamı Gör

MARKA YÖNETİMİ

Küreselleşen İş Dünyasında Güçlü MARKA YÖNETİMİ Güçlü bir marka yönetiminden bahsetmeye başlarken öncelikle marka kavramı tanımlanmalı ve markanın oluşturulması sürecindeki önemli noktalara değinilmelidir. Marka nedir ? Genel bir tanımlama yapacak

Devamı Gör
Dergi Özel Yazıları AKINSOFT 23 Ağustos 2010

İnovasyon

Bir ülkenin refah ve yaşam standardının yükselmesi, rekabet gücünün artması ile doğru orantılıdır. Rekabet gücünün artması ise üretkenlik ile sağlanır. Günümüz ekonomisinde rekabet koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyor.

Devamı Gör
Tekno Haber AKINSOFT 04 Şubat 2010

İnovasyon Firmalar İçin Bir Yaşam Biçimi Haline Getirilmeli

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Balaban, yaşamın her alanında değişimin giderek artan bir hızla yaşandığını bildirdi. MPM Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mustafa Balaban, yaptığı açıklamada, ekonomik,

Devamı Gör

Proje Yönetimi ve Ar-Ge Sürecinin Algoritması

Günümüzde şirketlerin / işletmelerin, varlıklarını sürdürebilmeleri, sektörlerinde ilerleyebilmeleri için ürün geliştirme ve pazar geliştirme eksenleri üzerinde hareket etmeleri gerekmektedir(iş geliştirme = ürün geliştirme + pazar geliştirme). İşletmeler sürekli gelişme ve

Devamı Gör

BEDEN DİLİ NE DEMEK İSTİYOR?

Peter Clayton, vücut dilini herkesin anlayabileceği kadar basit bir şekilde şöyle tanımlıyor. "Normal konuşma hızımız dakikada 100-200 kelimedir. Aynı süre içerisinde ortalama bir insan yaklaşık 800 kelime düşünür. Beden dili,

Devamı Gör

AKINSOFT WOLVOX E-Ticaret

Satış için uzağa gitmeyin, tüm dünyaya ofisinizden satış yapabilirsiniz. İnternet teknolojileri alanındaki gelişmeler iş dünyasının her alanında etkisini gösteriyor. İnternet sayesinde yeni iş alanları ortaya çıkıyor ve pek çok iş

Devamı Gör

Sınır Tanımayan Güç “BİLİŞİM”

Sınırların ortadan kalktığı, ticaretin sınır ötesine yapıldığı bir çağda yaşıyoruz artık. Asırlar önce değiş tokuş usulü ticaret ve dost ahbap ilişkisiyle yapılan alışveriş tarihe karıştı. Şirket sayısı ve rekabet arttı,

Devamı Gör

AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business İle İşletmeler Artık Daha Verimli

Küreselleşen rekabet ortamında, teknolojinin hız kazanmasıyla beraber, ülkeler arasındaki sınırlar da ortadan kalkmaya başlamıştır. Artık ticaretin ülkeler arasında yapılmasıyla  beraber işletmeler için rekabet, sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyuta geçmiştir.

Devamı Gör